EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0445-20171005

ES rīcība Eiropas kultūras galvaspilsētas no 2020. līdz 2033. gadam

ES rīcība “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums Nr. 445/2014/ES — ES rīcība “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Tajā ir atjaunināts un aktualizēts Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG) plāns laika posmam no 2020. gada līdz 2033. gadam.
 • Tajā ir izklāstīti noteikumi un procedūras un izveidots kalendārs Eiropas kultūras galvaspilsētu izvēlei šajā laika posmā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar Eiropas kultūras galvaspilsētu iniciatīvu tiek godināta Eiropas kultūru bagātīgā daudzveidība un kopīgās iezīmes, katram gadam izvēloties divas pilsētas, kurām piešķirt šo nosaukumu.

Atbilstība

Katru gadu šo nosaukumu piešķir vienai pilsētai katrā no 2 kalendārā iekļautajām Eiropas Savienības (ES) valstīm, kas norādītas šajā lēmumā. Katru trešo gadu var izvēlēties arī kādu trešo kandidātvalsts vai potenciālās kandidātvalsts pilsētu.

Atlases kritēriji

 • “Ieguldījums ilgtermiņa stratēģijā”: EKG gada ilgtermiņa ietekme kultūras, sociālajā un ekonomikas jomā un ilgtspēja pēc šī gada beigām.
 • “Eiropas dimensija”: dialoga un Eiropas iedzīvotāju, gan mākslinieku, gan plašāka iedzīvotāju loka, labākas savstarpējās saprašanās veicināšana, uzsverot kultūras, mantojuma un vēstures kopīgos aspektus, kā arī kultūru daudzveidību.
 • “Kultūras un mākslas saturs”:
  • mākslinieciskais redzējums un stratēģija,
  • vietējo mākslinieku un organizāciju iesaistīšana programmas veidošanā,
  • spēja vietējo un tradicionālo apvienot ar jaunām, inovatīvām un eksperimentālām kultūras izpausmēm.
 • “Izpildes spēja”: plašs politiskais atbalsts un apņemšanās izveidot piemērotu un ilgtspējīgu infrastruktūru.
 • “Sabiedrības iesaistīšana”:
  • vietējo iedzīvotāju, it īpaši minoritāšu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu iedzīvotāju, iesaistīšana pasākumos;
  • sasaiste ar izglītību.
 • “Pārvaldība”: līdzekļu piesaistīšanas stratēģijas un budžeta īstenošanas iespējas, izpildes struktūras vispārējā pārvaldība un atbilstība.

Atlase

Konkurss par nosaukumu notiek sešus gadus iepriekš, un EKG tiek izvēlēta četrus gadus pirms notikuma.

Neatkarīgi žūrijas eksperti veic atlasi 2 kārtās attiecīgajās valstīs:

 • pēc priekšatlases ir sagatavots kandidātu saraksts ar žūrijas ieteikumiem tajā iekļautajām pilsētām;
 • galīgā atlase notiek pēc deviņiem mēnešiem, kad žūrija iesaka piešķirt šo nosaukumu vienai no pilsētām.

Ņemot vērā žūrijas ieteikumu, attiecīgā ES valsts izvēlas vienu pilsētu šī nosaukuma piešķiršanai, un pēc tam Eiropas Komisijai ir divu mēnešu laikā jāpublicē par Eiropas kultūras galvaspilsētām izvēlēto pilsētu saraksts. Līdzīgā procesā tiek izvēlētas pilsētas no kandidātvalstīm vai potenciālajām kandidātvalstīm.

Pēc pilsētu izvēles žūrija sniedz ieteikumus un atbalstu pilsētām to programmu sagatavošanas laikā. Šajā periodā pilsētas regulāri iesniedz progresa ziņojumus un pilsētu pārstāvji regulāri apmeklē uzraudzības sanāksmes.

Ar Lēmumu Nr. 445/2014/ES atceļ Lēmumu Nr. 1622/2006/EK. Lēmums Nr. 1622/2006/EK paliek spēkā attiecībā uz visām pilsētām, kuras ir jau izraudzītas laika posmam no 2013. līdz 2019. gadam.

Eiropas kultūras galvaspilsētām izvēlētās pilsētas laika posmam no 2017. līdz 2020. gadam

EKG laika posmam no 2017. līdz 2020. gadam izvēlētas šīs pilsētas:

 • 2017: Orhūsa (Dānija) un Pafosa (Kipra);
 • 2018: Līvardena (Nīderlande) un Valeta (Malta);
 • 2019: Plovdiva (Bulgārija) un Matera (Itālija);
 • 2020: Galveja (Īrija) un Rijeka (Horvātija).

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2014. gada 4. maija.

KONTEKSTS

Kopš 20. gadsimta 80. gadiem, kad tika uzsākta Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG) iniciatīva, arvien plašāk tiek atzīta kultūras galvaspilsētu kā jaunrades, sociālās un teritoriālās kohēzijas, nodarbinātības un izaugsmes katalizatora loma.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 445/2014/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam un atceļ Lēmumu Nr. 1622/2006/EK (OV L 132, 3.5.2014,, 1.–12. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 2012/309/ES (2012. gada 10. maijs), ar ko izraugās Eiropas kultūras galvaspilsētu 2016. gadā Spānijā un Polijā (OV L 154, 15.6.2012., 11. lpp.)

Padomes Lēmums 2013/286/ES (2013. gada 17. maijs), ar ko izraugās Eiropas Kultūras galvaspilsētu 2017. gadam Dānijā un Kiprā un Eiropas Kultūras galvaspilsētu 2018. gadam Maltā (OV L 162, 14.6.2013., 9. lpp.)

Padomes Lēmums 2014/352/ES (2014. gada 21. maijs), ar ko izraugās Eiropas Kultūras galvaspilsētu 2018. gadam Nīderlandē (OV L 175, 14.6.2014., 26. lpp.)

Padomes Īstenošanas Lēmums 2014/353/ES (2014. gada 21. maijs) par praktisko un procesuālo mehānismu, saskaņā ar ko Padome ieceļ trīs atlases un uzraudzības žūrijas ekspertus pasākumam “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam (OV L 175, 14.6.2014., 27.–30. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2015/809 (2015. gada 19. maijs), ar ko izraugās Eiropas kultūras galvaspilsētas 2019. gadam Bulgārijā un Itālijā (OV L 128, 23.5.2015., 20. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.11.2016

Augša