EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0196

Sprieduma kopsavilkums

Tiesas spriedums (virspalāta) 2011. gada 14.jūnijā.
Paul Miles u.c. pret Écoles européennes.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Chambre de recours des écoles européennes.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Jēdziens "kādas dalībvalsts tiesa" LESD 267. panta izpratnē - Eiropas skolu Apelācijas padome - Darbam Eiropas skolās norīkotu pasniedzēju atalgojuma sistēma - Atalgojuma nepielāgošana pēc sterliņa mārciņas vērtības samazināšanās - Saderīgums ar LESD 18. un 45. pantu.
Lieta C-196/09.

Keywords
Summary

Keywords

Prejudiciāli jautājumi – Vēršanās Tiesā – Valsts tiesa LESD 267. panta izpratnē

(LESD 267. pants)

Summary

Eiropas Savienības Tiesa nav kompetenta atbildēt uz Eiropas skolu Apelācijas padomes iesniegto lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Lai noteiktu, vai iestāde, kas iesniedz lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, ir uzskatāma par “tiesu” LESD 267. panta izpratnē – kas ir vienīgi Savienības tiesību jautājums –, Tiesa ņem vērā vairāku faktoru kopumu, kā, piemēram, vai iestāde ir izveidota ar likumu, vai tā ir pastāvīga, vai tās pieņemtie nolēmumi ir saistoši, vai tiesvedība tajā notiek atbilstoši sacīkstes principam, vai tā piemēro tiesību normas, kā arī vai tā ir neatkarīga.

Kaut arī minētā Apelācijas padome atbilst visiem šiem kritērijiem un līdz ar to tā ir jākvalificē kā “tiesa” LESD 267. panta izpratnē, tā tomēr ir saistīta nevis, kā ir norādīts šajā pantā, ar kādu dalībvalsti, bet gan ar Eiropas skolām, kuras, kā ir noteikts Eiropas skolu konvencijas preambulas pirmajā un trešajā apsvērumā, ir uzskatāmas par sui generis sistēmu, kas, izmantojot starptautisku vienošanos, nodrošina sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī starp dalībvalstīm un Savienību. Līdz ar to tā ir uzskatāma par starptautiskas iestādes struktūru, kas, neraugoties uz tās funkcionālajām saiknēm ar Savienību, tomēr ir formāli nošķirta no Savienības un dalībvalstīm. Šādos apstākļos tikai ar to vien, ka Apelācijas padomei ir jāpiemēro Savienības tiesību vispārējie principi gadījumā, kad tā izskata strīdu, nav pietiekami, lai uz šo Apelācijas padomi attiecinātu jēdzienu “kādas dalībvalsts tiesa” un lai tā ietilptu LESD 267. panta piemērošanas jomā.

(sal. ar 37.–39., 42., 43. un 46. punktu un rezolutīvo daļu)

Top