EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tekstilizstrādājumi — tekstilšķiedru nosaukumi un etiķetēšana

Tekstilizstrādājumi — tekstilšķiedru nosaukumi un etiķetēšana

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1007/2011 — šķiedru nosaukumu etiķetēšana un tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva marķēšana

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt ES patērētāju pienācīgu informēšanu un ES apģērbu un tekstilizstrādājumu tirgus sekmīgu darbību.

Ar to izveido noteikumus par:

 • tekstilšķiedru nosaukumiem attiecībā uz to definīciju un izmantošanu, norādot tekstilizstrādājumu šķiedru sastāvu;
 • tādu tekstilizstrādājumu etiķetēšanu, kuros ietilpst dzīvnieku izcelsmes komponenti, kas nav uzskatāmi par tekstilmateriālu;
 • analīzes metodēm, kuras izmanto, lai pārbaudītu etiķetēs vai marķējumos norādīto informāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regula ir piemērojama šādiem izstrādājumiem:

 • izstrādājumi, kas pilnībā sastāv no tekstilšķiedrām;
 • izstrādājumi, kuriem piemēro tādus pašus noteikumus kā tekstilizstrādājumiem, piemēram, izstrādājumi, kuros tekstilšķiedras veido vismaz 80 % no izstrādājuma kopējā svara.

Izņēmums ir izstrādājumi, ko saskaņā ar līgumu nodod mājražotājiem, patstāvīgiem uzņēmumiem vai pašnodarbinātiem drēbniekiem.

Šķiedru nosaukumi

Tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva aprakstā ir jāizmanto regulas I pielikumā norādītie tekstilšķiedru nosaukumi.

Ražotāji var iesniegt pieteikumu Eiropas Komisijai par regulas I pielikumā iekļautā saraksta papildināšanu ar jaunu šķiedras nosaukumu. Pieteikumā iekļauj tehnisko dokumentāciju, kas ir izstrādāta saskaņā ar II pielikumu, kur norādītas minimālās prasības.

Sastāva norādīšana

 • Tikai tādiem tekstilizstrādājumiem, kuri pilnībā sastāv no vienas tekstilšķiedras, drīkst izmantot apzīmējumu “100 %”, “tīrs” vai “viss”.
 • Nosaukumus “pirmlietojuma vilna” vai “cirptā vilna” (un III pielikumā paredzētos nosaukumus) tekstilizstrādājuma etiķetē drīkst norādīt tikai tad, ja tas sastāv vienīgi no tādas vilnas šķiedras, kas iepriekš nav bijusi iestrādāta gatavā izstrādājumā un nav pakļauta vērpšanas procesiem.
 • No vairākām šķiedrām sastāvoša tekstilizstrādājuma etiķetē norāda visu tā sastāvā ietilpstošo šķiedru nosaukumus un to svara procentuālo daudzumu dilstošā secībā.
 • Tekstilizstrādājumiem, kuros ietilpst dzīvnieku izcelsmes komponenti, kas nav uzskatāmi par tekstilmateriālu, (piemēram, ādas siksniņa no auduma izgatavotai somai), uz etiķetes iekļauj norādi “Izstrādājumā ietilpst dzīvnieku izcelsmes komponenti, kas nav tekstilmateriāls”.

Tekstilizstrādājumu etiķetēšana un marķēšana

 • Ja tekstilizstrādājumus paredzēts pārdot patērētājiem, jānodrošina, ka to etiķetes un marķējums ir izturīgs, viegli salasāms, saskatāms un atrodas pieejamā vietā, un tajā jānorāda šķiedru sastāvs. Par etiķetēšanu un marķēšanu atbild izstrādājumu pārdevēji.
 • Izstrādājumiem, kas sastāv no diviem vai vairāk tekstilkomponentiem, kuriem ir atšķirīgs tekstilšķiedru saturs, etiķetē vai marķējumā norāda katra komponenta tekstilšķiedru sastāvu.
 • Informāciju etiķetē norāda tās valsts valodā vai valodās, kuras teritorijā izstrādājumus pārdod.
 • V pielikumā uzskaitītajiem izstrādājumiem etiķetes nav nepieciešamas.

Tirgus uzraudzība

ES valstu tirgus uzraudzības iestādes veic pārbaudes par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāvu saskaņā ar VIII pielikumā norādītajām metodēm.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2012. gada 8. maija.

KONTEKSTS

Tekstilizstrādājumu un apģērbu tiesību aktu tīmekļa vietne.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1007/2011 (2011. gada 27. septembris) par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu (OV L 272, 18.10.2011., 1.–64. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1007/2011 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 30.11.2015

Top