EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC2025

BALTĀ GRĀMATA PAR EIROPAS NĀKOTNI Pārdomas un scenāriji attiecībā uz ES-27 līdz 2025. gadam

COM/2017/2025 final

Briselē, 1.3.2017

COM(2017) 2025 final

BALTĀ GRĀMATA

PAR EIROPAS NĀKOTNI

Pārdomas un scenāriji attiecībā uz ES-27 līdz 2025. gadam


BALTĀ GRĀMATA PAR EIROPAS NĀKOTNI

Pārdomas un scenāriji attiecībā uz ES-27 līdz 2025. gadam

1. Ievads

Paaudžu paaudzēm Eiropa vienmēr ir bijusi nākotnes mērķis.

Tā aizsākās ar Otrā pasaules kara laikā fašistiska režīma apcietināto Ventotenes salas politisko ieslodzīto Altiero Spinelli un Ernesto Rossi redzējumu. Viņu manifestā “Par brīvu un vienotu Eiropu” tika zīmēta aina par vietu, kurā sabiedrotie un pretinieki apvienotos, lai nodrošinātu, ka Eiropas “vecās aplamības” vairs nekad neatkārtotos.

Pirms sešdesmit gadiem, šā sapņa par miermīlīgu, kopīgu nākotni iedvesmoti, Eiropas Savienības (ES) dibinātāji uzsāka vienreizēju un vērienīgu ceļu uz Eiropas integrāciju. Viņi vienojās risināt savus konfliktus pie sarunu galda, nevis kaujas laukā. Viņi aizstāja bruņoto spēku izmantošanu ar likuma spēku. Viņi radīja iespēju citām valstīm pievienoties, apvienojot Eiropu un padarot mūs spēcīgākus.

Rezultātā mūsu nemierīgās pagātnes vietā ir iestājies miers, kas pastāv septiņus gadu desmitus, un ir izveidojusies paplašināta Savienība ar 500 miljoniem iedzīvotāju, kuri dzīvo brīvībā vienā no pasaules pārtikušākajām ekonomikām. Verdenas ierakumu un kaujas lauku vai Dzelzs priekškara un Berlīnes mūra sadalītā kontinenta attēlus ir aizstājusi Savienība, kas izceļas kā miera un stabilitātes garants.

Iepriekšējo paaudžu uzupurēšanos nekad nedrīkstētu aizmirst. Cilvēka cieņa, brīvība un demokrātija tika grūti nopelnītas, un no tām nekad nevar atteikties. Pat ja piesaiste mieram nav kas tāds, ar ko mūsdienu eiropieši var identificēties tāpat kā viņu vecāki vai vecvecāki, šīs pamatvērtības turpina mūs vienot.

ES tagad ir vieta, kur eiropieši var izbaudīt vienreizēju kultūras, ideju un tradīciju daudzveidību Savienībā, kas aptver četrus miljonus kvadrātkilometru. Tā ir vieta, kur viņi ir izveidojuši saites ar citiem eiropiešiem mūža garumā un var ceļot, mācīties un strādāt, šķērsojot valstu robežas un nemainot valūtu. Tā ir vieta, kur likuma vara ir aizstājusi dzelzs dūres varu. Tā ir vieta, kur par vienlīdzību netiek tikai runāts, bet kur par to tiek turpināta cīņa.

Par spīti tam, daudzi eiropieši uzskata Savienību vai nu par pārāk attālu, vai arī tādu, kas pārlieku iejaucas viņu ikdienas dzīvē. Citi apšauba tās pievienoto vērtību un jautā, kā Eiropa uzlabo viņu dzīves līmeni. Pārāk daudziem ES neattaisnoja viņu cerības, kamēr tā cīnījās ar pēckara vēsturē smagāko finanšu, ekonomikas un sociālo krīzēm.

Nav pazīmju, ka Eiropas problēmas mazinātos. Mūsu ekonomika atgūstas no globālās finanšu krīzes, taču to vēl nevar pietiekami vienmērīgi sajust. Daļa mūsu kaimiņvalstu ir destabilizētas, kā rezultātā ir radusies lielākā bēgļu krīze kopš Otrā pasaules kara. Ir notikuši teroristu uzbrukumi mūsu pilsētu pašos centros. Izvirzās jaunas globālas lielvaras, bet vecās saskaras ar jaunu realitāti. Pagājušajā gadā viena no mūsu dalībvalstīm nobalsoja par izstāšanos no Savienības.

Tas nenozīmē, ka pašreizējā situācija iegrožos Eiropas nākotni. Savienība bieži ir veidota uz krīžu un nesekmīga sākuma pamata. No Eiropas Aizsardzības kopienas, kas 1950. gados tā arī neizveidojās, un valūtas maiņas kursa satricinājumiem 1970. gados līdz pārtrauktas pievienošanās gadījumiem un referendumos paustiem noraidījumiem pēdējo gadu desmitu laikā Eiropa vienmēr ir atradusies krustcelēs un vienmēr ir pielāgojusies un attīstījusies.

Tikai pēdējo 25 gadu laikā vien Māstrihtas, Amsterdamas un Nicas līgumi ir dziļi reformējuši un pārveidojuši Savienību, kas ir kļuvusi vairāk nekā divas reizes lielāka. Lisabonas līgums un desmit gadus ilgušās diskusijas pirms tam ir uzsākuši jaunu posmu Eiropas integrācijā, kuras potenciāls joprojām nav pilnībā īstenots.

Tāpat kā mūsu priekšteču paaudzēs, mūsu atbilde uz veicamo uzdevumu nevar būt nostalģiska vai īstermiņa. Tā jābalsta uz vienotu perspektīvu un kopīgu pārliecību, ka apvienojoties katrs no mums būs ieguvējs.

ES 27 valstu un valdību vadītājiem tiekoties Romā, lai atzīmētu mūsu kopīgā projekta 60. gadadienu, mums kārtējo reizi jālūkojas nākotnē.

Šajā Baltajā grāmatā aprakstīti pārmaiņu virzītājspēki nākamajos desmit gados un izklāstīta virkne scenāriju tam, kā Eiropa varētu attīstīties līdz 2025. gadam. Tādējādi tiek uzsākta diskusija, kam vajadzētu palīdzēt koncentrēt domas un rast jaunas atbildes uz vecu jautājumu:

kādu nākotni mēs vēlamies sev, saviem bērniem un savai Savienībai?

