Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

ES kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības programma

Go to the summaries’ table of contents

ES kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības programma

Lēmums Nr. 541/2014/ES - kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta sistēma

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 541/2014/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta sistēmu

KOPSAVILKUMS

Satelīti kalpo par pamatu daudzām ekonomikai, kā arī sabiedrības drošībai un labklājībai, būtiski svarīgām lietojumprogrammām un pakalpojumiem. Taču tiem draud sadursmes ar kosmosa atkritumiem*, kas ir kļuvuši par kosmosa darbību visnopietnāko apdraudējumu.

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta sistēmu, kuras mērķis ir aizsargāt satelītus no kosmosa atkritumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kas ir kosmisko objektu novērošana un uzraudzība ( SST )?

SST nodrošina satelītu un kosmosa atkritumu identificēšanu un uzraudzību, galvenokārt izmantojot tādus uz zemes esošus sensorus kā teleskopi un radari. Pašlaik nepastāv Eiropas mēroga SST spējas. Attiecībā uz sadursmju novēršanas brīdinājumiem satelītu un kosmosa kuģu operatori ir atkarīgi no Amerikas Savienoto Valstu (ASV) datiem.

Mērķi

Galvenais SST sistēmas mērķis ir atbalstīt Eiropas SST pakalpojuma izveidi. Šis pakalpojums tiktu balstīts uz tīklu, kura pamatā ir ES valstīs jau esošie SST sensori. Tīkla darbību varētu atbalstīt arī ar ASV sniegtajām tehnoloģijām un informāciju.

SST sistēmai ir arī šādi īpašie mērķi:

izvērtēt un samazināt riskus saistībā ar satelītu sadursmēm ar kosmosa atkritumiem un izsekot to trajektorijām, ja ir konstatēts potenciāls sadursmju risks. Tas ļautu plānot un īstenot sadursmju novēršanas pasākumus;

samazināt ar Eiropas kosmosa kuģu palaišanu saistītos riskus;

novērot kosmosa kuģu vai kosmosa atkritumu nekontrolētu atgriešanos Zemes atmosfērā un sniegt precīzākus un efektīvākus agrīnus brīdinājumus nolūkā samazināt potenciālos riskus;

censties novērst kosmosa atkritumu daudzuma palielināšanos.

Kas var izmantot šos pakalpojumus?

Tiem ir jābūt pieejamiem sabiedrībai, komerciālajiem, civilajiem un militārajiem operatoriem, kā arī valstu pārvaldes iestādēm.

Progress

Komisija līdz 2018. gada jūlijam sagatavos īstenošanas ziņojumu par lēmumā minēto mērķu sasniegšanu.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

* Kosmosa atkritumi: dažādi cilvēka radīti priekšmeti, piemēram, veci satelīti un raķešu daļas, kas atrodas orbītā ap Zemi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 541/2014/ES

16.6.2014.

-

OV L 158, 27.5.2014., 227.-234. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.09.2015

Top