EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcija un darbības joma

Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcija un darbības joma

KOPSAVILKUMS:

Komisijas Ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido kritērijus, kas ļauj noteikt, vai uzņēmums ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums (MVU). Šīs dažādās kategorijas, kuru pamatā ir uzņēmuma darbinieku skaits un tā apgrozījums vai bilance, nosaka, vai uzņēmums ir tiesīgs piedalīties Eiropas Savienības (ES) un valsts finanšu un atbalsta programmās. Definīcijas stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Definīcijas
  • Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz EUR 2 miljonus.
  • Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz EUR 10 miljonus.
  • Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus vai bilance nepārsniedz EUR 43 miljonus.
 • MVU, kas atbilst šiem dažādajiem kritērijiem, var izmantot atbalstu, ko sniedz
  • ES un valstu uzņēmējdarbības atbalsta programmas, piemēram, finansējums pētniecības, konkurētspējas un inovāciju veicināšanai, kas citādi nebūtu atļauts saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu,
  • un tāpat tiem piemēro mazāk prasību vai mazākas izmaksas, ievērojot ES tiesību aktus.
 • Eiropas Komisija regulāri izvērtē definīciju praktisko ietekmi. 2012. gada septembrī publicētā neatkarīgā pētījumā tika konstatēts, ka nav nepieciešams pārskatīt kritērijus, bet būtu lietderīgi sniegt skaidrojumus un norādījumus par esošajiem noteikumiem.
 • 2015. gadā pēc pirmās lietotāja rokasgrāmatas par MVU definīciju izvērtēšanas Komisija publicēja atjauninātu versiju.

KONTEKSTS

MVU veido 99 % no visiem uzņēmumiem ES. Tie veido ES ekonomikas mugurkaulu. MVU nodrošina divas no katrām trim izveidotajām darbavietām. 2013. gadā vairāk nekā 21 miljons MVU nodrošināja gandrīz 90 miljonus darbavietu ES. Tie veicina uzņēmējdarbību un inovāciju, palīdzot sekmēt Eiropas konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību.

AKTS

Komisijas Ieteikums 2003/361/EK (2003. gada 6. maijs) par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1422) (OV L 124, 20.5.2003., 36.–41. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2016

Top