Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0025

Komisijas Regula (EK) Nr. 25/2005 (2005. gada 7. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai pagarinātu attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem noteikto Kopienas tarifu kvotu periodus

OJ L 6, 8.1.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 174 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 174 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 150 - 150

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/25(1)/oj

8.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 25/2005

(2005. gada 7. janvāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai pagarinātu attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem noteikto Kopienas tarifu kvotu periodus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas, kas paredzētas VVTT, un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz to pārvaldi, nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar priekšlikumu, ko tā izvirzīja Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par tirdzniecību un attīstību (ANOKTA), un līdztekus vispārējo preferenču sistēmai (VPS) Eiropas Kopiena 1971. gadā ieviesa tarifu atvieglojumus džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem, kuru izcelsme ir dažās jaunattīstības valstīs; šie atvieglojumi izpaudās kā pakāpeniska kopējo muitas tarifu pazemināšana un no 1978. gada līdz 1994. gada 31. decembrim kā pilnīga šo nodokļu atcelšana.

(2)

Kopš jaunās VPS stāšanās spēkā 1995. gada 1. janvārī, Kopiena saskaņā ar VVTT ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2511/2001 (2), kas groza Regulu (EK) Nr. 32/2000 un, atvēra autonomas Kopienas nulles tarifa kvotas noteiktiem džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem līdz 2004. gada 31. decembrim.

(3)

Vispārējo preferenču sistēmas periods tika pagarināts līdz 2005. gada 31. decembrim ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2211/2003 (3), tāpēc piemērošanas periods tarifu kvotai attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem arī jāpagarina līdz 2005. gada 31. decembrim.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 32/2000 III pielikuma piektajā ailē (“Kvotas periods”) frāzi “no 2003. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim un no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim”, kas attiecas uz kārtas numuriem 09.0107, 09.0109 un 09.0111, aizstāj ar frāzi “no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 545/2004 (OV L 87, 25.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 339, 21.12.2001., 17. lpp.

(3)  OV L 332, 19.12.2003., 1. lpp.


Top