2. Eiropas nākotnes virzītājspēki

MAINĪGA VIETA MAINĪGĀ PASAULĒ

Eiropā ir pasaulē lielākais vienotais tirgus un otra visvairāk lietotā valūta. Eiropa ir lielākā tirdzniecības lielvara un attīstības un humānās palīdzības līdzekļu devēja. Daļēji pateicoties pasaules lielākajai starptautiskajai pētniecības programmai “Apvārsnis 2020”, Eiropa ir inovācijas avangardā. Tās diplomātijai ir reāla ietekme un tā palīdz darīt pasauli drošāku un ilgtspējīgāku, kā to apliecina vēsturiskā vienošanās ar Irānu par tās kodolprogrammu vai vadošā loma, kas ES bija saistībā ar Parīzes Klimata nolīgumu un Ilgtspējīgas attīstības mērķu 2030. gadam pieņemšanā Apvienoto Nāciju Organizācijā. Šo ietekmi nostiprina mūsu ciešā sadarbība ar NATO un mūsu aktīvā loma Eiropas Padomē.

Eiropa ir pievilcīga daudziem tās partneriem. Kaut arī īstermiņā nav paredzēta turpmāka pievienošanās Eiropas Savienībai, šādas izredzes vien ir ietekmīgs līdzeklis, lai projicētu stabilitāti un drošību pie mūsu robežām. ES aktīvi sadarbojas ar savām kaimiņvalstīm – vai tās būtu austrumos, vai dienvidos. Sākot ar mūsu pastiprināto partnerību ar Ukrainu un beidzot ar plašo sadarbību ar mūsu partneriem Āfrikā, Eiropas kā pozitīva globāla spēka loma tagad ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.

Taču šis statuss runā pretī vienkāršai realitātei: Eiropas loma pasaulē sarūk, kamēr citu pasaules daļu loma pieaug. Eiropā 1900. gadā dzīvoja aptuveni 25 % pasaules iedzīvotāju. Līdz 2060. gadam tajā dzīvos mazāk nekā 5 %. Līdz tam laikam nevienā atsevišķā dalībvalstī nebūs vairāk par 1 % no pasaules iedzīvotāju skaita.

Paredzams arī, ka Eiropas ekonomiskais spēks relatīvā izteiksmē samazināsies, 2030. gadā veidojot krietni mazāk nekā 20 % no pasaules IKP, kas ir kritums salīdzinājumā ar aptuveni 22 % šobrīd. Jaunietekmes valstu straujais ietekmes pieaugums uzsver nepieciešamību Eiropai paust vienotu nostāju un rīkoties, apvienojot tās atsevišķo daļu kopīgo ietekmi.

Militāro spēku palielināšana pie mūsu austrumu robežām, karš un terorisms Tuvajos Austrumos un Āfrikā un arvien pieaugošā militarizācija pasaulē spilgti ilustrē arvien saspringtāko globālo kontekstu. Nepieciešamība pārdomāt to, kā novērst draudus, reaģēt uz tiem un aizsargāt no tiem – sākot ar liela mēroga kiberuzbrukumiem un beidzot ar tradicionālākām agresijas formām – vēl nekad nav bijusi tik kritiska. NATO turpinās nodrošināt “stingro” drošību vairumam ES valstu, taču Eiropa nedrīkst būt naiva un tai ir jāparūpējas pašai par savu drošību. “Maigās varas” statuss vairs nav pietiekami ietekmīgs, kad spēks var gūt virsroku pār noteikumiem.

Kaut arī pasaule nekad nav bijusi mazāka vai labāk savienota, izolacionisma atgriešanās ir radījusi šaubas par starptautiskās tirdzniecības un daudzpusējo attiecību nākotni. Eiropas labklājība un spēja aizstāvēt mūsu vērtības pasaules arēnā arī turpmāk būs atkarīga no tās atvērtības un ciešajām saiknēm ar tās partneriem. Taču iestāšanās par brīvu un progresīvu tirdzniecību un tādas globalizācijas veidošana, no kuras labumu gūst visi, būs arvien lielāks izaicinājums.

DZIĻI PĀRVEIDOTA EKONOMIKA UN SABIEDRĪBA

Globālā finanšu un ekonomikas krīze, kas 2008. gadā sākās Amerikas Savienotajās Valstīs, satricināja Eiropu līdz pašiem pamatiem. Pateicoties apņēmīgai rīcībai, ES ekonomika tagad ir atkal atgriezusies uz stabilākiem pamatiem, bezdarbam samazinoties līdz zemākajam līmenim kopš “lielās lejupslīdes”. Taču atgūšanās sadalījums sabiedrībā un reģionos joprojām nav vienmērīgs. Krīzes mantojuma novēršana – no ilgtermiņa bezdarba līdz augstajam publiskā un privātā sektora parāda līmenim daudzviet Eiropā – joprojām ir steidzama prioritāte.

Šī problēma ir īpaši aktuāla jaunākajai paaudzei. Pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara pastāv reāls risks, ka šodienas jauno cilvēku paaudzes labklājība būs mazāka nekā viņu vecākiem. Eiropa nevar atļauties zaudēt visvairāk izglītoto vecuma grupu, kas tai jebkad ir bijusi, un ļaut paaudžu nevienlīdzībai padarīt tās nākotni bezcerīgu.

Šīs norises sekmēja bažas par ES sociālo tirgus ekonomiku un tās spēju izpildīt solījumu nevienu nepamest novārtā un nodrošināt, ka katras paaudzes labklājība ir labāka nekā iepriekšējai paaudzei. Tas jo īpaši tika izjusts eirozonā, uzsverot nepieciešamību pabeigt Ekonomiskās un monetārās savienības izveidi un stiprināt ekonomikas un sociālās jomas rezultātu konverģenci. Turpmāko gadu laikā ne mazāk sarežģīti būs padarīt Eiropas ekonomiku iekļaujošāku, konkurētspējīgāku, izturētspējīgāku un nākotnes prasībām atbilstošu.

