Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:340:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 340, 2017. gada 11. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 340

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 11. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 340/01

Komisijas Atzinums (2017. gada 3. oktobris) par Eiropas Centrālās bankas ieteikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 340/02

Euro maiņas kurss

5

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2017/C 340/03

Atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi un vienreizējības principu

6

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2017/C 340/04

Francijas valdības paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei – Paziņojums par pieteikumu paplašināt koncesiju “Concession de Nonville”, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu raktuvju izpēti ( 1 )

10

2017/C 340/05

Polijas Republikas valdības paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei Lelików apgabalā

12

2017/C 340/06

Komisijas paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 16. panta 4. punktu – Sabiedrisko pakalpojumu saistības attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi ( 1 )

14

2017/C 340/07

Komisijas paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 16. panta 4. punktu – Sabiedrisko pakalpojumu saistības attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi ( 1 )

15


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2017/C 340/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8627 – GETEC/Briva/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

16


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top