EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro aizsardzība pret viltošanu — Eiropols

Euro aizsardzība pret viltošanu — Eiropols

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2005/511/TI, ar ko Eiropolu norīko par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to Eiropolu norīko par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai, lai efektīvi piemērotu Ženēvas 1929. gada Starptautisko Konvenciju par naudas viltošanas novēršanu (Ženēvas konvencija) un uzlabotu sadarbību Eiropas Savienības (ES) valstu starpā un starp ES valstīm, Eiropolu un ārpussavienības valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES cenšas uzlabot sadarbību ES valstu starpā un starp ES valstīm un Eiropolu, lai aizsargātu euro no viltošanas starptautiskā līmenī. Ārpussavienības valstīm ir vajadzīgs centrālais kontaktpunkts, lai iegūtu informāciju par viltotiem euro. Visu šādu informāciju turpmākai analīzei apkopo Eiropolā, kurš darbojas kā centrālais birojs euro viltošanas apkarošanai saskaņā ar Ženēvas konvenciju.

Eiropola pienākumi

 • Eiropols darbojas kā centrālais birojs euro viltošanas apkarošanai Ženēvas konvencijas 12. panta izpratnē, kurā ir noteikts, ka “viltošanas izmeklēšanu katrā valstī organizē centrālais birojs saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem”.
 • Eiropols savu pilnvaru ietvaros:
  • apkopo un apstrādā visu informāciju, kas varētu veicināt euro viltošanas izmeklēšanu, novēršanu un apkarošanu, un nosūta šo informāciju ES valstu centrālajiem birojiem;
  • sazinās tieši ar ārpussavienības valstu centrālajiem birojiem saskaņā ar noteikumiem, kuri attiecas uz personas datu nosūtīšanu;
  • ciktāl tas to uzskata par lietderīgu, nosūta ārpussavienības valstu centrālajiem birojiem neviltotu euro paraugu komplektu;
  • regulāri paziņo ārpussavienības valstu centrālajiem birojiem par jaunu emitēto naudu, naudas izņemšanu no apgrozības un jebkuru viltotu vai falsificētu euro atklāšanu, kā arī sniedz sīkākas ziņas par viltojumu atklāšanu utt.
 • Visu citu valūtu viltošanas jautājumi ietilpst valstu centrālo biroju kompetencē.

Ženēvas 1929. gada konvencijas efektīva piemērošana

 • Ženēvas konvencija būtu jāpiemēro efektīvāk. Tajā ir izklāstīti efektīvi noteikumi viltošanas novēršanai un apkarošanai. Termins “valūta” attiecas uz banknotēm un monētām, kurām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss.
 • Padome uzskata, ka visām ES valstīm būtu lietderīgi kļūt par konvencijas līgumslēdzējām pusēm.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2005. gada 16. jūlija.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2005/511/TI (2005. gada 12. jūlijs) par euro aizsardzību pret viltošanu, norīkojot Eiropolu par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai (OV L 185, 16.7.2005., 35.–36. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.03.2017

Top