EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0019

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:


Commission: 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2
Procedure:
Koplēmuma procedūra (COD)
Type of file:
Direktīva
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
EuroVoc thesaurus:
kredītgarantija; finanšu iestāde; pārvaldības audits
Directory code:
06.20.20.20 Tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība / Piemērošana nozarēs / Pakalpojumu sniegšana / Bankas
Legal basis:
11992E057-P2FR3 ; 11992E057-P2FR3 ; 11992E057-P2FR3 ; 11992E057-P2FR1 ; 11992E057-P2FR1 ; 11992E057-P2FR3 ; 11992E057-P2FR1 ; 11992E057-P2FR1 ; 11992E189B
Type of file:
Direktīva
Remarks:
PADOMES UN EP VEIKTA JURIDISKA PAMATA MAINA
Documents:
BULLETIN/1994/5/1.2.16
JO L/1994/135/5
CELEX number of the main document:
31994L0019
Decision:
Samierināšanas komitejas kopīgā dokumenta apstiprināšana
Rapporteur:
KLEPSCH
Documents:
BULLETIN/1994/5/1.2.16
JO C/1994/205/310
CELEX number of the main document:
51994AP0332
Decision:
Samierināšanas komitejas kopīgā dokumenta apstiprināšana
Decision mode:
Vienprātība
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
1755
Documents:
BULLETIN/1994/5/1.2.16
Rapporteur:
DAVID MARTIN
Author of report:
Delegācija Samierināšanas komitejā
Documents:
A3/1994/88
PE/209087
Leading service:
DG XV – Iekšējais tirgus un finanšu pakalpojumi
Decision:
Atzinums ar grozījumiem
Decision mode:
Pilnvarojuma procedūra
Remarks:
Atzinuma tālākvirzība uz 2. lasījumu EP
Documents:
COM/1994/99/FINAL
BULLETIN/1994/3/1.2.27
CELEX number of the main document:
51994PC0099
Decision:
Daļēja vienošanās
Taking over:
Raniero VANNI D'ARCHIRAFI
Remarks:
SAISTĪBAS IZPILDĪTAS PĒC 2. LASĪJUMA
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
VAYSSADE
Documents:
A3/1994/88
BULLETIN/1994/3/1.2.27
JO C/1994/91/85
CELEX number of the main document:
51994AP0088
Decision mode:
Kvalificēts vairākums
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
1695
Documents:
CS/1993/8915//1
BULLETIN/1993/10/1.2.23
JO C/1993/314/1
CELEX number of the main document:
51993AG1120
Leading service:
DG XV – Iekšējais tirgus un finanšu pakalpojumi
Associated service:
Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Pilnvarojuma procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Parlaments ; Eiropas Savienības Padome
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
Izplata Publikāciju birojs

ESK ATZINUMA tālākvirzība

EP atzinuma tālākvirzība
Documents:
COM/1993/253/FINAL
C3/1993/437
BULLETIN/1993/6/1.2.28
JO C/1993/178/14
CELEX number of the main document:
51993PC0253
Decision:
Daļēja vienošanās
Taking over:
Pádraig FLYNN
Remarks:
IZPILDĪTAS SAISTĪBAS
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
VAYSSADE
Documents:
JO C/1993/115/96
BULLETIN/1993/3/1.2.16
CELEX number of the main document:
51993AP0058
Rapporteur:
VAYSSADE
Author of report:
Juridiskā komiteja
Documents:
A3/1993/58
PE/202403/JUR/FIN
Author of opinion:
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Author of opinion:
Ekonomikas un monetāro lietu komiteja
Leading service:
DG XV – Iekšējais tirgus un finanšu pakalpojumi
Associated service:
DG III – Rūpniecība ; DG XXIII – Uzņēmējdarbības politika, sadales tirdzniecība, tūrisms un kooperatīvi ; Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Mutiska procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Parlaments ; Eiropas Savienības Padome
Addressee for optional consultation:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Legal basis:
11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2
Procedure:
Koplēmuma procedūra (COD)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1992/188/FINAL
C3/1992/281
BULLETIN/1992/5/1.1.11
JO C/1992/163/6
CELEX number of the main document:
51992PC0188

Activities of the institutions