EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drošība darbā - kravu apstrāde ar rokām

Drošība darbā — kravu apstrāde ar rokām

Šīs Direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai darba ņēmēji Eiropas Savienībā ir aizsargāti pret riskiem, kas saistīti ar kravu apstrādi ar rokām*.

AKTS

Padomes Direktīva 90/269/EEK (1990. gada 29. maijs) par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas (ceturtā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

KOPSAVILKUMS

Šīs Direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai darba ņēmēji Eiropas Savienībā ir aizsargāti pret riskiem, kas saistīti ar kravu apstrādi ar rokām*.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka prasības attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darba devējiem ir jādara viss iespējamais, lai izvairītos no tā, ka darba ņēmējiem ir jāveic kravu apstrāde ar rokām.

Ja nevar izvairīties no nepieciešamības veikt kravu apstādi ar rokām, darba devējs maina darba organizācijas veidu vai nodrošina darba ņēmējiem līdzekļus riska mazināšanai:

 • organizējot darba vietas tā, lai padarītu šādu apstrādi pēc iespējas drošāku;
 • novērtējot, ja iespējams - iepriekš, veicamā darba veselības un drošības apstākļus un it īpaši pārbaudot kravas raksturīgās pazīmes;
 • novēršot vai samazinot risku, it īpaši risku gūt muguras traumas, darot visu iespējamo un ņemot vērā darba vides raksturīgās pazīmes un veicamo darbību;
 • nodrošinot darba ņēmējiem informāciju par kravas svaru un svara sadalījumu; un
 • nodrošinot darba ņēmēju pienācīgu apmācību, konsultēšanu par kravu apstrādi un potenciālajiem riskiem un parūpējoties par darba ņēmēju līdzdalību.

Muguras traumas risks pastāv tad, ja krava ir:

 • pārāk smaga vai pārāk liela;
 • neparocīga vai grūti satverama;
 • nestabila vai tai ir saturs, kas var pārvietoties;
 • novietota tādā veidā, ka tā jākustina pa gabalu no ķermeņa vai ar ķermeņa liekšanu vai griešanu; vai
 • savu īpatnību dēļ var radīt traumas darba ņēmējiem, īpaši sadursmes gadījumā.

Fiziskā piepūle var radīt risku, ja tā ir:

 • pārāk spraiga;
 • sasniegta tikai ķermeņa griešanās momentā;
 • strauju kravas izkustēšanos izraisoša;
 • ķermeņa radīta, atrodoties nestabilā stāvoklī.

Darba vide var radīt risku, ja:

 • nav pietiekami plaša telpa, lai veiktu darbību;
 • grīdas līmeņa augstums ir atšķirīgs vai grīda ir nestabila, nelīdzena vai slidena;
 • tās apstākļi liedz kravas apstrādi drošā augstumā vai neļauj darba ņēmējam ieņemt stabilu stāvokli; vai
 • temperatūra, mitrums vai ventilācija ir neatbilstīga.

Darbība var radīt risku, ja ietver šādus nosacījumus:

 • pārāk liela piepūle, kas pārsvarā vērsta uz mugurkaulu;
 • nepietiekams atpūtas vai atveseļošanās periods;
 • pārāk lieli celšanas, nolaišanas vai nešanas attālumi; vai
 • darba temps, ko nosaka process un ko darba ņēmējs nevar mainīt.

Darba ņēmējs var būt apdraudēts, ja viņš/viņa:

 • ir fiziski nepiemērots konkrētā uzdevuma veikšanai;
 • valkā neatbilstīgu apģērbu; vai
 • nav ieguvis atbilstīgas zināšanas vai apmācību.

GALVENAIS TERMINS

* Kravu apstrāde ar rokām: šīs Direktīvas izpratnē tā ir jebkāda kravas transportēšana vai atbalstīšana, tostarp kravas pacelšana, nolikšana, stumšana, vilkšana, pārnēsāšana vai pārvietošana, kas ietver īpašu risku darba ņēmējiem gūt muguras traumas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājās spēkā 1990. gada 12. jūnijā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 90/269/EEK

12.6.1990.

31.12.1992.

OV L 156, 21.6.1990., 9.-13. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/30/EK

28.6.2007.

31.12.2012.

OV L 165, 27.6.2007., 21.-24. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015

Top