EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0178

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
European Committee of the Regions
Legal basis:


Commission: 11997E152-P4PTB) ; 11997E152-P4PTB) ; 11997E095 ; 11997E133 ; 11997E037 ; 11997E251
Procedure:
Parastā likumdošanas procedūra (COD)
Koplēmuma procedūra (COD)
Type of file:
REGULA
REGULAS PRIEKŠLIKUMS
EuroVoc thesaurus:
pārtikas pārbaude; tiesību akti pārtikas jomā; patērētāju tiesību aizsardzība
Directory code:
15.20.30.00 Vide, patērētāju tiesību un veselības aizsardzība / Patērētāji / Veselības aizsardzība un drošība
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2404
Subject:
LAUKSAIMNIECĪBA
Type of file:
REGULA
Documents:
PRES/2002/7
BULLETIN/2002/1/-2/1.4.106
Decision:
Atzinums ar grozījumiem
Decision mode:
Pilnvarojuma procedūra
Documents:
COM/2001/821/FINAL
C5/2002/18
BULLETIN/2002/1/-2/1.4.106
CELEX number of the main document:
52001PC0821
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Philip WHITEHEAD
Documents:
A5/2001/416
IP/2001/1789
BULLETIN/2001/12/1.4.77
JO C E/2002/177/65
CELEX number of the main document:
52001AP0416
Decision mode:
RAKSTISKA PROCEDŪRA
Documents:
SEC/2001/1406/FINAL
CELEX number of the main document:
52001SC1406
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2364
Subject:
TRANSPORTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS
Documents:
PRES/2001/257
IP/2001/916
Decision mode:
Vienprātība
Rapporteur:
Pauliina HAIJANEN
Documents:
CDR/2001/64
BULLETIN/2001/6/1.4.67
JO C/2001/357/22
CELEX number of the main document:
52001AR0064
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Philip WHITEHEAD
Documents:
A5/2001/198
JO C E/2002/53/47
BULLETIN/2001/6/1.4.67
CELEX number of the main document:
52001AP0198
Council agenda:
"B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2351
Subject:
IEKŠĒJAIS TIRGUS, PATĒRĒTĀJI UN TŪRISMS
Documents:
CS/2001/9418
PRES/2001/205
Decision mode:
Vairākums
Rapporteur:
Paul VERHAEGHE
CELEX number of the main document:
52001AE0404
Leading person:
David BYRNE
Leading service:
Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts
Associated service:
Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts ; Ģenerālsekretariāts ; Kopīgais pētniecības centrs ; Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts ; Ārējo attiecību ģenerāldirektorāts ; Paplašināšanās ģenerāldirektorāts ; Tirdzniecības ģenerāldirektorāts ; Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts ; Vides ģenerāldirektorāts ; Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts ; Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts ; Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts ; Budžeta ģenerāldirektorāts ; Finanšu kontroles ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Mutiska procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Parlaments ; Eiropas Savienības Padome
Addressee for mandatory consultation:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ; Eiropas Reģionu komiteja
Legal basis:
11997E152-P4PTB) ; 11997E152-P4PTB) ; 11997E095 ; 11997E133 ; 11997E037 ; 11997E251
Procedure:
Koplēmuma procedūra (COD)
Type of file:
REGULAS PRIEKŠLIKUMS
Documents:
COM/2000/716/FINAL
CS/2000/14174
C5/2000/655
IP/2000/1270
BULLETIN/2000/11/1.4.57
JO C E/2001/96/247
CELEX number of the main document:
52000PC0716

Activities of the institutions