EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1145

Padomes Regula (ES) Nr. 1145/2014 ( 2014. gada 28. oktobris ), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2488/2000, ar ko paredz saglabāt līdzekļu iesaldēšanu attiecībā uz Miloševiča kungu un personām, kuras saistītas ar viņu

OJ L 308, 29.10.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1145/oj

29.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1145/2014

(2014. gada 28. oktobris),

ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2488/2000, ar ko paredz saglabāt līdzekļu iesaldēšanu attiecībā uz Miloševiča kungu un personām, kuras saistītas ar viņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/742/KĀDP (2014. gada 28. oktobris), ar ko atceļ Kopējo nostāju 2000/696/KĀDP par īpašu ierobežojošu pasākumu saglabāšanu, kas vērsti pret Miloševiča kungu un ar viņu saistītām personām (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2488/2000 (2) visi līdzekļi un citi finanšu resursi, kuri tiek glabāti ārpus Dienvidslāvijas Federatīvās Republikas teritorijas un kuri pieder Miloševiča kungam un fiziskām personām, kas saistītas ar viņu, ir jāiesaldē, un šādi līdzekļi un finanšu resursi nav darāmi pieejami minētajām personām vai to labā, kā uzskaitīts minētās regulas I pielikumā.

(2)

Ar Lēmumu 2014/742/KĀDP Padome atcēla Kopējo nostāju 2000/696/KĀDP (3). Padome nolēma, ka nav pamata turpināt piemērot minētos ierobežojošos pasākumus, jo minētās Kopējās nostājas pielikumā uzskaitītās personas vairs nerada draudus demokrātijas nostiprināšanai.

(3)

Tādēļ ir lietderīgi nekavējoties atcelt Regulu (EK) Nr. 2488/2000,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 2488/2000.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2014. gada 28. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. L. GALLETTI


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 99. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 2488/2000 (2000. gada 10. novembris), ar ko paredz saglabāt līdzekļu iesaldēšanu attiecībā uz Miloševiča kungu un personām, kuras saistītas ar viņu, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1294/1999 un Regulu (EK) Nr. 607/2000, kā arī Regulas (EK) Nr. 926/98 2. pantu (OV L 287, 14.11.2000., 19. lpp.).

(3)  Kopējā nostāja 2000/696/KĀDP (2000. gada 10. novembris) par īpašu ierobežojošu pasākumu saglabāšanu, kas vērsti pret Miloševiča kungu un ar viņu saistītām personām (OV L 287, 14.11.2000., 1. lpp.).


Top