Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Uzņēmējdarbības gara veicināšana izglītībā un apmācībā

Go to the summaries’ table of contents

Uzņēmējdarbības gara veicināšana izglītībā un apmācībā

Uzņēmējdarbības mentalitātes attīstīšana sniedz ievērojamas priekšrocības Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem. Šajos Eiropas Savienības Padomes secinājumos ir uzsvērti veidi, kā izglītībā un apmācībā iekļaut uzņēmējdarbības garu.

AKTS

Padomes secinājumi par uzņēmējdarbības garu izglītībā un apmācībā (2015/C 17/02) ( Oficiālais Vēstnesis C 17, 20.1.2015., 2.-7. lpp.).

KOPSAVILKUMS

Uzņēmējdarbības mentalitātes attīstīšana sniedz ievērojamas priekšrocības Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem. Šajos Eiropas Savienības Padomes secinājumos ir uzsvērti veidi, kā izglītībā un apmācībā iekļaut uzņēmējdarbības garu.

KĀDS IR ŠO PADOMES SECINĀJUMU MĒRĶIS?

Šajos secinājumos ir uzsvērta uzņēmējdarbības gara veicināšanas nozīme un priekšrocības izglītībā un apmācībā un ES valstis un Eiropas Komisija tiek aicinātas veicināt, atbalstīt un pētīt pasākumus, kas palīdz rosināt uzņēmējdarbības garu dažādās mācīšanās vidēs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzņēmējdarbības definīcija

Šajos Padomes secinājumos ir izmantota visaptveroša uzņēmējdarbības definīcija, ko lieto 2006. gada ieteikumā par mūžizglītību: spējas pārvērst idejas darbībā, izmantojot radošu pieeju, inovāciju un riska uzņemšanos, kā arī spēju plānot un vadīt projektus.

ES valstu īstenoti pasākumi

Secinājumos ES valstis tiek aicinātas:

  • veidot saiknes starp izglītības ministrijām un citām attiecīgām ministrijām;
  • atbalstīt studentu un skolēnu uzņēmumu iniciatīvas, piemēram, darot pieejamus mentoringa un inkubatoru pakalpojumus topošajiem uzņēmējiem;
  • iesaistīt uzņēmējus mācīšanās procesā;
  • uzņēmējdarbības izglītības un apmācības kvalitātes un efektivitātes izvērtēšanā izmantot informāciju par absolventu gaitām.

Pasākumi, kuros līdzās ES valstīm iesaistīta Eiropas Komisija

Tās tiek aicinātas:

  • izveidot pamatprincipu kopumu;
  • atvieglot ideju un paraugprakses apmaiņu valstu un Eiropas līmenī;
  • izmantot potenciālu, ko uzņēmējdarbības izglītības atbalstam piedāvā programma “ Erasmus+ ”;
  • sekmēt to, lai skolotāji/pasniedzēji apgūtu uzņēmējdarbības prasmes;
  • apsvērt, kā citi resursi, piemēram, Eiropas Sociālais fonds, var sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai;
  • izpētīt, kāds potenciāls piemīt tādu bezmaksas atklātu digitālu un tiešsaistes rīku izstrādei, kas stiprina uzņēmējdarbības un inovācijas prasmes.

KONTEKSTS

Šajos Padomes secinājumos ir apskatīti vairāki jautājumi, kas izvirzīti iepriekšējos Padomes secinājumos par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā: par augstākās izglītības modernizāciju, par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu, lai sekmētu jauniešu sociālo iekļautību, un par skolotāju efektīvu izglītību.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta uzņēmējdarbības garam izglītības jomā.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.06.2015

Top