Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0698

Padomes Kopējā nostāja 2004/698/KĀDP (2004. gada 14. oktobris), ar ko atceļ ierobežojošus pasākumus pret Lībiju

OJ L 317, 16.10.2004, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 474–474 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 47 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 47 - 47
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 34 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/698/oj

16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/40


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2004/698/KĀDP

(2004. gada 14. oktobris),

ar ko atceļ ierobežojošus pasākumus pret Lībiju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANODP) 2003. gada 12. septembrī pieņēma Rezolūciju 1506 (2003) par to ierobežojošu pasākumu atcelšanu, kas ieviesti ar ANODP Rezolūcijām 748 (1992) un 883 (1993), tomēr atstājot spēkā pēdējās minētās rezolūcijas 8. punktā noteiktos pasākumus, ņemot vērā Lībijas valdības veiktos pasākumus, lai izpildītu iepriekš minēto rezolūciju prasības, jo īpaši attiecībā uz atbildības uzņemšanos par Lībijas amatpersonu darbībām, atbilstīgo kompensāciju izmaksu un atteikšanos no terorisma.

(2)

Lībijas valdība ir arī veikusi pasākumus, lai apmierinātu prasības saistībā ar teroristu uzbrukumiem aviosabiedrības Pan Am reisā Nr. 103 virs Lokerbijas, Skotijā, aviosabiedrības Union de Transports Aériens reisā Nr. 772 virs Nigērijas un “La Belle” diskotēkā Berlīnē.

(3)

Tādēļ būtu jāatceļ ierobežojoši pasākumi, kas ieviesti ar Lēmumu 93/614/KĀDP (1), lai īstenotu ANODP Rezolūcijas 748 (1992) un 883 (1993), un ieroču embargo, par ko dalībvalstis nolēmušas 1986. gadā un kas ir apstiprināts ar Kopējo nostāju 1999/261/KĀDP (2).

(4)

Pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar ANODP Rezolūcijas 883(1993) 8. punktu, būtu jāpaliek spēkā saskaņā ar ANODP Rezolūciju 1506 (2003).

(5)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga Kopienas rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 93/614/KĀDP un Kopējo nostāju 1999/261/KĀDP.

2. pants

Pasākumi, kas pieņemti, lai aizsargātu uzņēmējus pret prasībām sakarā ar līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi ierobežojošu pasākumu ieviešana saskaņā ar ANODP Rezolūciju 883 (1993) un saistītajām rezolūcijām, paliek spēkā.

3. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2004. gada 14. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. VAN GEEL


(1)  OV L 295, 30.11.1993., 7. lpp.

(2)  OV L 103, 20.4.1999., 1. lpp. Kopējā nostajā jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Kopējo nostāju 1999/611/KĀDP (OV L 242, 14.9.1999., 31. lpp.).


Top