Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1333

Drošas pārtikas piedevas

Drošas pārtikas piedevas

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1333/2008 — pārtikas piedevas

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar šo regulu aizstāj iepriekšējos Eiropas Savienības (ES) tiesību aktus, vienā tiesību aktā apkopojot visus pārtikas piedevu* veidus.
 • Tajā ir uzskaitītas:
  • atļautās piedevas;
  • to lietošanas un marķēšanas nosacījumi.
 • Ar šo tiesību aktu vienkāršo arī atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz šīm piedevām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Tikai ES atļautas piedevas drīkst tirgot un izmantot pārtikas produktos.
 • Lai pārtikas piedevu varētu iekļaut, tā nedrīkst būt kaitīga veselībai vai maldināt patērētājus. Tai jānodrošina pamatots mērķis, ko nevar sasniegt ar citiem līdzekļiem.
 • Piedevai jārada labums patērētājiem. Tas ietver šādus mērķus:
  • saglabāt pārtikas uzturvērtību;
  • sekmēt pārtikas ražošanu, pārstrādi, sagatavošanu, apstrādi, iepakošanu, pārvadāšanu vai glabāšanu;
  • nodrošināt īpašas uztura vajadzības.
 • Īpaši nosacījumi attiecas uz saldinātājiem un krāsvielām.
 • Piedevas ir jāizmanto vismazākā lietojamajā devā, kas vajadzīga vēlamā rezultāta panākšanai. Šajā devā ņem vērā pieļaujamo diennakts devu un īpašu patērētāju grupu (piemēram, cilvēku, kuriem ir alerģijas) vajadzības.
 • Pārtikas piedevas nav atļauts lietot:
  • neapstrādātā pārtikā;
  • zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā.
 • Neatkarīgi no tā, vai piedevas paredzētas pārdošanai galapatērētājiem, attiecībā uz tām jāievēro skaidras marķēšanas prasības, piemēram, jānorāda nosaukums un/vai E-vielas numurs (piemēram, saulrieta dzeltenā krāsviela ir E 110).
 • Šis tiesību akts neattiecas uz šādām vielām, izņemot gadījumus, kad tās lieto kā pārtikas piedevas:
  • pārstrādes palīglīdzekļi, piemēram, vielas, kuras izmanto izejvielu apstrādē;
  • vielas, ko izmanto, lai aizsargātu augus un augu valsts produktus;
  • uzturvielas un vielas, ko pievieno pārtikai;
  • ūdens attīrīšanai paredzētas vielas.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 20. janvāra.

KONTEKSTS

Lielākā daļa pārtikas piedevu novērtējumu ir sagatavoti 20. gadsimta 80.-tajos un 90.- tajos gados. Pašlaik tiek veikta to atkārtota novērtēšana. Šis process būtu jāpabeidz līdz 2020. gadam.

Pēc tam Eiropas Komisija var ierosināt veikt izmaiņas pašreizējos izmantošanas nosacījumos vai izņemt dažas piedevas no apstiprināto vielu saraksta.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Pārtikas piedevas: vielas, ko izmanto pārtikas produktos dažādu iemeslu dēļ, piemēram, lai tos saldinātu, piešķirtu krāsu vai paildzinātu to uzglabāšanas laiku.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16.–33. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 257/2010 (2010. gada 25. marts), ar ko izveido programmu, lai atkārtoti novērtētu pārtikas piedevas, kas atļautas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV L 80, 26.3.2010., 19.–27. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012 (2012. gada 9. marts), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1.–295. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 19.09.2016

Augša