EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pārtikas nekaitīgums – droši materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku

Pārtikas nekaitīgums – droši materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido vienotus noteikumus attiecībā uz materiālu, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, tostarp pārtikas produktu iepakojumu, virtuves piederumu, galda piederumu un pārtikas pārstrādes iekārtu, kas nonāk vai var nonākt saskarē ar pārtiku, laišanu tirgū vai to sastāvdaļu (vielu, ko tie var saturēt) pārnešanai uz pārtikas produktiem.
 • Tās mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un patērētāju intereses, kā arī nodrošināt, ka izmantotos produktus var pārdot visā Eiropas Ekonomikas zonā, kurā ietilpst Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un kurā notiek brīva personu pārvietošanās un preču, pakalpojumu un kapitāla aprite.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Materiāli, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei, lai normālos vai paredzamos izmantošanas apstākļos tie nepārnestu uz pārtiku savas sastāvdaļas tādos daudzumos, kas var:
  • apdraudēt cilvēku veselību;
  • radīt nepieņemamas izmaiņas pārtikas produkta sastāvā
  • izraisīt pārtikas produkta garšas vai tekstūras pasliktināšanos.
 • Tiesību aktā ir iekļautas 17 materiālu un izstrādājumu grupas, attiecībā uz kurām var pieņemt īpašus pasākumus.
 • Šādi īpaši pasākumi var būt tādu vielu saraksta izveide, kuras ES ir atļauts izmantot materiālu, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, ražošanā, un ierobežojumu noteikšana, piemēram, īpašas pārnešanas robežvērtības (piemēram, sastāvdaļu pārnešanai).
 • Regulā arī aprakstīts, kā iesniegt pieteikumu par jaunas vielas izmantošanu, ja attiecīgs saraksts pastāv, piemēram, attiecībā uz plastmasu, kas paredzēta saskarei ar pārtikas produktiem. Pieteikums ir jāiesniedz kompetentajai valsts iestādei, kas pēc tam nosūta to Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei.
 • Materiālus, kas nav saskarē ar pārtiku brīdī, kad tos pārdod patērētājiem, piemēram, virtuves piederumi un galda piederumi, ir jāidentificē kā tādi, kas “nonāk saskarē ar pārtiku”, vai arī tiem ir jānodrošina vīna glāzes un dakšas etiķete, kā norādīts regulas II pielikumā, ja nav skaidrs, vai izstrādājums ir paredzēts saskarei ar pārtikas produktiem. Vajadzības gadījumā jāsniedz arī cita informācija, lai nodrošinātu izstrādājuma, kas paredzēts saskarei ar pārtikas produktiem, drošu izmantošanu.
 • Ir jāizveido izsekojamības pasākumi, lai būtu iespējams atsaukt bojātus produktus vai sniegt sabiedrībai konkrētu informāciju.
 • Noteikumi neattiecas uz:
  • antīkiem materiāliem un izstrādājumiem;
  • pārklājumiem, kas klāj siera mizu, gataviem gaļas izstrādājumiem vai augļiem, kas ir pārtikas produkta sastāvdaļa un ir paredzēti patērēšanai kopā ar šādiem produktiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula ir piemērojama kopš 2004. gada 3. decembra, tomēr tajā paredzētie izsekojamības pasākumi ir piemērojami kopš 2006. gada 27. oktobra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1935/2004 (2004. gada 27. oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4.–17. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.01.2022

Top