EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:336:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 336, 2011. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.336.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 336

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 20. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/853/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 29. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to

1

Eiropas Konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to

2

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1331/2011 (2011. gada 14. decembris), ar kuru piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nerūsējošā tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1332/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (1)

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1333/2011 (2011. gada 19. decembris), ar ko nosaka tirdzniecības standartus banāniem, noteikumus minēto tirdzniecības standartu atbilstības pārbaudei un prasības attiecībā uz paziņojumiem banānu nozarē

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1334/2011 (2011. gada 19. decembris), ar kuru 2012. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87

35

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1335/2011 (2011. gada 19. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

72

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/854/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 15. decembris), ar ko Rumānijai pagarina laikposmu, kurā izņēmuma kārtā ļauts iebilst pret reģenerācijai paredzētu konkrētu veidu atkritumu sūtījumiem uz Rumāniju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9191)  (1)

74

 

 

2011/855/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 15. decembris) par Savienības finansiālo ieguldījumu konkrētos pasākumos, lai izskaustu mutes un nagu sērgu savvaļas dzīvniekos Bulgārijas dienvidaustrumos 2011.–2012. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9225)

75

 

 

IETEIKUMI

 

 

2011/856/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2011. gada 15. decembris) par mantojuma nodokļa dubultās uzlikšanas mazināšanu

81

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2011. gada 12. decembra Īstenošanas lēmumā 2011/851/ES par Savienības 2006. un 2007. gada papildu finansiālo ieguldījumu, lai segtu Portugālei radušos izdevumus, apkarojot Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priežu koksnes nematodi) (OV L 335, 17.12.2011.)

85

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top