EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51990AC0499

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11957E100A


Type of file:
Direktīva
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
EuroVoc thesaurus:
tirgdarbība; ķīmijas produkts; likumu tuvināšana
Directory code:
13.30.18.00 Rūpniecības politika un iekšējais tirgus / Iekšējais tirgus: likumu tuvināšana / Bīstamas vielas
Decision mode:
Vienprātība
Council agenda:
"B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
1501
Type of file:
Direktīva
Documents:
JO L/1991/186/64
CELEX number of the main document:
31991L0339
Leading service:
DG III – Rūpniecība
Decision mode:
Pilnvarojuma procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
Atzinuma tālākvirzība uz 2. lasījumu EP

Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1991/186/FINAL
CS/1991/6751/91/ENT56
CELEX number of the main document:
51991PC0186
Decision:
Daļēja vienošanās
Taking over:
Martin BANGEMANN
Remarks:
SAISTĪBAS IZPILDĪTAS PĒC 2. LASĪJUMA
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Ursula SCHLEICHER
Documents:
JO C/1991/129/86
CELEX number of the main document:
51991AP0088
Decision mode:
Vienprātība
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
1472
Leading service:
DG III – Rūpniecība
Associated service:
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts ; Vides ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Pilnvarojuma procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
EP atzinuma tālākvirzība

Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1990/562/FINAL
CS/1990/10390/90/ENT127
CELEX number of the main document:
51990PC0562
Decision:
Daļēja vienošanās
Taking over:
Carlo RIPA DI MEANA
Remarks:
IZPILDĪTAS SAISTĪBAS
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Ursula SCHLEICHER
Documents:
JO C/1990/284/82
CELEX number of the main document:
51990AP0213
Rapporteur:
Ursula SCHLEICHER
Author of report:
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Documents:
A3/1990/213
PE/140093/SAN/FIN
Leading service:
DG III – Rūpniecība
Joint leading service:
Vides ģenerāldirektorāts
Associated service:
DG XXIII – Uzņēmējdarbības politika, sadales tirdzniecība, tūrisms un kooperatīvi ; Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts ; Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts
Decision mode:
RAKSTISKA PROCEDŪRA
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Addressee for mandatory consultation:
Eiropas Parlaments
Addressee for optional consultation:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Legal basis:
11957E100A
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1989/665/FINAL
JO C/1990/24/20
CELEX number of the main document:
51989PC0665