EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:080:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 80, 2010. gada 26. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.080.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 26. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 254/2010 (2010. gada 10. marts), ar ko apstiprina salmonellu kontroles programmu mājputniem dažās trešās valstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz salmonellu kontroles statusu dažās trešās valstīs (1)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 255/2010 (2010. gada 25. marts), ar ko nosaka kopējus gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības noteikumus (1)

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 256/2010 (2010. gada 25. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Alubia de La Bañeza-León (AĢIN))

17

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 257/2010 (2010. gada 25. marts), ar ko izveido programmu, lai atkārtoti novērtētu pārtikas piedevas, kas atļautas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1)

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 258/2010 (2010. gada 25 marts), ar ko paredz īpašus nosacījumus Indijas izcelsmes vai no Indijas sūtītu guāras sveķu importam saistībā ar piesārņojuma risku ar pentahlorfenolu un dioksīniem un atceļ Lēmumu 2000/352/EK (1)

28

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 259/2010 (2010. gada 25. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Colline Pontine (ACVN))

32

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 260/2010 (2010. gada 25. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ACVN))

34

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 261/2010 (2010. gada 25. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras maksu korekciju atbilstīgi inflācijas līmenim

36

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 262/2010 (2010. gada 24. marts) ar ko 122. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

40

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 263/2010 (2010. gada 25. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

44

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 264/2010 (2010. gada 25. marts), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

46

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2010/179/KĀDP (2010. gada 11. marts) par atbalstu SEESAC bruņojuma kontroles darbībām Rietumbalkānos, īstenojot ES Stratēģiju VIKI un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai

48

 

 

2010/180/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 25. marts), ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/911/EK, ar kuru izveido tradicionālajās augu izcelsmes zālēs lietojamo augu izcelsmes vielu, preparātu un to kombināciju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1867)  (1)

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top