Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0395

Lieta C-395/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 1. decembra spriedums (Juzgado de lo Social n°33 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 1.–3. pants — Jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ aizliegums — Invaliditātes esamība — Ilgstošu fizisku, garīgu, intelektuālu vai maņu traucējumu jēdziens — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 3., 15., 21., 30., 31., 34. un 35. pants — Darbinieka, kuram ir pārejoša darbnespēja valsts tiesību izpratnē uz nenoteiktu laiku, atlaišana no darba

OJ C 30, 30.1.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 30/9


Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 1. decembra spriedums (Juzgado de lo Social no33 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(Lieta C-395/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Sociālā politika - Direktīva 2000/78/EK - Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā - 1.–3. pants - Jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ aizliegums - Invaliditātes esamība - Ilgstošu fizisku, garīgu, intelektuālu vai maņu traucējumu jēdziens - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 3., 15., 21., 30., 31., 34. un 35. pants - Darbinieka, kuram ir pārejoša darbnespēja valsts tiesību izpratnē uz nenoteiktu laiku, atlaišana no darba)

(2017/C 030/08)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social no33 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītājs: Mohamed Daouidi

Atbildētāji: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, ir jāinterpretē tādējādi, ka:

tas, ka attiecīgajai personai ir pārejoša darbnespēja valsts tiesību izpratnē uz nenoteiktu laiku nelaimes gadījuma darbā dēļ, pats par sevi nenozīmē, ka šīs personas nespēja var tikt kvalificēta kā “ilgstoša” šās direktīvas “invaliditātes” definīcijas izpratnē, aplūkojot to ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām, kas Eiropas Kopienas vārdā ir apstiprināta ar Padomes 2009. gada 26. novembra Lēmumu 2010/48/EK, gaismā;

viena no norādēm, kas ļauj uzskatīt, ka ierobežojums ir “ilgstošs”, ir tostarp fakts, ka apgalvotā diskriminējošā fakta datumā attiecīgās personas nespēja nešķiet tāda, kas drīz beigsies, vai fakts, ka šī nespēja var būtiski turpināties, līdz minētā persona atlabst, un,

pārbaudot attiecīgās personas spējas ierobežojuma “ilgumu”, iesniedzējtiesai ir jābalstās uz tās rīcībā esošo pierādījumu kopumu, konkrēti, dokumentiem un apliecinājumiem par šās personas stāvokli, kas sagatavoti uz esošo medicīnisko un zinātnisko zināšanu un datu pamata.


(1)  OV C 354, 26.10.2015.


Top