EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:409:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 409, 2006. gada 30. decembris


Display all documents published in this Official Journal

Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

ISSN 1725-5112

L 409
49. sējums
2006. gada 30. decembrisIzdevums latviešu valodā

 

Tiesību akti

  

Saturs

 

Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

 
  

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1966/2006 (2006. gada 21. decembris) par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1967/2006 (2006. gada 21. decembris), kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un Regulu (EK) Nr. 973/2001, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94

11

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1968/2006 (2006. gada 21. decembris) par Kopienas finanšu iemaksām Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads)

86

 
  

II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 
  

Padome

  

2006/1001/EK

 
 

*

ES un Bulgārijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2006 (2006. gada 31. majis) par Eiropas Nolīguma 3. protokolā norādīto pārstrādāto lauksaimniecības produktu tirdzniecības režīma uzlabošanu

97

 
  

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 
 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/1002/KĀDP (2006. gada 21. decembris), ar ko groza Vienoto rīcību 2001/554/KĀDP par Eiropas Savienības Drošības izpētes institūta izveidi

181
LVTiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumien lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai irerobežotu laika posmu.
Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


Top