Eiropa strauji noveco, un paredzamais mūža ilgums sasniedz nepieredzētu līmeni. Vidējam vecumam sasniedzot 45 gadus, līdz 2030. gadam Eiropa būs “visvecākais” reģions pasaulē Jaunas ģimenes struktūras, sabiedrības pārmaiņas, urbanizācija un daudzveidīgāka darba dzīve ietekmē to, kā tiek veidota sociālā kohēzija. Vienas paaudzes ietvaros vidējais Eiropas darba ņēmējs ir nonācis no situācijas, kurā viņam ir darbvieta uz mūžu, situācijā, kurā viņam karjeras laikā ir vairāk nekā desmit darbvietas. Vairāk sieviešu nekā jebkad agrāk ir nodarbinātas, bet, lai panāktu patiesu dzimumu līdztiesību, būs jālikvidē pastāvošie šķēršļi. Laikā, kad Eiropas darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits sarūk, tai ir jāmobilizē iedzīvotāju talantu potenciāls pilnā apmērā.

Eiropā jau ir pasaulē progresīvākās labklājības valsts sistēmas, kas var nodrošināt risinājumus sabiedrības problēmām visā pasaulē. Tās zinātnieku aprindas atrodas globālās pētniecības avangardā, lai risinātu veselības jomas problēmas, piemēram, attiecīgā uz Alcheimera slimības ārstēšanu. Tomēr sociālās aizsardzības sistēmas būs ievērojami jāmodernizē, lai tās būtu cenu ziņā pieejamas un lai ņemtu vērā jaunās demogrāfiskās un darba, un privātās dzīves vajadzības.

Tas ir divtik nozīmīgi laikā, kad Eiropa saskaras ar sabiedrības plašo digitalizāciju, kas jau padara neskaidru nodalījumu starp darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, precēm un pakalpojumiem vai patērētājiem un ražotājiem. Daudzas no mūsdienu darbvietām pirms desmit gadiem neeksistēja. Vēl vairāk darbvietu radīsies turpmāko gadu gaitā. Visticamāk, ka lielākā daļa bērnu, kas patlaban uzsāk mācības pamatskolā, strādās jaunu veidu darbvietās, kuras vēl neeksistē. Tehnoloģiju un automatizācijas arvien lielākas izmantošanas radītās problēmas ietekmēs visas darbvietas un nozares. Lai pēc iespējas labāk izmantotu jaunās iespējas, vienlaikus mazinot jebkādu negatīvo ietekmi, būs vajadzīgi milzīgi ieguldījumi prasmēs un būs būtiski jāpārdomā izglītības un mūžizglītības sistēmas. Šajā nolūkā būs arī jāievieš jaunas sociālās tiesības, kas papildina mainīgo darba pasauli.

Tajā pašā laikā Eiropa ir apņēmusies panākt savas ekonomikas vērienīgu dekarbonizāciju un samazināt kaitīgās emisijas. Mums būs jāturpina pielāgoties pieaugošām klimata un vides grūtībām. Mūsu rūpniecībai, pilsētām un mājsaimniecībām ir jāmaina veids, kā tās darbojas un tiek nodrošinātas ar enerģiju. Mēs jau esam līderpozīcijā “viedo pilsētu” ziņā, dabas resursu lietderīgā izmantošanā un globālajā cīņā pret klimata pārmaiņām. Mūsu uzņēmumiem pieder 40 % pasaules patentu attiecībā uz atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām. Viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem būs panākt inovatīvu risinājumu nonākšanu tirgū – gan savās mājās, gan ārvalstīs.

PAAUGSTINĀTI DRAUDI UN BAŽAS PAR DROŠĪBU UN ROBEŽĀM

Eiropa ir ievērojami brīva un stabila vieta tās iedzīvotājiem pasaulē, kas joprojām ir pilna nesaskaņu un šķelšanās. No 25 valstīm, kas norādītas kā vismiermīlīgākās pasaulē, 15 ir no ES. Taču teroristu neseno uzbrukumu stindzinošā ietekme ir satricinājusi mūsu sabiedrību. Arvien neskaidrākās robežas starp iekšējiem un ārējiem draudiem maina cilvēku domāšanu attiecībā uz personīgo drošību un robežām. Paradoksālā kārtā tas notiek laikā, kad pārvietošanās pa pasauli darba un atpūtas nolūkos ir vieglāka un ierastāka nekā jebkad iepriekš.

Iedzīvotāju skaita pieauguma, plaši izplatītu saspīlējumu un klimata pārmaiņu sekām nostiprinoties, vairosies arī grūtības, kas sekmē migrāciju, un plūsmas nāks no dažādām pasaules daļām. Bēgļu krīzes, kuras rezultātā 1,2 miljoni cilvēku 2015. gadā ieradās Eiropā, mērogs nav pieredzēts kopš Otrā pasaules kara. Tas ir izraisījis strīdīgu diskusiju par solidaritāti un atbildību dalībvalstu starpā un veicināja plašākas šaubas par robežu pārvaldības un pārvietošanās brīvības nākotni Eiropā.

1,7 miljoniem eiropiešu, kuri ik dienas dodas uz citu dalībvalsti, un tiem simtiem miljonu cilvēku, kuri ceļo pa visu Eiropu ģimenes, tūrisma vai uzņēmējdarbības nolūkos, robežas ir palikušas pagātnē. Taču pirmo reizi kopš sienu nojaukšanas pirms gadiem trīsdesmit neseno krīžu dēļ pie dažām robežām Eiropā atkal uz laiku ir ieviesta kontrole.

UZTICĪBAS UN LEĢITIMITĀTES APŠAUBĪŠANA

Dažādās pārmaiņas, kas skar pasauli, un reāla nedrošības izjūta, ko daudzi jūt, ir izraisījušas arvien lielāku neapmierinātību ar vispārējo politiku un iestādēm visos līmeņos. Tas bieži vien izpaužas kā vienaldzība pret publisko pārvaldes iestāžu darbību un neuzticēšanās tai. Tas arī rada vakuumu, ko pārāk viegli aizpilda populisma un nacionālisma retorika.

