Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0259

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11957E113 ; 11957E100A;

Type of file:
REGULAS PRIEKŠLIKUMS
REGULA
EuroVoc thesaurus:
atkritumu apsaimniekošana; tirdzniecības ierobežojumi; bīstamo preču pārvadājumi
Directory code:
15.10.30.30 Vide, patērētāju tiesību un veselības aizsardzība / Vide / Kosmoss, vide un dabas resursi / Atkritumu apsaimniekošana un tīra tehnoloģija
Leading service:
Vides ģenerāldirektorāts
Associated service:
Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts ; DG III – Rūpniecība ; Attīstības un attiecību ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Mutiska procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Addressee for mandatory consultation:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ; Eiropas Parlaments
Legal basis:
11957E113 ; 11957E100A
Type of file:
REGULAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
Izplata Publikāciju birojs

BALTĀ GRĀMATA
Documents:
COM/1990/415/FINAL
CS/1990/9720/90/ENV257
C3/1990/387
JO C/1990/289/9
CELEX number of the main document:
51990PC0415
Draftsman:
Mihail PAPAYANNAKIS
Author of opinion:
Ekonomikas un monetāro lietu komiteja
Draftsman:
James L. JANSSEN van RAAY
Author of opinion:
Ekonomikas un monetāro lietu komiteja
Draftsman:
JOANNY
Author of opinion:
Transporta un tūrisma komiteja
Draftsman:
Wilfried TELKÄMPER
Author of opinion:
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Draftsman:
Karl-Heinz FLORENZ
Author of opinion:
Juridiskā komiteja
Rapporteur:
Karl-Heinz FLORENZ
Documents:
A3/1991/301
PE/151226/ENV/FIN
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Karl-Heinz FLORENZ
Remarks:
IZPILDĪTAS SAISTĪBAS
Documents:
JO C/1993/42/83
CELEX number of the main document:
51993AP0004
Decision:
Daļēja vienošanās
Taking over:
Carlo RIPA DI MEANA
Leading service:
Vides ģenerāldirektorāts
Associated service:
DG I – Ārējās attiecības: komerciālā politika un attiecības ar Ziemeļameriku, Tālajiem Austrumiem, Austrāliju un Jaunzēlandi ; DG III – Rūpniecība
Decision mode:
Pilnvarojuma procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Type of file:
REGULAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
EP atzinuma tālākvirzība

Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1992/121/FINAL
C3/1992/461
JO C/1992/115/4
CELEX number of the main document:
51992PC0121
Rapporteur:
Karl-Heinz FLORENZ
Author of report:
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Documents:
A3/1993/4
PE/203235/ENV/FIN
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
Karl-Heinz FLORENZ
Documents:
JO C/1993/42/83
CELEX number of the main document:
51993AP0004
Decision:
Noraidīšana
Taking over:
Ioannis PALEOKRASSAS
Remarks:
KOMISIJAS SAGLABĀTAIS PRIEKŠLIKUMS
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
1639
Type of file:
REGULA
Documents:
JO L/1993/30/1
CELEX number of the main document:
31993R0259