EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0065

European Commission
Council of the European Union
Economic and Social Committee
European Committee of the Regions
European Parliament
Legal basis:


Commission: 12002E080-P2 ; 12002E080-P2 ; 12002E251
Procedure:
Koplēmuma procedūra (COD)
Type of file:
Direktīva
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
EuroVoc thesaurus:
ostu iekārta; kopēja ostu politika; jūras satiksmes drošība
Directory code:
07.30.30.00 Transporta politika / Kuģniecība / Drošība jūrā
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2680
Subject:
TRANSPORTS
Type of file:
Direktīva
Documents:
CS/2005/12895
PRES/2005/251
BULLETIN/2005/10/1.4.59
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT
Documents:
A6/2005/31
JO C E/2006/92/95
TA/2005/168/P6
BULLETIN/2005/5/1.4.27
CELEX number of the main document:
52005AP0168
Decision mode:
Vairākums
Rapporteur:
Anna BREDIMA-SAVOPOULOU
Documents:
CESE/2004/954
BULLETIN/2004/6/1.4.64
CELEX number of the main document:
52004AE0954
Council agenda:
"B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2589
Subject:
TRANSPORTS, TELEKOMUNIKĀCIJAS UN ENERĢĒTIKA
Documents:
CS/2004/10403
PRES/2004/176
Leading person:
Loyola DE PALACIO
Leading service:
Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts
Decision mode:
RAKSTISKA PROCEDŪRA
Addressee for formal act:
Eiropas Parlaments ; Eiropas Savienības Padome
Addressee for mandatory consultation:
Eiropas Reģionu komiteja ; Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Legal basis:
12002E080-P2 ; 12002E080-P2 ; 12002E251
Procedure:
Koplēmuma procedūra (COD)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Documents:
COM/2004/76/FINAL
CS/2004/6363
C5/2004/73
IP/2004/212
BULLETIN/2004/1/2/1.4.91
JO C/2004/98/38
CELEX number of the main document:
52004PC0076

Activities of the institutions