“Briseles” vainošana par problēmām, vienlaikus savās mājās piesavinoties laurus par panākumiem, atbildības trūkums par kopīgiem lēmumiem un paradums rādīt ar pirkstu uz citiem jau ir izrādījušies kaitējoši. Eiropieši nav imūni pret šādu vienotības trūkuma skaudru izpausmi.

Joprojām pastāv spēcīgs atbalsts Eiropas projektam, bet tas vairs nav beznosacījuma. Vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu uzskata ES par vietu, kur valda stabilitāte sarežģītajā pasaulē. Vairāk nekā 80 % atbalsta ES četras pamatbrīvības. 70 % eirozonas iedzīvotāju atbalsta vienoto valūtu. Tomēr iedzīvotāju uzticēšanās ES ir samazinājusies tāpat kā uzticēšanās valstu iestādēm. Aptuveni trešdaļa iedzīvotāju patlaban uzticas ES, bet pirms desmit gadiem šādu uzticēšanos pauda aptuveni puse eiropiešu.

Plaisas mazināšana starp solījumiem un īstenošanu ir pastāvīgs uzdevums. Tā iemesls daļēji ir tas, ka ES nav veidojums, ko viegli saprast, jo tajā apvienots gan Eiropas līmenis, gan dalībvalstis. Nav pietiekami labi izskaidrotas darbības un to veicēji, un ES pozitīvā loma ikdienas dzīvē nav redzama, ja par to netiek sniegta informācija vietējā līmenī. Kopienām ne vienmēr ir zināms, ka to netālo lauku saimniecību, to transporta tīklu vai universitātes daļēji finansē ES.

Pastāv arī neatbilstība starp cerībām un ES spēju tās sasniegt. Piemēram, jauniešu bezdarba gadījumā: neraugoties uz daudzām augsta līmeņa sanāksmēm un noderīgiem ES atbalsta pasākumiem, instrumenti un pilnvaras paliek valstu, reģionālo un vietējo iestāžu rokās. Eiropas līmenī pieejamie resursi sociālajā jomā veido tikai 0,3 % no tā, ko dalībvalstis kopā tērē šajā jomā.

Uzticēšanās atjaunošana, vienprātības veidošana un piederības sajūtas radīšana ir grūtāka laikā, kad valda informācijas pārpilnība, tā ir tik pieejama, taču tik grūti izprotama. 24 stundu/7 dienu ziņu cikls darbojas ātrāk, un tam grūtāk sekot līdzi un reaģēt uz to, nekā tas bija iespējams agrāk. Tagad ik dienu tiek nosūtīts vairāk tvītu nekā visa gada laikā pirms desmit gadiem. Līdz 2018. gadam apmēram viena trešdaļa pasaules iedzīvotāju izmantos sociālos tīklus.

Šīs tendences tikai paātrināsies un turpinās mainīt veidu, kā darbojas demokrātija. Tas rada jaunas iespējas veicināt sabiedrības diskusiju un iesaistīt Eiropas iedzīvotājus. Tomēr Eiropai un tās dalībvalstīm ir jāpasteidzas mijiedarboties ar iedzīvotājiem, jābūt atbildīgākām un labāk un ātrāk jāīsteno tas, par ko panākta kopīga vienošanās.

3. Pieci scenāriji Eiropai līdz 2025. gadam

Daudzas fundamentālās pārmaiņas, kas patlaban notiek Eiropā, ir nenovēršamas un neatgriezeniskas. Citas ir grūtāk prognozēt, un tās notiks negaidīti. Eiropa var vai nu peldēt pa šo notikumu straumi, vai arī censties tos ietekmēt. Mums tagad ir jāpieņem lēmums.

Šajā Baltajā grāmatā izklāstītie pieci scenāriji palīdzēs virzīt diskusiju par Eiropas nākotni. Tie piedāvā virkni ieskatu par Savienības iespējamo stāvokli līdz 2025. gadam atkarībā no tā, kādu izvēli mēs kopīgi izdarīsim.

Katra scenārija sākumpunkts ir tas, ka 27 dalībvalstis (ES-27) turpina virzību uz priekšu kopā kā Savienība. 

Šiem scenārijiem ir ilustratīvs raksturs, lai rosinātu pārdomas. Tie nav sīki izstrādāti plāni vai politikas priekšraksti. Tāpat tajos apzināti nav pieminēti tiesiskie vai institucionālie procesi – forma pielāgosies funkcijai.

Pārāk bieži diskusija par Eiropas nākotni ir reducēta līdz binārai izvēlei – vairāk vai mazāk Eiropas. Šī pieeja ir maldinoša un vienkāršota. Šeit aplūkotās iespējas ietver gan status quo, gan darbības jomas un prioritāšu maiņu, gan daļēju vai kolektīvu soli uz priekšu. Visiem scenārijiem ir vairāki pārklāšanās punkti, un tāpēc tie nav nedz savstarpēji izslēdzoši, nedz izsmeļoši.

Galīgais rezultāts neapšaubāmi izskatīsies savādāk nekā izklāstīts šeit aprakstītajos scenārijos. ES-27 kopīgi lems, kura no piecu scenāriju iezīmju kombinācijām, dalībvalstuprāt, vislabāk palīdzēs attīstīt mūsu projektu mūsu iedzīvotāju interesēs.

1. scenārijs. Turpinām iesākto

EIROPAS SAVIENĪBA KONCENTRĒJAS UZ SAVAS POZITĪVO REFORMU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU

Kāpēc un kādā veidā?

Scenārijā, saskaņā ar kuru ES-27 saglabā savu virzienu, tā koncentrējas uz savas pašreizējās reformu programmas īstenošanu un modernizēšanu. Tas tiek darīts atbilstoši Komisijas 2014. gada dokumentam “Jauns sākums Eiropai” un Bratislavas deklarācijai, par kuru 2016. gadā vienojās visas 27 dalībvalstis. Prioritātes tiek regulāri atjauninātas, problēmas tiek risinātas, tiklīdz tās rodas, un attiecīgi tiek ieviesti jauni tiesību akti.

Rezultātā 27 dalībvalstis un ES iestādes īsteno kopīgu rīcības programmu. Lēmumu pieņemšanas temps ir atkarīgs no viedokļu atšķirību pārvarēšanas, lai īstenotu kolektīvās ilgtermiņa prioritātes. ES tiesību akti tiek regulāri pārbaudīti, lai pārliecinātos, vai tie ir atbilstoši mērķim. Novecojuši tiesību akti tiek atsaukti.

