Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0884

2005/884/EK: Padomes Lēmums ( 2005. gada 2. decembris ) par to, kā Čehijas Republikas un Polijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai ietekmē Eiropas Kopienas dalību Konvencijā par starptautisko komisiju Oderas aizsardzībai un Konvencijā par starptautisko komisiju Elbas aizsardzībai

OJ L 326, 13.12.2005, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 404–405 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/884/oj

13.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/35


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 2. decembris)

par to, kā Čehijas Republikas un Polijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai ietekmē Eiropas Kopienas dalību Konvencijā par starptautisko komisiju Oderas aizsardzībai un Konvencijā par starptautisko komisiju Elbas aizsardzībai

(2005/884/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2003. gada Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 57. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Kopienas dalība Konvencijā par starptautisko komisiju Oderas aizsardzībai (1) un Konvencijā par starptautisko komisiju Elbas aizsardzībai (2) (turpmāk “Oderas un Elbas Konvencijas”) bija nepieciešama, jo abas konvencijas tika noslēgtas ar trešām valstīm un tajās risināja jautājumus, uz ko attiecas Kopienas vides politika.

(2)

No 2004. gada 1. maija, pēc Čehijas Republikas un Polijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai, visas valstis, kas ir Oderas un Elbas Konvenciju Līgumslēdzējas puses, ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Tādējādi vairs nepastāv pamatojums Kopienas piekrišanai uzņemties šādu konvenciju saistības. No šā brīža Kopienas dalība vairs nav ne vajadzīga, ne pamatota.

(3)

Turklāt Eiropas Savienības paplašināšanās rezultātā ir radikāli mainījušās tiesiskās attiecības starp Līgumslēdzējām pusēm. Pēc pievienošanās Oderas un Elbas Konvenciju politiskos pamatmērķus var sasniegt ar pasākumiem, kas paredzēti Kopienas tiesību aktos.

(4)

2003. gada Pievienošanās aktā nav īpaši paredzēti noteikumi šai situācijai, un tāpēc ir jāpieņem vajadzīgie pasākumi saskaņā ar tā 57. pantu, kas ļauj labot šādus trūkumus.

(5)

Tādēļ būtu skaidri jānosaka, ka no pievienošanās dienas Kopiena vairs nav Oderas un Elbas Konvenciju Līgumslēdzēja puse un ka var būt jāveic konkrēti pārejas pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   No 2004. gada 1. maija Eiropas Kopiena pārstāj būt puse Konvencijā par starptautisko komisiju Oderas aizsardzībai un Konvencijā par starptautisko komisiju Elbas aizsardzībai.

2.   Vajadzības gadījumā Komisija ar Čehijas Republiku, Vācijas Federatīvo Republiku un Polijas Republiku vienojas par risinājumiem pārejas problēmām, kas varētu rasties, Kopienai izbeidzot dalību Oderas un Elbas Konvencijās.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Čehijas Republikai, Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai.

Briselē, 2005. gada 2. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  Lēmums 1999/257/EK (OV L 100, 15.4.1999., 20. lpp.).

(2)  Lēmums 91/598/EEK (OV L 321, 23.11.1991., 24. lpp.).


Top