Help Print this page 

Document L:2011:321:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 321, 2011. gada 5. decembris

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 05/12/2011
Miscellaneous information
  • Author: Eiropas Savienība
  • Form: Oficiālais Vēstnesis
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.321.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 5. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1255/2011 (2011. gada 30. novembris), ar ko izveido programmu integrētas jūrlietu politikas turpmākas izstrādes atbalstam (1)

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top