Līdz 2025. gadam tas nozīmē:

ES-27 turpina koncentrēties uz darbvietām, izaugsmi un investīcijām, stiprinot vienoto tirgu un palielinot investīcijas digitālajā, transporta un enerģētikas infrastruktūrā.

Notiek pakāpenisks progress attiecībā uz vienotās valūtas darbības uzlabošanu, lai virzītu izaugsmi un novērstu satricinājumus, kas sākas pašu mājās vai ārvalstīs. Tiek veikti turpmāki pasākumi, lai stiprinātu finanšu pārraudzību, lai nodrošinātu publisko finanšu ilgtspēju un attīstītu kapitāla tirgus, lai finansētu reālo ekonomiku.

Komisijas veiktā valsts atbalsta tiesību reforma nodrošina, ka 90 % no visiem valsts atbalsta pasākumiem ir valstu, reģionālo un vietējo iestāžu rokās.

Cīņa pret terorismu tiek pastiprināta atbilstīgi valstu iestāžu gatavībai apmainīties ar izlūkdatiem. Sadarbība aizsardzības jomā tiek padziļināta pētniecības, rūpniecības un kopīgu iepirkumu ziņā. Dalībvalstis izlemj apvienot dažas militārās spējas un uzlabot finanšu solidaritāti ES misijām ārvalstīs.

Ārpolitikas jomā tiek panākts progress attiecībā uz vienotas nostājas paušanu. ES-27 aktīvi tiecas noslēgt tirdzniecības nolīgumus ar partneriem no visas pasaules, tādā pašā veidā kā ES to dara jau šobrīd. Ārējo robežu pārvaldība ir katras valsts primārais pienākums, bet sadarbība tiek nostiprināta, pateicoties Eiropas Robežu un krasta apsardzes operatīvajam atbalstam. Ir nepieciešami pastāvīgi robežu pārvaldības uzlabojumi, lai spētu risināt jaunās problēmas. Ja tas netiks darīts, dažas valstis var vēlēties saglabāt mērķtiecīgas iekšējās pārbaudes.

ES-27 spēj pozitīvi ietekmēt globālo dienaskārtību vairākās jomās, piemēram, klimata, finanšu stabilitātes un ilgtspējīgas attīstības jomās.

Priekšrocības un trūkumi:

pozitīvā rīcības programma turpina sniegt konkrētus rezultātus, pamatojoties uz kopīgu izpratni par mērķi. No ES tiesībām atvasinātās pilsoņu tiesības tiek atbalstītas. ES-27 vienotība ir saglabāta, bet tai pārbaudījumi joprojām var rasties iespējamu lielu strīdu gadījumā. Tikai kolektīva apņēmība kopīgi panākt rezultātus jautājumos, kas ir svarīgi, palīdzēs mazināt plaisu starp solījumiem uz papīra un iedzīvotāju cerībām.

Politikas pārskats

VIENOTAIS TIRGUS

UN TIRDZNIECĪBA

EKONOMISKĀ UN MONETĀRĀ SAVIENĪBA

ŠENGENA, MIGRĀCIJA

UN DROŠĪBA

ĀRPOLITIKA

UN AIZSARDZĪBA

ES BUDŽETS

SPĒJA ĪSTENOT

Vienotais tirgus tiek stiprināts, tostarp enerģētikas un digitālajā nozarē; ES-27 tiecas noslēgt progresīvus tirdzniecības nolīgumus

Pakāpenisks progress eirozonas darbības uzlabošanā

Sadarbība ārējo robežu pārvaldībā tiek palielināta pakāpeniski; progress virzībā uz kopēju patvēruma sistēmu; uzlabota koordinēšana drošības jautājumos

Progress tiek panākts attiecībā uz vienotas nostājas paušanu ārlietās; ciešāka sadarbība aizsardzības jomā

Daļēji modernizēts, lai atspoguļotu ES 27 valstu sastāvā pieņemto reformu programmu

Pozitīvā rīcības programma dod konkrētus rezultātus; lēmumu pieņemšanu joprojām ir sarežģīti izprast; spēja īstenot ne vienmēr atbilst cerībām

Ilustratīvi momentuzņēmumi

Mājsaimniecībām un uzņēmumiem tiek piedāvāti stimuli samazināt to enerģijas patēriņu un ražot pašiem savu tīro enerģiju. Tie var viegli mainīt pakalpojumu sniedzējus. Vidēji rēķini kļūst mazāki, bet puse summas joprojām tiek maksāta piegādātājiem ārpus ES.

Eiropieši var izmantot ar interneta pieslēgumu aprīkotas automašīnas, bet, šķērsojot robežas, var joprojām saskarties ar juridiskiem un tehniskiem šķēršļiem.

Augstas kvalitātes un ātrgaitas platjoslai var piekļūt gan Eiropas pilsētu centros, gan arī lauku apvidos. E-komercija palielinās, taču joprojām ir nesamērīgi dārgi piegādāt produktus no citas dalībvalsts.

Eiropieši lielākoties var ceļot pāri robežām bez apstāšanās, kas vajadzīga, lai veiktu pārbaudes. Pastiprinātas drošības kontroles nozīmē to, ka lidostās un dzelzceļa stacijās jāierodas jau labu laiku pirms ceļojuma sākuma.

ES noslēdz mērķtiecīgus un progresīvus tirdzniecības līgumus ar līdzīgi domājošiem partneriem, piemēram, Japānu, Austrāliju, Jaunzēlandi, Latīņameriku un citiem. Ratifikācijas process ir pārāk garš un to bieži aizkavē diskusijas un nesaskaņas dažos valstu un reģionālajos parlamentos.

2. scenārijs. Tikai un vienīgi vienotais tirgus

EIROPAS SAVIENĪBA PAKĀPENISKI PĀRORIENTĒJAS UZ VIENOTO TIRGU.

Kāpēc un kādā veidā?

