Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_299_R_0061_01

European Commission
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: Traité/CE/art 61, art 300 par 2 al 1;
Type of file:
Lēmuma priekšlikums
Lēmums
EuroVoc thesaurus:
Dānija; nolīguma parakstīšana; ES pilsonis
Directory code:
19.20.00.00 Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa / Tiesu iestāžu sadarbība civillietās
Leading person:
Franco FRATTINI
Leading service:
Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts
Decision mode:
RAKSTISKA PROCEDŪRA
Addressee:
Eiropas Parlaments
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Legal basis:
Traité/CE/art 61, art 300 par 2 al 1
Type of file:
Lēmuma priekšlikums
Documents:
COM/2005/145/FINAL
CS/2005/8366
BULLETIN/2005/4/1.4.24
JO C/2005/125/13
CELEX number of the main document:
52005PC0145(01)
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2677
Subject:
LAUKSAIMNIECĪBA/ZIVSAIMNIECĪBA
Type of file:
Lēmums
Documents:
CS/2005/10725
CS/2005/12242
PRES/2005/222
JO L/2005/299/61
CELEX number of the main document:
32005D0790