EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0071

Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta) 2007. gada 15.novembrī.
Enercon GmbH pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB).
Kopienas preču zīme - Kopienas trīsdimensiju preču zīmes vēja turbīnas daļas formā reģistrācijas pieteikums - Absolūti atteikuma pamatojumi - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 7. panta 3. punkts.
Lieta T-71/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:342

Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2007. gada 15. novembra spriedums – Enercon/ITSB (Vēja turbīnas daļa)

(lieta T‑71/06)

Kopienas preču zīme – Kopienas trīsdimensiju preču zīmes vēja turbīnas daļas formā reģistrācijas pieteikums – Absolūti atteikuma pamatojumi – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 7. panta 3. punkts

Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Absolūti atteikuma pamatojumi – Preču zīmes, kam nav atšķirtspējas (Padomes Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 26. un 31. punktu)

Priekšmets

Prasība, kas celta par ITSB Apelāciju otrās padomes 2005. gada 30. novembra lēmumu lietā R 179/2005‑2, ar kuru atteikta trīsdimensiju preču zīmes (vēja turbīnas daļa amerikāņu futbola bumbas formā) reģistrācija par Kopienu preču zīmi

Informācija par lietu

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja:

Enercon GmbH

Attiecīgā Kopienas preču zīme:

trīsdimensiju preču zīme, kas attēlo vēja turbīnas daļu, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 7. klasē, – Nr. 2496743

Pārbaudītāja lēmums:

atteikt reģistrāciju

Apelācijas padomes lēmums:

noraidīt apelācijas sūdzību


Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Enercon GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Top