EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:163:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 163, 2013. gada 15. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.163.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 163

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 15. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 543/2013 (2013. gada 14. jūnijs) par datu iesniegšanu un publicēšanu elektroenerģijas tirgos un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 714/2009 I pielikuma grozīšanu (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 544/2013 (2013. gada 14. jūnijs) par atļaujas piešķiršanu attiecībā uz Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparāta lietošanu par gaļas cāļu barības piedevu (atļaujas turētājs Biomin GmbH) (1)

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 545/2013 (2013. gada 14. jūnijs), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu attiecībā uz aromatizējošo vielu 3-acetil-2,5-dimetiltiofēnu (1)

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 546/2013 (2013. gada 14. jūnijs), ar ko apstiprina darbīgo vielu eigenolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 547/2013 (2013. gada 14. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 548/2013 (2013. gada 14. jūnijs), ar ko nosaka no 2013. gada 16. jūnija piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

23

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/288/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 13. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2011/30/ES par dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmu līdzvērtību un par pārejas periodu dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru revīzijas darbībām Eiropas Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3491)  (1)

26

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2013/289/ES

 

*

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 2/2013 (2013. gada 29. maijs), ar ko ieceļ amatā Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) valdes locekļus

30

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 1098/2007 (2007. gada 18. septembris), ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un atceļ Regulu (EK) Nr. 779/97 (OV L 248, 22.9.2007.)

31

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top