EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0421(01)

Vispārējās tiesas spriedums (pirmā palāta), 2016. gada 15. decembris.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) pret Eiropas Komisiju.
Konkurence – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Grieķijas brūnogļu piegādes un elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus – Lēmums par konkrētu pasākumu veikšanu, lai novērstu EKL 86. panta 1. punkta apvienojumā ar EKL 82. pantu pārkāpuma pretkonkurences iedarbību – EKL 86. panta 3. punkts – Pienākums norādīt pamatojumu – Samērīgums – Līgumslēgšanas brīvība.
Lieta T-421/09 RENV.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 15. decembra spriedums – DEI/Komisija

(lieta T‑421/09 RENV)

Konkurence – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Grieķijas brūnogļu piegādes un elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus – Lēmums par konkrētu pasākumu veikšanu, lai novērstu EKL 86. panta 1. punkta apvienojumā ar EKL 82. pantu pārkāpuma pretkonkurences iedarbību – EKL 86. panta 3. punkts – Pienākums norādīt pamatojumu – Samērīgums – Līgumslēgšanas brīvība

1. 

Iestāžu akti–Pamatojums–Pienākums–Apjoms–Lēmums par konkurences tiesību normu piemērošanu

(EKL 253. pants)

(skat. 109., 110. punktu)

2. 

Prasība atcelt tiesību aktu–Pamati–Pamatojuma trūkums vai tā nepietiekamība–Pamats, kurš atšķiras no pamata par tiesiskumu pēc būtības

(EKL 230. un 253. pants)

(skat. 111. punktu)

3. 

Eiropas Savienības tiesības–Principi–Pamattiesības–Līgumslēgšanas brīvība–Ierobežojumi–Pieļaujamība–Nosacījumi–Izvirzītie ierobežojumi, piemērojot konkurences tiesību normas

(LES 6. panta 3. punkts; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. pants; EKL 86. panta 3. punkts)

(skat. 130.–144. punktu)

4. 

Konkurence–Publiski uzņēmumi un uzņēmumi, kam dalībvalstis piešķīrušas īpašas vai ekskluzīvas tiesības–Komisijas pilnvaras, pamatojoties uz tās uzraudzības pienākumu–Lēmums par konkrētu pasākumu veikšanu, lai novērstu konkurences tiesību normu pārkāpuma pretkonkurences sekas–Samērīguma principa pārkāpums–Neesamība

(EKL 86. panta 3. punkts)

(skat. 147.–162. punktu)

Priekšmets

Prasība, kura pamatota ar LESD 263. pantu un kurā lūgts atcelt Komisijas 2009. gada 4. augusta Lēmumu C(2009) 6244, galīgā redakcija, par konkrētu pasākumu veikšanu, lai novērstu pārkāpuma pretkonkurences iedarbību, kas konstatēta Komisijas 2008. gada 5. marta lēmumā par Grieķijas Republikas piešķirtajām brūnogļu ieguves tiesībām vai šādu tiesību saglabāšanu DEI.

Rezolutīvā daļa

1) 

Prasību noraidīt.

2) 

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) sedz ne tikai savus, bet atlīdzina arī Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

3) 

Grieķijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Top