EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pārrobežu maksājumi euro

Pārrobežu maksājumi euro

Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) mērķis ir nodrošināt, lai elektroniska maksājumu veikšana visā euro zonā ir tikpat vienkārša kā norēķini skaidrā naudā un lai netiktu iekasēta papildu maksa, veicot elektroniskos maksājumus euro uz citu Eiropas valsti.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 924/2009 (2009. gada 16. septembris) par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001.

KOPSAVILKUMS

Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) mērķis ir nodrošināt, lai elektroniska maksājumu veikšana visā euro zonā ir tikpat vienkārša kā norēķini skaidrā naudā un lai netiktu iekasēta papildu maksa, veicot elektroniskos maksājumus euro uz citu Eiropas valsti.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Noteikumi paredz, ka bankas iekasē vienādu maksu par pārrobežu elektronisko maksājumu darījumiem euro, kas veikti starp divām Eiropas valstīm, un atbilstošiem elektronisko maksājumu darījumiem (*) euro, kas veikti vienas Eiropas valsts robežās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Elektronisko maksājumu darījumi ietver pārskaitījumus, tiešo debetu, naudas izņemšanu no bankomātiem, maksājumus ar debetkartēm un kredītkartēm, kā arī skaidras naudas pārvedumus.

Attiecīgie darījumi veicami euro vai to ES valstu nacionālajā valūtā, kas vēlas piemērot regulu. Līdz ar to, ņemot vērā Zviedrijas prasību, vienādas maksas princips attiecas arī uz maksājumiem, kas veikti Zviedrijas kronās.

No praktiskā viedokļa, bankām ir jānodrošina saviem klientiem starptautisko bankas konta numuru (IBAN) izmantošanai, veicot pārrobežu elektronisko maksājumu darījumus. Bankām jāizsniedz tiem arī bankas identifikācijas kods (BIC). Līdz ar to šie pārvedumi izmaksā ne vairāk kā pārvedumi vienas valsts robežās.

Pienākumu ievērošana

Ja banka neievēro šos maksas iekasēšanas noteikumus, tās klienti vai jebkura ieinteresēta puse var iesniegt sūdzību valsts atbildīgajai iestādei.

Lai garantētu to, ka tiek atrisināti strīdi starp bankām un klientiem, ES valstīm jāizveido efektīvas ārpustiesas pārsūdzības struktūras. Šīs regulas noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt piemērotas sankcijas.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2009. gada 1. novembra.

GALVENAIS TERMINS

(*) Atbilstošie maksājumi: maksājumi ar līdzīgām iezīmēm, tādām kā tāda pati summa, maksājuma veikšanas kanāls - piemēram, bankomāts, tiešsaiste, u. c. - vai izmantotais maksāšanas instruments - kartes, čeki, tiešais debets vai pārskaitījumi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš ES valstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 924/2009

1.11.2009.

-

OV L 266, 9.10.2009., 11.-18. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš ES valstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 260/2012

31.3.2012.

-

OV L 94, 30.3.2012., 22.-37. lpp.

Regula (ES) Nr. 248/2014

21.3.2014.

-

OV L 84, 20.3.2014., 1.-3. lpp.

Pēdējā atjaunināšana: 19.06.2015

Top