Scenārijā, saskaņā ar kuru ES-27 nespēj vienoties vairākās politikas jomās darīt vairāk, tā arvien vairāk koncentrējas uz dažu galveno vienotā tirgus aspektu padziļināšanu. Nav kopīgas apņēmības kopīgi strādāt vairāk tādās jomās kā migrācija, drošība vai aizsardzība.

Tā rezultātā ES-27 nepastiprina savu darbību vairumā politikas jomu. Sadarbība attiecībā uz visiem svarīgiem jautājumiem bieži vien tiek pārvaldīta divpusēji. ES-27 arī ievērojami samazina regulējuma slogu, atceļot divus spēkā esošus tiesību aktus par katru ierosinātu jaunu iniciatīvu.

Līdz 2025. gadam tas nozīmē:

vienotā tirgus darbība kļūst par ES-27 galveno “raison d’être”. Turpmākais progress ir atkarīgs no spējas vienoties par saistītām politikas jomām un standartiem. Tas izrādās vieglāk attiecībā uz kapitāla un preču brīvu apriti, kas turpina notikt bez tarifu piemērošanas, nekā attiecībā uz citām jomām.

Ņemot vērā spēcīgo koncentrēšanos uz regulējuma samazināšanu ES līmenī, atšķirības saglabājas vai palielinās tādās jomās kā patērētāju, sociālie un vides aizsardzības standarti, kā arī nodokļu un publisko subsīdiju izmantošanas jomās. Tas rada risku, ka notiks sacensība par zemākā līmeņa sasniegšanu. Ir grūti arī vienoties par jauniem kopīgiem noteikumiem attiecībā uz darba ņēmēju mobilitāti vai attiecībā uz pieeju reglamentētajām profesijām. Rezultātā darba ņēmēju brīva pārvietošanās un pakalpojumu brīva aprite nav pilnībā garantēta.

Eiro atvieglo tirdzniecību, bet pieaugošās atšķirības un ierobežotā sadarbība ir būtiski neaizsargātības avoti. Tas apdraud vienotās valūtas integritāti un tās spēju reaģēt uz jaunu finanšu krīzi.

Nepietiekamas sadarbības drošības un migrācijas jautājumos dēļ pie valstu robežām cilvēki tiek vairāk sistemātiski pārbaudīti.

Iekšējas domstarpības par pieeju starptautiskajai tirdzniecībai nozīmē, ka ES rodas grūtības noslēgt līgumus ar tās partneriem. Migrācija un daži ārpolitikas jautājumi arvien vairāk tiek atstāti divpusējas sadarbības ziņā. Humānā un attīstības palīdzība tiek plānota valstu līmenī. ES kā vienots veselums vairs nav pārstāvēta vairākos starptautiskos forumos, jo tā nespēj vienoties par kopīgu nostāju jautājumos, kas ir svarīgi globālajiem partneriem, piemēram, klimata pārmaiņas, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apkarošana, globalizācijas izmantošana un starptautiskās tirdzniecības sekmēšana.

Priekšrocības un trūkumi:

ES pārorientētās prioritātes nozīmē, ka viedokļu atšķirības par jaunām problēmām dalībvalstu starpā bieži vien ir jārisina divpusēji, izskatot katru gadījumu atsevišķi. No ES tiesībām atvasinātās pilsoņu tiesības laika gaitā var tikt ierobežotas. Lēmumu pieņemšana, iespējams, ir vieglāk saprotama, bet spēja kolektīvi rīkoties ir ierobežota. Tas var paplašināt plaisu starp cerībām un īstenošanu visos līmeņos.

Politikas pārskats

VIENOTAIS TIRGUS

UN TIRDZNIECĪBA

EKONOMISKĀ UN MONETĀRĀ SAVIENĪBA

ŠENGENA, MIGRĀCIJA

UN DROŠĪBA

ĀRPOLITIKA

UN AIZSARDZĪBA

ES BUDŽETS

SPĒJA ĪSTENOT

Vienotais tirgus precēm un kapitālam tiek nostiprināts; standarti turpina atšķirties; personu brīva pārvietošanās un pakalpojumu brīva aprite nav pilnībā garantēta

Sadarbība eirozonā ir ierobežota

Nav vienotas migrācijas vai patvēruma politikas; turpmāka koordinācija

drošības jomā tiek veikta divpusēji; pārbaudes pie iekšējām robežām ir sistemātiskākas

Daži ārpolitikas jautājumi arvien vairāk tiek risināti divpusēji; sadarbība aizsardzības jomā saglabājas tāda pati kā patlaban

Pārorientēts, lai finansētu pamatfunkcijas, kas nepieciešamas vienotajam tirgum.

Lēmumu pieņemšana, iespējams, ir vieglāk saprotama, bet spēja kolektīvi rīkoties ir ierobežota; visiem svarīgi jautājumi bieži vien ir jārisina divpusēji

Ilustratīvi momentuzņēmumi

Gaisa kvalitāte Eiropā ievērojami atšķiras, jo dažas valstis izvēlas atcelt standartus un noteikumus par kaitīgajām emisijām. Tādās starpvalstu upēs kā Donava vai Reina ūdens kvalitāte var atšķirties.

eiropieši nelabprāt izmanto ar interneta pieslēgumu aprīkotas automašīnas, jo nav ES mēroga noteikumu un tehnisko standartu.

Iekšējo robežu šķērsošana uzņēmējdarbības vai tūrisma nolūkā ir apgrūtināta regulāro pārbaužu dēļ. Atrast darbu ārvalstīs arī ir grūtāk, un pensijas tiesību pārnešana uz citu dalībvalsti nav garantēta. Tiem, kuri saslimst, atrazdamies ārvalstīs, ir jāmaksā lieli rēķini par medicīnas pakalpojumiem;

ES-27 nespēj noslēgt jaunus tirdzniecības nolīgumus, jo dalībvalstis nespēj vienoties par kopīgām prioritātēm vai dažas bloķē ratifikāciju.

Iedzīvotājiem valstī, pret kuru vērsti ārējas lielvaras veikti gaisa telpas pārkāpumi vai liela mēroga kiberuzbrukumi, ir grūti saprast, kāpēc ES-27 vai pat kaimiņvalstis nevienojas par sankcijām.

