Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0472

Lieta C-472/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. septembrī iesniedza Pest Megyei Bíróság (Ungārijas Republika) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

OJ C 346, 18.12.2010, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/32


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. septembrī iesniedza Pest Megyei Bíróság (Ungārijas Republika) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

(Lieta C-472/10)

()

2010/C 346/53

Tiesvedības valoda — ungāru

Iesniedzējtiesa

Pest Megyei Bíróság

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Atbildētājs: Invitel Távközlési Zrt.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (1) 6. panta 1. punktu var interpretēt tādējādi, ka negodīgs līguma noteikums nav saistošs nevienam patērētājam, ja likumā noteikta kompetenta iestāde patērētāju vārdā, izmantojot populārsūdzību (popularis actio), vēlas panākt, lai minētais negodīgais noteikums, kurš ir iekļauts patērētāju līgumā, tiktu atzīts par spēkā neesošu?

Vai populārsūdzības iesniegšanas gadījumā, ja tās mērķis ir noteikt pienākumu, kurš ir par labu patērētājiem, kuri nav tiesvedības dalībnieki, vai aizliegt izmantot negodīgus vispārējus līguma noteikumus, Direktīvas 93/13/EEK 6. panta 1. punktu var interpretēt tādējādi, ka minētais negodīgais noteikums, kurš tiek iekļauts patērētāju līgumos, nav saistošs nevienam no attiecīgajiem patērētājiem, kā arī nevienam patērētājam nākotnē, un tādējādi tiesai pēc savas ierosmes ir jāpiemēro atbilstošas juridiskās sekas?

2)

Vai Direktīvas 93/13/EEK 3. panta 1. punktu, ņemot vērā direktīvas pielikuma, kurš ir piemērojams saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/13/EEK 3. panta 3. punktu, 1. punkta j) apakšpunktu un 2. punkta d) apakšpunktu var interpretēt tādējādi, ka gadījumā, ja pārdevējs vai piegādātājs paredz vienpusēju līguma noteikumu grozīšanu, skaidri neaprakstot cenas grozīšanas veidu, kā arī līgumā nenorādot pamatotus iemeslus, minētā līguma norma ir pilnībā negodīga?


(1)  OV L 95, 29. lpp.


Top