Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0020

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11997E095 ; 11997E251;

Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Direktīva
EuroVoc thesaurus:
tirdzniecības licence; pārraides tīkls; vienotais tirgus
Directory code:
13.20.60.00 Rūpniecības politika un iekšējais tirgus / Rūpniecības politika: darbības nozarēs / Informācijas tehnoloģija, telesakari un datu apstrāde
Leading person:
Erkki LIIKANEN
Leading service:
Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu ģenerāldirektorāts
Associated service:
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ; Ģenerālsekretariāts ; Kopīgais pētniecības centrs ; Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts ; Konkurences ģenerāldirektorāts ; Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts ; Ārējo attiecību ģenerāldirektorāts ; Paplašināšanās ģenerāldirektorāts ; Tirdzniecības ģenerāldirektorāts ; Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts ; Vides ģenerāldirektorāts ; Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts ; Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts ; Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts ; Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts ; Attīstības un attiecību ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm ģenerāldirektorāts ; Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts ; Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts ; Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts ; Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Mutiska procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Parlaments ; Eiropas Savienības Padome
Addressee for mandatory consultation:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Addressee for optional consultation:
Eiropas Reģionu komiteja
Legal basis:
11997E095 ; 11997E251
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Documents:
COM/2000/386/FINAL
CS/2000/10979
BULLETIN/2000/7/-8/1.3.92
JO C E/2000/365/230
CELEX number of the main document:
52000PC0386
Rapporteur:
Göran LAGERHOLM
CELEX number of the main document:
52001AE0049
Rapporteur:
Angelika NIEBLER
Author of report:
100732 ; 100732
Documents:
A5/2001/62
PE/1900/297111
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Angelika NIEBLER
Documents:
A5/2001/62
JO C/2001/277/123
BULLETIN/2001/3/1.3.90
CELEX number of the main document:
52001AP0062
Council agenda:
"B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2340
Subject:
TRANSPORTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS
Documents:
PRES/2001/131
BULLETIN/2001/4/1.3.61
Decision mode:
RAKSTISKA PROCEDŪRA
Documents:
COM/2001/372/FINAL
JO C E/2001/270/182
CELEX number of the main document:
52001PC0372
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Angelika NIEBLER
Documents:
A5/2001/433
BULLETIN/2001/12/1.3.109
JO C E/2002/177/155
CELEX number of the main document:
52001AP0433
Decision:
Atzinums ar grozījumiem
Decision mode:
Pilnvarojuma procedūra
Documents:
COM/2002/74/FINAL
CS/2002/6300
C5/2002/60
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.141
CELEX number of the main document:
52002PC0074
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2408
Subject:
IZGLĪTĪBA UN JAUNATNE
Type of file:
Direktīva
Documents:
PRES/2002/29
IP/2002/259
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.141

Activities of the institutions