EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:059:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 59, 2008. gada 04. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 59

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 4. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 195/2008 (2008. gada 3. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 196/2008 (2008. gada 3. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 197/2008 (2008. gada 3. marts), ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā Queijo Serra da Estrela (ACVN)

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 198/2008 (2008. gada 3. marts), ar kuru 92. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus

10

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/180/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 25. februāris), lai noslēgtu Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ēģiptes Arābu Republiku

12

 

 

2008/181/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 25. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 25. februāris), ar kuru groza Padomes 1980. gada 16. decembra Lēmumu, ar ko izveido Padomdevēju komiteju kodolsintēzes programmai

15

 

 

2008/183/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 28. februāris), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

17

 

 

2008/184/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 29. februāris) par jauna Eiropas Kopienu Komisijas locekļa iecelšanu

18

 

 

Komisija

 

 

2008/185/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 21. februāris) par papildu garantijām Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūkām attiecībā uz Aujeski cūku slimību un kritērijiem, ar kuriem nodrošina informāciju par šo slimību (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 669) (Kodificēta versija) (1)

19

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/186/KĀDP (2008. gada 3. marts), ar ko groza Kopējo nostāju 2003/495/ KĀDP, kas attiecas uz Irāku

31

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/187/KĀDP (2008. gada 3. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret nelegālo Anžuānas valdību Komoru Savienībā

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top