EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES kultūras politika

ES kultūras politika

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantu Eiropas Savienības (ES) uzdevums kultūras jomā ir atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu īstenotās darbības. ES mērķis ir veicināt dalībvalstu kultūru uzplaukumu, “iedvesmojoties no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma”, “respektējot savu bagātīgo kultūru un valodu daudzveidību” un “nodrošinot Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu”.

Dalībvalstis atbild pašas par savu kultūras politiku, savukārt ES uzdevums ir palīdzēt risināt kopīgās problēmas, sākot ar digitālo tehnoloģiju ietekmi un nepieciešamību nodrošināt taisnīgu atalgojumu māksliniekiem, kuri strādā digitālajās platformās, un beidzot ar nepieciešamību atbalstīt inovāciju kultūras un radošajās nozarēs. ES var arī palīdzēt šīm nozarēm atgūties no krīzēm un uzlabot to noturību, lai padarītu tās ilgtspējīgākas nākotnē.

ES atbalsta arī pasākumus, kuri palīdz saglabāt kultūras mantojumu un sekmēt sadarbību un starptautisko apmaiņu starp kultūras iestādēm dažādās dalībvalstīs.

Jaunā finansēšanas programma “Radošā Eiropa” 2021.–2027. gadam ir vienīgā ES programma, kas īpaši paredzēta tam, lai sniegtu atbalstu un pārrobežu sadarbības un tīklošanās iespējas visām kultūras un radošajām nozarēm. Šīs nozares var izmantot arī virkni īpašu iespēju, ko sniedz citas ES finansējuma plūsmas, tostarp, piemēram, programma “Apvārsnis Eiropa”, Vienotā tirgus programma, Atveseļošanas un noturības mehānisms un kohēzijas politikas fondi.

Citas iniciatīvas ir šādas:

  • Eiropas kultūras galvaspilsētas, kas tiek izraudzītas kopš 1985. gada;
  • ES balvu konkursi kultūras nozarēm, piemēram, talantu konkurss “Eiropu pāršalc mūzika”, ES Laikmetīgās arhitektūras balva un ES Literatūras balva;
  • Eiropas kultūras mantojuma dienas — iniciatīva, kuru atbalsta arī Eiropas Padome un kura iedzīvotājiem sniedz piekļuvi vietām, kuras parasti nav pieejamas apmeklētājiem.

ES arī sadarbojas ar citām starptautiskām organizācijām, piemēram, ar UNESCO, Eiropas Padomi un ESAO, lai cīnītos pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību, ar kultūras palīdzību sekmētu attīstību vietējā līmenī un uzlabotu kultūras mantojuma līdzdalīgu pārvaldību.

SKATĪT ARĪ:

Top