EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0141

Reber/ITSB

Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 17. jūlija spriedums.
Reber Holding GmbH & Co. KG pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB).
Apelācija – Kopienas preču zīme – Grafiska preču zīme “Walzer Traum” – Valsts vārdiskas preču zīmes “Walzertraum” īpašnieka iebildumi – Preču zīmes faktiskās izmantošanas jēdziens – Agrāku lēmumu neņemšana vērā – Vienlīdzīgas attieksmes princips.
Lieta C‑141/13 P.

Keywords
Rezolutīvā daļa

Keywords

Kopienas preču zīme – Iebildumi un trešo personu apsvērumi – Iebildumu izskatīšana – Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums – Faktiska izmantošana – Jēdziens – Vērtēšanas kritēriji (Padomes Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punkts) (sal. ar 29. un 32. punktu)

2. Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšana – Preču vai pakalpojumu, uz kuriem attiecas preču zīme, identifikācija – Nicas klasifikācijas klašu nosaukumu vispārīgo apzīmējumu izmantošana – Reģistrācijas pieteicēja pienākums precizēt tā pieteikumā norādītās preces vai pakalpojumus (Padomes Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts) (sal. ar 40. un 41. punktu)

3. Kopienas preču zīme – Biroja lēmumi – Vienlīdzīgas attieksmes princips – Labas pārvaldības princips – Biroja agrākā lēmumpieņemšanas prakse – Tiesiskuma princips (sal. ar 45. punktu)

4. Apelācija – Pamati – Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana – Norādītās kļūdas tiesību piemērošanā neidentificēšana – Nepieņemamība (LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa; Tiesas Reglamenta 112. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts) (sal. ar 54. punktu)

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

1) apelācijas sūdzību noraidīt;

2) Reber Holding GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Top

Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 17. jūlija spriedums – Reber Holding /ITSB

(lieta C‑141/13 P) ( 1 )

“Apelācija — Kopienas preču zīme — Grafiska preču zīme “Walzer Traum” — Valsts vārdiskas preču zīmes “Walzertraum” īpašnieka iebildumi — Preču zīmes faktiskās izmantošanas jēdziens — Agrāku lēmumu neņemšana vērā — Vienlīdzīgas attieksmes princips”

1. 

Kopienas preču zīme — Iebildumi un trešo personu apsvērumi — Iebildumu izskatīšana — Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums — Faktiska izmantošana — Jēdziens — Vērtēšanas kritēriji (Padomes Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punkts) (sal. ar 29. un 32. punktu)

2. 

Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšana — Preču vai pakalpojumu, uz kuriem attiecas preču zīme, identifikācija — Nicas klasifikācijas klašu nosaukumu vispārīgo apzīmējumu izmantošana — Reģistrācijas pieteicēja pienākums precizēt tā pieteikumā norādītās preces vai pakalpojumus (Padomes Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts) (sal. ar 40. un 41. punktu)

3. 

Kopienas preču zīme — Biroja lēmumi — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Labas pārvaldības princips — Biroja agrākā lēmumpieņemšanas prakse — Tiesiskuma princips (sal. ar 45. punktu)

4. 

Apelācija — Pamati — Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana — Norādītās kļūdas tiesību piemērošanā neidentificēšana — Nepieņemamība (LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa; Tiesas Reglamenta 112. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts) (sal. ar 54. punktu)

Rezolutīvā daļa:

1) 

apelācijas sūdzību noraidīt;

2) 

Reber Holding GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


( 1 ) OV C 141, 18.5.2013.

Top