EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O2250

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/2250 (2022. gada 9. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2022/912 par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

ECB/2022/39

OJ L 295, 16.11.2022, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/2250/oj

16.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/50


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2022/2250

(2022. gada 9. novembris),

ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2022/912 par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. pantu, kā arī 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

ECB Padome 2022. gada 24. februārī pieņēma Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) (1), ar kuru nosaka jaunas paaudzes Eiropas automatizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmas (TARGET) darbības sākumu ar 2022. gada 21. novembri, dienu, no kuras Eurosistēmas centrālajām bankām jāievēro Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) prasības un no kuras jāatceļ Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2012/27 (2).

(2)

ECB Padome 2022. gada 20. oktobrī nolēma pārcelt TARGET darbības sākumu, lai tā sāktu darboties ar 2023. gada 20. martu, jo lietotājiem jādod vairāk laika, lai pabeigtu jaunās tehniskās platformas testēšanu stabilā vidē, ņemot vērā TARGET sistēmisko raksturu. Tāpēc Eurosistēmas centrālajām bankām būtu jāturpina ievērot Pamatnostādnes ECB/2012/27 prasības, un līdz minētajai dienai būtu jāturpina darboties Eiropas automatizētajai reālā laika bruto norēķinu sistēmai (TARGET2).

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Pamatnostādne (ES) 2022/912 (ECB/2022/8),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) groza šādi:

1)

ar šādu punktu aizstāj 24. panta 1. punktu:

“1.   Ar 2023. gada 20. martu tiek atcelta Pamatnostādne ECB/2012/27.”;

2)

šādi groza 25. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

“2.   Eurosistēmas centrālās bankas ievēro šīs pamatnostādnes prasības ar 2023. gada 20. martu.”;

b)

ar šādu teikumu aizstāj 3. punkta pirmo teikumu:

“Dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atbilstu šīs pamatnostādnes noteikumiem, un piemēro tos ar 2023. gada 20. martu.”

2. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālajām centrālajām bankām.

2.   Eurosistēmas centrālās bankas ievēro šīs pamatnostādnes prasības ar 2022. gada 21. novembri.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2022. gada 9. novembrī.

ECB Padomes vārdā –

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/912 (2022. gada 24. februāris) par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) un Pamatnostādnes (ECB/2012/27) atcelšanu (ECB/2022/8) (OV L 163, 17.6.2022., 84. lpp.).

(2)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2012/27 (2012. gada 5. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (OV L 30, 30.1.2013., 1. lpp.).


Top