Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:032:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 32, 2018. gada 6. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 32

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 6. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/171 (2017. gada 19. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par būtiskuma robežvērtību attiecībā uz kavētām kredītsaistībām ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/172 (2017. gada 28. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I un V pielikumu ( 1 )

6

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/173 (2017. gada 29. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 attiecībā uz minētās regulas I pielikumā uzskaitīto kombinētās nomenklatūras kodu atjaunināšanu

12

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/174 (2018. gada 2. februāris), ar ko attiecībā uz to 2019. gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu, kas saistīti ar trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē, mājsaimniecības sastāvu un ienākumu attīstību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) ( 1 )

35

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/175 (2018. gada 2. februāris), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

48

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/176 (2018. gada 29. janvāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma XIII pielikumā (Transports)

50

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2018/177 (2018. gada 2. februāris) par elementiem, kas iekļaujami tehniskajā, juridiskajā un finansiālajā kārtībā starp dalībvalstīm, lai piemērotu solidaritātes mehānismu saskaņā ar 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top