Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0271

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11957E130S; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3;

Procedure:
Apspriešanās procedūra (CNS)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Direktīva
EuroVoc thesaurus:
piesārņojuma kontroles pasākumi; rīcības programma; rūpnieciskais piesārņojums
Directory code:
15.10.30.30 Vide, patērētāju tiesību un veselības aizsardzība / Vide / Kosmoss, vide un dabas resursi / Atkritumu apsaimniekošana un tīra tehnoloģija
Leading service:
Vides ģenerāldirektorāts
Associated service:
Budžeta ģenerāldirektorāts ; DG XXIII – Uzņēmējdarbības politika, sadales tirdzniecība, tūrisms un kooperatīvi ; Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts ; Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts ; Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ; Ģenerālsekretariāts ; Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts ; Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts ; DG III – Rūpniecība ; Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Mutiska procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Addressee for mandatory consultation:
Eiropas Parlaments ; Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Legal basis:
11957E130S
Procedure:
Apspriešanās procedūra (CNS)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1989/518/FINAL
CS/1989/10139/89/ENV223
JO C/1989/300/8
JO C/1990/1/20
CELEX number of the main document:
51989PC0518
Decision:
Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur:
MONNIER-BESOMBES
Documents:
JO C/1990/260/185
CELEX number of the main document:
51990AP0177
Decision:
Daļēja vienošanās
Taking over:
Carlo RIPA DI MEANA
Remarks:
IZPILDĪTAS SAISTĪBAS
Leading service:
Vides ģenerāldirektorāts
Decision mode:
Pilnvarojuma procedūra
Addressee for formal act:
Eiropas Savienības Padome
Legal basis:
11957E149-P3 ; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3
Procedure:
Apspriešanās procedūra (CNS)
Type of file:
DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Remarks:
EP atzinuma tālākvirzība

Izplata Publikāciju birojs
Documents:
COM/1990/522/FINAL
CS/1990/9693/90/ENV255
JO C/1990/287/11
CELEX number of the main document:
51990PC0522
Decision mode:
Vienprātība
Council agenda:
"A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session:
1489
Procedure:
Apspriešanās procedūra (CNS)
Type of file:
Direktīva
Documents:
JO L/1991/135/40
CELEX number of the main document:
31991L0271

Activities of the institutions