Help Print this page 

Document L:2008:078:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 78, 2008. gada 19. marts

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 19/03/2008
Miscellaneous information
  • Author: Eiropas Savienība
  • Form: Oficiālais Vēstnesis
Text
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 78

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 19. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 215/2008 (2008. gada 18. februāris) par Finanšu regulu, ko piemēro 10. Eiropas Attīstības fondam

1

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/215/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), ar ko pieņem Eiropas Attīstības fonda komitejas reglamentu

35

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top