Attīstības palīdzības atgriešana valstu kompetencē apgrūtina vispusīgu partnerību izveidi ar Āfrikas valstīm, kas ierobežo ekonomikas iespējas augošā tirgū un nespēj risināt migrācijas pamatcēloņus.

3. scenārijs. Tie, kas vēlas vairāk, dara vairāk

EIROPAS SAVIENĪBA ĻAUJ DALĪBVALSTĪM, KURAS TO VĒLAS, KONKRĒTĀS JOMĀS DARĪT VAIRĀK KOPĀ.

Kāpēc un kādā veidā?

Scenārijā, saskaņā ar kuru ES-27 turpina darboties tāpat kā patlaban, bet kurā dažas dalībvalstis vēlas kopīgi darīt vairāk, veidojas viena vai vairākas “ieinteresēto valstu koalīcijas”, lai sadarbotos konkrētās politikas jomās. Tās var ietvert tādas politikas jomas kā aizsardzību, iekšējo drošību, nodokļu vai sociālos jautājumus.

Rezultātā jaunas dalībvalstu grupas vienojas par konkrētu tiesisko un budžeta kārtību, lai padziļinātu savu sadarbību izvēlētajās jomās. Līdzīgi kā tas tika darīts attiecībā uz Šengenas zonu vai eiro, tam par pamatu var izmantot kopīgo ES-27 struktūru un ir jāprecizē tiesības un pienākumi. Citu dalībvalstu statuss tiek saglabāts, un tās saglabā iespēju laika gaitā pievienoties tām valstīm, kuras dara vairāk.

Līdz 2025. gadam tas nozīmē:

Dalībvalstu grupa nolemj daudz ciešāk sadarboties aizsardzības jautājumos, izmantojot pastāvošās juridiskās iespējas. Tas ietver spēcīgu kopīgu pētniecības un rūpniecības bāzi, kopīgu iepirkumu, ciešāk integrētas spējas un uzlabotu militāro gatavību kopīgām misijām ārvalstīs.

Vairākas valstis sāk sadarbību drošības un tieslietu jomā. Tās nolemj stiprināt sadarbību starp policijas spēkiem un izlūkdienestiem. Tās apmainās ar visu informāciju cīņā pret organizēto noziedzību un darbībām, kas saistītas ar terorismu. Pateicoties kopīgam prokuratūras birojam, tās kopīgi izmeklē krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un narkotiku un ieroču kontrabandu. Tās nolemj sadarboties vēl vairāk, izveidojot kopīgu tiesiskuma telpu civillietās.

Vairāku valstu grupa, ieskaitot eirozonu un, iespējams, dažas citas, izvēlas sadarboties daudz ciešāk, jo īpaši nodokļu un sociālo lietu jomā. Nodokļu noteikumu un likmju lielāka saskaņošana samazina atbilstības nodrošināšanas izmaksas un ierobežo izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Saskaņoti sociālie standarti sniedz noteiktību uzņēmumiem un palīdz uzlabot darba apstākļus. Rūpnieciskā sadarbība ir pastiprināta attiecībā uz vairākām progresīvām tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem, un noteikumi par to izmantošanu tiek izstrādāti kolektīvi.

Lielāks progress tiek panākts 27 valstu sastāvā, lai stiprinātu vienoto tirgu un nostiprinātu tā četras brīvības. Attiecības ar trešām valstīm, tostarp tirdzniecība, joprojām tiek pārvaldītas ES līmenī visu dalībvalstu vārdā.

Priekšrocības un trūkumi:

ES vienotība 27 valstu sastāvā tiek saglabāta, bet turpmāka sadarbība ir iespējama tām valstīm, kuras vēlas. No ES tiesībām atvasinātās pilsoņu tiesības sāk atšķirties atkarībā no tā, vai viņi dzīvo valstī, kura ir izvēlējusies darīt vairāk. Rodas jautājumi par lēmumu pieņemšanas procesa dažādo līmeņu pārredzamību un pārskatatbildību Plaisa starp cerībām un gūtajiem rezultātiem sāk samazināties valstīs, kuras vēlas un izvēlas darīt vairāk.

Politikas pārskats

VIENOTAIS TIRGUS

UN TIRDZNIECĪBA

EKONOMISKĀ UN MONETĀRĀ SAVIENĪBA

ŠENGENA, MIGRĀCIJA

UN DROŠĪBA

ĀRPOLITIKA

UN AIZSARDZĪBA

ES BUDŽETS

SPĒJA ĪSTENOT

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, vienotais tirgus tiek stiprināts un ES-27 tiecas noslēgt progresīvus tirdzniecības nolīgumus

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, izņemot valstu grupu, kuras padziļina sadarbību tādās jomās kā nodokļi un sociālie standarti

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, izņemot valstu grupu, kuras padziļina sadarbību drošības un tieslietu jautājumos

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, izņemot valstu grupu, kuras padziļina sadarbību aizsardzības jomā, koncentrējoties uz militāro koordināciju un kopīgu aprīkojumu

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, dažas dalībvalstis dara pieejamus papildu budžetus tām jomām, kurās tās nolemj darīt vairāk

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, pozitīvā rīcības programma 27 dalībvalstu līmenī dod konkrētus rezultātus; dažas grupas konkrētās jomās panāk vairāk, strādājot kopā; lēmumu pieņemšana kļūst sarežģītāka

Ilustratīvi momentuzņēmumi

Valstu grupa izveido policistu un prokuroru korpusu, lai izmeklētu pārrobežu noziedzīgas darbības. Notiek tūlītēja apmaiņa ar drošības informāciju, jo datubāzes ir pilnībā savstarpēji savienotas. Krimināllietu pierādījumi, kas iegūti vienā valstī, tiek automātiski atzīti citās valstīs.

   Ar internetu aprīkotas automašīnas tiek plaši izmantotas 12 dalībvalstīs, kuras ir vienojušās saskaņot savus noteikumus un standartus. Tās pašas dalībvalstis izstrādā noteikumu kopumu, kas precizē īpašumtiesību un atbildības jautājumus saistībā ar Lietu internetu.

Valstu grupa strādā kopā un vienojas par kopīgu “Uzņēmējdarbības tiesību kodeksu”, apvienojot uzņēmējdarbības tiesības, komerctiesības un saistītās tiesību jomas, lai palīdzētu visu apmēru uzņēmumiem viegli darboties pāri robežām.

