Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 162, 2008. gada 25. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 162

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 25. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

442. plenārā sesija, kas notika 2008. gada 13. un 14. februārī

2008/C 162/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Kolektīvo prasību tiesiskā regulējuma noteikšana un tā nozīme Kopienas patērētāju tiesību aizsardzībā” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2008/C 162/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai: ES patērētāju politikas stratēģija 2007.–2013. gadam; patērētāju tiesību nodrošināšana, labklājības uzlabošana, efektīva aizsardzība”COM(2007) 99 galīgā redakcija

20

2008/C 162/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Eiropas kosmosa politika””COM(2007) 212 galīgā redakcija

24

2008/C 162/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par to, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Direktīvu 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām, ietverot situācijas analīzi attiecībā uz ražotāja tiešās atbildības ieviešanu”COM(2007) 210 galīgā redakcija

31

2008/C 162/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas ziņojums — Ziņojums par konkurences politiku 2006. gadā”COM(2007) 358 galīgā redakcija

35

2008/C 162/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros” (kodificēta versija) COM(2007) 840 galīgā redakcija — 2007/0284 COD

40

2008/C 162/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par tekstilmateriālu nosaukumiem” (pārstrādāta) COM(2007) 870 galīgā redakcija — 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kultūras priekšmetu, kas nelikumīgi izvesti no kādas dalībvalsts teritorijas, nosūtīšanu atpakaļ” (kodificēta versija) COM(2007) 873 galīgā redakcija — 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāsvielām, ko drīkst pievienot zālēm” (pārstrādāts) COM(2008) 1 galīgā redakcija — 2008/0001 (COD)

41

2008/C 162/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Neatkarīgs vispārējas nozīmes pakalpojumu novērtējums”

42

2008/C 162/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Veicināt Eiropas digitālās bibliotēkas pieejamību plašai sabiedrībai”

46

2008/C 162/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Dažādu enerģijas veidu izmantošana transporta nozarē”

52

2008/C 162/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ēku energoefektivitāte — galapatērētāju ieguldījums” (izpētes atzinums)

62

2008/C 162/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Augstāku vides un enerģētikas politikas prasību iespējamā pozitīvā un negatīvā ietekme uz Eiropas rūpniecības konkurētspēju”

72

2008/C 162/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru Regulā (EK) Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, izdara grozījumus attiecībā uz aģentūras darbības termiņu”COM(2007) 861 galīgā redakcija — 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Tiesībpamatotas pārvaldības instrumenti zivsaimniecībā”

79

2008/C 162/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, attiecībā uz kokvilnas atbalsta shēmu”COM(2007) 701 galīgā redakcija — 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (Pārstrādāta)”ES Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 175. pantu 2008. gada 10. janvārī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

85

2008/C 162/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu” (kodificēta versija) COM(2007) 667 galīgā redakcija — 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. …/… par vispārīgiem noteikumiem attiecībā uz aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu (pārstrādāta versija)”COM(2007) 848 galīgā redakcija — 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dabisko minerālūdeņu ieguvi un realizāciju (pārstrādāta versija)”COM(2007) 858 galīgā redakcija — 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Pētniecības perspektīvas Eiropas ogļu un tērauda nozarē”

88

2008/C 162/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ Padomes Lēmumu 85/368/EEK par arodmācībās iegūtas kvalifikācijas pierādījumu salīdzināmību Eiropas Kopienas dalībvalstīs”COM(2007) 680 galīgā redakcija — 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes lēmumam par pamatnostādnēm dalībvalstu nodarbinātības politikai (saskaņā ar EK līguma 128. pantu)”COM(2007) 803 galīgā redakcija/2 (V daļa) — 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Finanšu integrācija — Eiropas vērtspapīru tirgus” (pašiniciatīvas atzinums)

96


LV

 

Top