Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0098

European Commission
Council of the European Union
European Committee of the Regions
Economic and Social Committee
European Parliament
Legal basis:
Commission: 12006E063-PT3A) ; 12006E063-PT3A) ; 12006E251 ; TFUE/art 79 a, b; 12008E079-P2PTB) ; 12008E079-P2PTB) ; 12008E079-P2PTA) ; 12008E079-P2PTA) ; 12008E294;

Procedure:
Koplēmuma procedūra (COD)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Direktīva
EuroVoc thesaurus:
migrācijas politika; ārvalstnieks; uzturēšanās atļauja
Directory code:
19.10.40.00 Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa / Brīva personu pārvietošanās / Imigrācija un ārpussavienības valstu pilsoņu tiesības
Leading person:
Franco FRATTINI
Leading service:
Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Mutiska procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Addressee for mandatory consultation:
Eiropas Parlaments
Addressee for optional consultation:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ; Eiropas Reģionu komiteja
Legal basis:
12006E063-PT3A) ; 12006E063-PT3A) ; 12006E251 ; TFUE/art 79 a, b
Procedure:
Koplēmuma procedūra (COD)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Documents:
COM/2007/638/FINAL
CS/2007/14491
IP/2007/1575
BULLETIN/2007/10/1.20.19
JO C/2008/55/4
CELEX number of the main document:
52008XC0228(02) ; 52007PC0638
Council agenda:
"B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2827
Subject:
TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS
Documents:
PRES/2007/253
Rapporteur:
Anna TERRÓN I CUSÍ
Documents:
CDR/2007/296
JO C/2008/257/20
CELEX number of the main document:
52007AR0296
Decision mode:
Vairākums
Rapporteur:
Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS
Documents:
CESE/2008/1212
JO C/2009/27/114
CELEX number of the main document:
52008AE1212
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Patrick GAUBERT
Documents:
A6/2008/431
TA/2008/558/P6
JO C E/2010/16/240
CELEX number of the main document:
52008AP0558
Council agenda:
"B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2909
Subject:
TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS
Documents:
PRES/2008/344
Council agenda:
"B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2936
Subject:
TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS
Documents:
PRES/2009/83
Legal basis:
12008E079-P2PTB) ; 12008E079-P2PTB) ; 12008E079-P2PTA) ; 12008E079-P2PTA) ; 12008E294
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Documents:
COM/2009/665/FINAL
CELEX number of the main document:
52009DC0665
Decision:
Nosūtīšana parlamentārajai komitejai
Rapporteur:
Véronique MATHIEU HOUILLON
Documents:
A7/2010/265
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Véronique MATHIEU HOUILLON
Documents:
A7/2010/265
JO C E/2012/247/42
TA/2011/115/P7
CELEX number of the main document:
52011AP0115
Council agenda:
"B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
3096
Subject:
TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS
Documents:
CSST/2011/11454
CSST/2011/11454/ADD 1
PRES/2011/161
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
3127
Subject:
TRANSPORTS, TELEKOMUNIKĀCIJAS UN ENERĢĒTIKA
Documents:
CSST/2011/13036
CSST/2011/16949
CSST/2011/17577/ADD 1
PRES/2011/442
JO C E/2012/10/1
CELEX number of the main document:
52012AG0001
Decision:
Apstiprināšana bez grozījumiem
Rapporteur:
Véronique MATHIEU HOUILLON
Documents:
A7/2011/434
TA/2011/561/P7
JO C E/2013/168/148
CELEX number of the main document:
52011AP0561

Activities of the institutions