EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vīzas prasības trešo valstu valstspiederīgajiem

This summary has been archived and will not be updated. See 'Vīzas prasības ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem' for an updated information about the subject.

Vīzas prasības trešo valstu valstspiederīgajiem

Ar šo regulu izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas.

AKTS

Padomes 2001. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas.

KOPSAVILKUMS

Ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 nosaka vīzas prasības un izņēmumus vīzas prasībās trešo valstu pilsoņiem, kuri ierodas ES, lai tur īslaicīgi uzturētos. Tāpat regula nosaka izņēmumus vīzas prasībās un atbrīvojumus no vīzas, ko ES valstis var piešķirt īpašām personu kategorijām.

POZITĪVI UN NEGATĪVI SARAKSTI

Šajā regulā ir sniegts kopīgs to valstu saraksts, kuru pilsoņiem ir jābūt vīzai, kad viņi šķērso ES dalībvalsts ārējās robežas (I pielikums jeb negatīvais saraksts). Regulā ir sniegts arī to valstu saraksts, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības (II pielikums jeb pozitīvais saraksts).

Šos sarakstus regulāri aktualizē ar Regulas (EK) Nr. 539/2001 grozījumiem.

Lēmumus par grozījumiem sarakstos pieņem, pamatojoties uz trešo valstu novērtējumu katrā atsevišķā gadījumā, izvērtējot dažādus kritērijus, cita starpā kritērijus attiecībā uz nelegālo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, ekonomisko labumu (tūrismu un ārējo tirdzniecību), kā arī uz ārējām attiecībām, t. sk. cilvēktiesību un pamatbrīvību jautājumiem, vienlaikus ņemot vērā arī reģionālās vienotības un savstarpības prasības. Šos lēmumus dažkārt pieņem pēc sekmīga dialoga par vīzu režīma liberalizāciju ar attiecīgajām trešām valstīm.

ĪSTERMIŅA VĪZA

Parasti īstermiņa vīza, ko izdevusi jebkura Šengenas zonas valsts, piešķir tās saņēmējam tiesības ceļot visās 26 Šengenas valstīs ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

Vīzām, kuras paredzētas ilgākam laikposmam, joprojām ir piemērojamas valstu procedūras.

Papildus tam regula nosaka, ka no vīzas prasības atbrīvo:

VĪZU PRASĪBAS IZŅĒMUMI

Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus vīzas prasībās vai atbrīvojumus no vīzas dažām personu kategorijām, piemēram, diplomātisko pasu, dienesta pasu vai īpašo pasu turētājiem, civilā gaisa transporta un jūras transporta apkalpes locekļiem vai ārkārtas vai glābšanas misiju apkalpes locekļiem.

Citi īpaši izņēmuma gadījumi ir aprakstīti regulā.

SAVSTARPĪBAS MEHĀNISMS

Tiek aktivizēts mehānisms, saskaņā ar kuru gadījumā, ja kāda pozitīvajā sarakstā iekļauta trešā valsts ievieš vīzas prasības vienas vai vairāku dalībvalstu pilsoņiem, tām ir pienākums informēt Komisiju un Padomi, un tiek īstenota īpaša procedūra ar mērķi atjaunot bezvīzu ceļošanu. Ja šī valsts joprojām piemēro šīs prasības vairāk nekā 6 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas par savstarpības principa nepiemērošanas situāciju, Komisija var kā savstarpības pasākumu ierosināt uz laiku atjaunot vīzas prasību noteiktām šīs trešās valsts pilsoņu kategorijām. Šīs īpašais savstarpības mehānisms ir piemērojams ES kopumā. Tādējādi, ja kāda trešā valsts piemēro vīzas prasības kādas ES valsts pilsoņiem, var sekot kopīga ES reakcija no visu dalībvalstu puses.

APTURĒŠANAS MEHĀNISMS

Saskaņā ar stingriem nosacījumiem un pēc visaptveroša Komisijas novērtējuma cits mehānisms ļauj uz laiku atjaunot vīzas prasības trešo valstu pilsoņiem ārkārtas situācijā, ko izraisījusi bezvīzu režīma ļaunprātīga izmantošana no pozitīvajā sarakstā iekļautas trešās valsts pilsoņu puses, kā rezultātā ir būtiski un strauji palielinājies:

  • nepamatotu patvēruma pieteikumu skaits;
  • nelegālu imigrantu skaits;
  • noraidīto atpakaļuzņemšanas pieteikumu skaits.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 539/2001

10.4.2001.

-

OV L 81, 21.3.2001.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Padomes Regula (EK) Nr. 2414/2001

1.1.2002.

-

OV L 327, 12.12.2001.

Padomes Regula (EK) Nr. 453/2003

2.4.2003.

-

OV L 69, 13.3.2003.

Akts par pievienošanās nosacījumiem

1.5.2004.

-

OV L 236, 23.9.2003.

Padomes Regula (EK) Nr. 851/2005

25.6.2005.

-

OV L 141, 4.6.2005.

Regula (EK) Nr. 1791/2006

1.1.2007.

-

OV L 363, 20.12.2006.

Padomes Regula (EK) Nr. 1932/2006

19.1.2007.

-

OV L 405, 30.12.2006.

Padomes Regula (EK) Nr. 1244/2009

19.12.2009.

-

OV L 336, 18.2.2009.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1211/2010

11.1.2011.

-

OV L 339, 22.12.2010.

Regula (ES) Nr. 517/2013

1.7.2013.

-

OV L 158, 10.6.2013.

Regula (ES) Nr. 610/2013

19.7.2013.

-

OV L 182, 29.6.2013.

Regula (ES) Nr. 1289/2013

9.1.2014.

-

OV L 347, 20.12.2013.

Regula (ES) Nr. 259/2014

28.4.2014.

-

OV L 105, 8.4.2014.

Regula (ES) Nr. 509/2014

9.6.2014.

-

OV L 149, 20.5.2014.

Regulas (EK) Nr. 539/2001 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējā atjaunināšana: 12.08.2014

Top