Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0083

European Commission
European Parliament
European Committee of the Regions
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1;

Procedure:
Sadarbības procedūra (SYN)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Direktīva
EuroVoc thesaurus:
cilvēku uzturs; ūdenssaimniecība; ūdens resursu apsaimniekošana
Directory code:
15.10.20.20 Vide, patērētāju tiesību un veselības aizsardzība / Vide / Piesārņojums un traucēkļi / Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana
Leading service:
Vides ģenerāldirektorāts
Associated service:
DG I – Ārējās attiecības: komerciālā politika un attiecības ar Ziemeļameriku, Tālajiem Austrumiem, Austrāliju un Jaunzēlandi ; Konkurences ģenerāldirektorāts ; Ģenerālsekretariāts ; Eurostat ; Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ; Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts ; Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts ; Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts ; DG XV – Iekšējais tirgus un finanšu pakalpojumi ; DG III – Rūpniecība ; DG XXIII – Uzņēmējdarbības politika, sadales tirdzniecība, tūrisms un kooperatīvi ; Budžeta ģenerāldirektorāts ; Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts ; Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts ; Finanšu kontroles ģenerāldirektorāts ; DG XVII – Enerģētika
Decision mode:
Mutiska procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Addressee for mandatory consultation:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ; Eiropas Parlaments
Legal basis:
11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1
Procedure:
Sadarbības procedūra (SYN)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1994/612/FINAL
C4/1995/199
BULLETIN/1995/1//2/1.3.107
JO C/1995/131/5
CELEX number of the main document:
51994PC0612
Rapporteur:
Kenneth D. COLLINS
Author of report:
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Documents:
A4/1996/394
PE/218671
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Kenneth D. COLLINS
Remarks:
IESPĒJA SASKAŅOT AR EP
Documents:
JO C/1997/20/133
BULLETIN/1996/12/1.3.161
CELEX number of the main document:
51996AP0394(01)
Decision:
Daļēja vienošanās
Taking over:
Ritt BJERREGAARD
Leading service:
Vides ģenerāldirektorāts
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Procedure:
Sadarbības procedūra (SYN)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1997/228/FINAL
BULLETIN/1997/6/1.3.198
JO C/1997/213/8
CELEX number of the main document:
51997PC0228
Decision mode:
Kvalificēts vairākums
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2063
Documents:
CS/1997/12767
BULLETIN/1997/12/1.2.187
JO C/1998/91/1
CELEX number of the main document:
51998AG0326(01)
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Kenneth D. COLLINS
Documents:
A4/1998/146
BULLETIN/1998/5/1.2.154
JO C/1998/167/92
CELEX number of the main document:
51998AP0146
Decision:
Daļēja vienošanās
Remarks:
SAISTĪBAS IZPILDĪTAS PĒC 2. LASĪJUMA
Leading service:
Vides ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Pilnvarojuma procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Procedure:
Sadarbības procedūra (SYN)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
Atzinuma tālākvirzība uz 2. lasījumu EP

Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1998/388/FINAL
BULLETIN/1998/7/-8/1.3.192
CELEX number of the main document:
51998PC0388
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
2118
Subject:
PATĒRĒTĀJI
Procedure:
Sadarbības procedūra (SYN)
Type of file:
Direktīva
Documents:
CS/1998/860
PRES/1998/359
BULLETIN/1998/11/1.2.129
JO L/1998/330/32
CELEX number of the main document:
31998L0083

Activities of the institutions