EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0435

Padomes Lēmums (ES) 2017/435 (2017. gada 28. februāris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā

OJ L 67, 14.3.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/435/oj

14.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/31


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/435

(2017. gada 28. februāris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 23. februārī pilnvaroja Komisiju Savienības un tās dalībvalstu vārdā sākt sarunas, lai otro reizi grozītu Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (2) un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (3) (“Kotonū nolīgums”).

(2)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/648/ES (4) puses Nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Kotonū nolīgumu (“nolīgums”), parakstīja 2010. gada 22. jūnijā ĀKK un ES Ministru padomes sanāksmē Vagadugu, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

(3)

Saskaņā ar ĀKK un ES Ministru padomes Lēmumu Nr. 2/2010 (5) nolīgumu provizoriski piemēro kopš 2010. gada 31. oktobra.

(4)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (6).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā deponēt apstiprinājuma instrumentu, kā paredzēts Kotonū nolīguma 93. pantā, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties nolīguma saistības.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 28. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. HERRERA


(1)  OV C 65, 19.2.2016., 257. lpp.

(2)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(3)  OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.

(4)  Padomes Lēmums 2010/648/ES (2010. gada 14. maijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 287, 4.11.2010., 1. lpp.).

(5)  ĀKK un ES Ministru padomes Lēmums Nr. 2/2010 (2010. gada 21. jūnijs) par pārejas pasākumiem, kurus piemēro no dienas, kurā tiek parakstīts, līdz dienai, kurā stājas spēkā Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 287, 4.11.2010., 68. lpp.).

(6)  Nolīgums kopā ar Nobeiguma aktam pievienotajām deklarācijām ir publicēts OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.


Top