Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0037

Euro aizsardzība pret viltošanu — Eiropas Tehnikas un zinātnes centrs

Euro aizsardzība pret viltošanu — Eiropas Tehnikas un zinātnes centrs

 

KOPSAVILKUMS:

Komisijas Lēmums 2005/37/EK, ar ko izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) un paredz tehnisko pasākumu koordinēšanu nolūkā pasargāt euro monētas no viltojumiem

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar šo lēmumu izveido ETZC Eiropas Komisijā Briselē.
 • ETZC uzdevums ir aizsargāt euro monētas pret viltošanu. Tā izpildei ETZC analizē un sistematizē viltotas euro monētas un palīdz Eiropas Savienības valstu iestādēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Centra uzdevumi

ETZC:

 • analizē un klasificē katru jaunu viltotu euro monētu veidu saskaņā ar regulu par euro aizsardzību pret viltošanu;
 • palīdz sasniegt programmas “Perikls” mērķus;
 • palīdz monētu valsts analīzes centriem un tiesībaizsardzības iestādēm;
 • sadarbojas ar attiecīgajām iestādēm, lai analizētu viltotās eiro monētas un stiprinātu aizsardzību.

Darbība Parīzes Monētu kaltuvē

Viltotu euro monētu tehniskajai un zinātniskajai analīzei ETZC izmanto Parīzes Monētu kaltuves nodrošināto personālu un telpas, jo īpaši tās laboratoriju. Komisija šim mērķim ieceļ specializētus darbiniekus. Citus ar ETZC darbu saistītus izdevumus sedz no ES vispārējā budžeta.

Koordinēšana un informēšana

Komisija koordinē par euro monētu aizsardzību atbildīgo tehnisko iestāžu darbības, jo īpaši, rīkojot regulāras ekspertu grupas par monētu viltošanu sanāksmes. Komisijas vadībā šajā grupā apkopo dažādu ES valstu pieredzi un zināšanas saistībā ar euro monētu viltošanu, kā arī koordinē tehniskos pasākumus, kas nepieciešami euro aizsardzībai.

Ekonomikas un finanšu komiteju, Eiropas Centrālo banku, Eiropas Policijas biroju un kompetentās valstu iestādes regulāri informē par centra darbībām un situāciju attiecībā uz monētu viltošanu.

Monētu autentiskuma pārbaude

Ar Regulu (ES) Nr. 1210/2010 ievieš eurozonā vienotus noteikumus un procedūras apgrozībā esošo euro monētu autentiskuma pārbaudei un noteikumus par to, kā rīkoties ar apgrozībai nederīgajām euro monētām un kā atlīdzināt to vērtību.

Saskaņā ar regulu ETZC cita starpā nosaka:

 • testu tehniskās specifikācijas monētu apstrādes iekārtām, kuras izmanto euro monētu autentiskuma pārbaudei;
 • apmācības metodes darbiniekiem, kuru uzdevums ir pārbaudīt euro monētas;
 • testa ziņojumu derīguma termiņu;
 • informāciju par Komisijas tīmekļa vietnē publicēto sarakstu ar monētu apstrādes iekārtām, kas veiksmīgi izturējušas noteikšanas testu;
 • vadlīnijas ikgadējām pārbaudēm uz vietas par skaidras naudas apstrādātāju spēju noteikt euro monētu autentiskumu;
 • noteikumus par to, kā novērst skaidras naudas apstrādātāju neatbilstību regulai.

Padomes Lēmums 2003/861/EK un Lēmums 2003/862/EK paredz, ka Komisija izveido ETZC, un reglamentē tā darbību attiecīgi eurozonā un ES valstīs ārpus eurozonas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2005. gada 10. februāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Lēmums 2005/37/EK (2004. gada 29. oktobris), ar ko izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) un paredz tehnisko pasākumu koordinēšanu nolūkā pasargāt euro monētas no viltojumiem (OV L 19, 21.1.2005., 73.–74. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1210/2010 (2010. gada 15. decembris) par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (OV L 339, 22.12.2010., 1.–5. lpp.)

Padomes Lēmums 2003/861/EK (2003. gada 8. decembris) par analīzi un sadarbību attiecībā uz viltotām euro monētām (OV L 325, 12.12.2003., 44. lpp.)

Padomes Lēmuma 2003/861/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Lēmums 2003/862/EK (2003. gada 8. decembris), ar ko tajās dalībvalstīs, kuras nav pieņēmušas euro par vienoto valūtu, paplašina ietekmi Lēmumam 2003/861/EK par analīzi un sadarbību attiecībā uz viltotām euro monētām (OV L 325, 12.12.2003., 45. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2017

Augša