Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Radioaktīvās vielas dzeramajā ūdenī: iedzīvotāju veselības aizsardzība

Radioaktīvās vielas dzeramajā ūdenī: iedzīvotāju veselības aizsardzība

Direktīva nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības saistībā ar dzeramajā ūdenī sastopamajām kaitīgajām radioaktīvajām vielām.

AKTS

Padomes Direktīva 2013/51/Euratom (2013. gada 22. oktobris), ar ko nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī.

KOPSAVILKUMS

Radioaktīvās vielas var nokļūt cilvēka ķermenī ar parasta dzeramā ūdens palīdzību, kaitējot dzīvībai svarīgiem orgāniem. Lai pēc iespējas mazinātu risku, tiesību akts nosaka parametru vērtības tādām vielām kā radons un tritijs. Valsts iestādēm ir jāīsteno šo vielu monitorings un atkarībā no konstatētā daudzuma regulāri jāņem dzeramā ūdens paraugi.

Tiesību akts attiecas uz visu dzeramo ūdeni. Dzeramais ūdens ir ūdens dabiskajā stāvoklī vai pēc apstrādes, kas paredzēts dzeršanai, ēdiena gatavošanai vai citām mājsaimniecības vajadzībām neatkarīgi no tā izcelsmes un no tā, vai to piegādā pa ūdensapgādes tīklu, cisternās vai tarā.

Tas ir arī ūdens, ko izmanto uzņēmumi, lai izgatavotu, apstrādātu, konservētu vai realizētu produktus, kas paredzēti lietošanai uzturā, ja vien valsts iestādes nav pārliecinātas, ka ūdens kvalitāte nevar iespaidot pārtikas produkta drošību tā galīgajā formā.

Šis tiesību akts netiek piemērots dabīgiem minerālūdeņiem vai ūdeņiem, kas ir ārstniecības līdzekļi. Tos reglamentē cits ES tiesību akts. Valsts iestādes šo direktīvu var nepiemērot dzeramajam ūdenim no atsevišķa piegādes objekta, kas piegādā vidēji mazāk par 10 kubikmetriem dienā vai apgādā mazāk par 50 personām, ja vien ūdens piegāde nav komerciāla vai sabiedriska darbība.

Ja ir konstatēts iespējams cilvēku veselības apdraudējums, iedzīvotājiem nekavējoties jāsaņem atbilstīga informācija par iespējamo apdraudējumu un visiem papildu piesardzības pasākumiem, kas varētu būt nepieciešami. Steidzami ir jāveic pasākumi ūdens kvalitātes atjaunošanai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2013/51/Euratom

27.11.2013.

28.11.2015.

OV L 296, 7.11.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 22.04.2014

Top