     Darba ņēmēji 21 dalībvalstī var izmantot papildu un arvien līdzīgākas darba tiesības un sociālo aizsardzību neatkarīgi no viņu valstspiederības vai pastāvīgās dzīvesvietas.

     Sešas valstis iegūst bezpilota lidaparātu militāriem nolūkiem. To var izmantot jūras un sauszemes novērošanai, kā arī cilvēku glābšanas operācijās. Ir izveidota kopīga aizsardzības programma, lai aizsargātu kritisko infrastruktūru pret kiberuzbrukumiem.

4. scenārijs. Darīt mazāk, bet efektīvāk

EIROPAS SAVIENĪBA KONCENTRĒJAS UZ TO, LAI ATSEVIŠĶĀS POLITIKAS JOMĀS PANĀKTU VAIRĀK REZULTĀTU UN TO DARĪTU ĀTRĀK, CITĀS JOMĀS DAROT MAZĀK.

Kāpēc un kādā veidā?

Scenārijā, saskaņā ar kuru pastāv vienprātība par nepieciešamību kopā labāk risināt konkrētas prioritātes, ES-27 nolemj koncentrēt savu uzmanību un ierobežotos resursus uz samazinātu jomu skaitu.

Rezultātā ES-27 spēj rīkoties daudz ātrāk un izlēmīgāk savās izvēlētajās prioritārajās jomās. Šajās politikas jomās ES-27 tiek doti spēcīgāki instrumenti, lai tiešā veidā ieviestu un piemērotu kolektīvos lēmumus, kā tas patlaban notiek konkurences politikas vai banku uzraudzības jomās. Citās jomās ES-27 pārtrauc rīkoties vai dara mazāk.

Izvēloties savas jaunās prioritātes, ES-27 tiecas labāk saskaņot solījumus, cerības un īstenošanu. Tipisks nesenas neatbilstības piemērs ir automašīnu emisiju skandāls, kurā lielā mērā no ES tiek sagaidīta patērētāju aizstāvība pret krāpnieciskiem ražotājiem, bet tai nav pilnvaru vai instrumentu, lai to darītu tiešā un redzamā veidā.

Līdz 2025. gadam tas nozīmē:

ES-27 pastiprina savu darbību tādās jomās kā inovācija, tirdzniecība, drošība, migrācija, robežu pārvaldība un aizsardzība. Tā izstrādā jaunus noteikumus un īstenošanas instrumentus, lai padziļinātu vienoto tirgu svarīgās jaunās jomās. Tā koncentrējas uz izcilību pētniecībā un izstrādē un investē jaunos ES mēroga projektos, lai atbalstītu dekarbonizāciju un digitalizāciju.

Tipiski piemēri ir turpmāka sadarbība kosmosa jomā, augsto tehnoloģiju kopas un reģionālo enerģētikas centru pabeigšana. ES-27 spēj ātri pieņemt lēmumu sākt risināt sarunas un noslēgt tirdzniecības līgumus. Sadarbība starp policiju un tiesu iestādēm ar terorismu saistītos jautājumos ir sistemātiska, un to veicina kopīga Eiropas Pretterorisma aģentūra.

Eiropas Robežu un krasta apsardze pilnībā pārņem ārējo robežu pārvaldību. Visus patvēruma pieprasījumus apstrādā, izmantojot vienotu Eiropas Patvēruma aģentūru. Ir izveidotas kopīgas aizsardzības spējas.

ES-27, gluži pretēji, pārtrauc darboties vai dara mazāk tajās jomās, kurās tiek uzskatīts, ka tai ir ierobežotāka pievienotā vērtība vai tā nespēj izpildīt solījumus. Tas ietver tādas jomas kā reģionālā attīstība, sabiedrības veselība vai tās nodarbinātības un sociālās politikas daļas, kas nav tieši saistītas ar vienotā tirgus darbību.

Valsts atbalsta kontrole tiek vēl vairāk nodota valsts iestādēm. Jaunu patērētāju aizsardzības, vides, veselības un darba drošības standartu sīkas saskaņošanas vietā notiek virzība uz nepieciešamo minimumu. Dalībvalstīm tiek dota lielākas elastības iespējas eksperimentēt konkrētās jomās. Taču tajās jomās, kuras tiek reglamentētas ES līmenī, lielākas izpildes nodrošināšanas pilnvaras nodrošina pilnīgu atbilstību noteikumiem.

Citās jomās turpina veikt pasākumus, lai konsolidētu eirozonu un nodrošinātu vienotās valūtas stabilitāti. ES nozīme pasaulē mainās atbilstīgi tās pārskatītajiem pienākumiem.

Priekšrocības un trūkumi:

galu galā skaidrāks pienākumu sadalījums palīdz Eiropas iedzīvotājiem labāk saprast, kas tiek risināts ES-27, valstu un reģionālajā līmenī. No ES tiesībām atvasinātās pilsoņu tiesības tiks nostiprinātas tajās jomās, kurās mēs izvēlamies darīt vairāk, un samazinātas citās jomās. Tas palīdz novērst plaisu starp solījumiem un īstenošanu, pat ja cerības dažās jomās joprojām nav attaisnotas. Vispirms ES-27 ir reālas grūtības vienoties par to, kuras jomas būtu jānosaka par prioritārām vai kurās tai būtu jādara mazāk.

Politikas pārskats

VIENOTAIS TIRGUS

UN TIRDZNIECĪBA

EKONOMISKĀ UN MONETĀRĀ SAVIENĪBA

ŠENGENA, MIGRĀCIJA

UN DROŠĪBA

ĀRPOLITIKA

UN AIZSARDZĪBA

ES BUDŽETS

SPĒJA ĪSTENOT

Kopīgi standarti noteikti minimālā apmērā, bet izpildes nodrošināšana ir pastiprināta jomās, kuras tiek reglamentētas ES līmenī; tirdzniecības jautājumi tiek ekskluzīvi risināti ES līmenī

Vairāki pasākumi tiek veikti, lai nostiprinātu eirozonu un nodrošinātu tās stabilitāti; ES-27 dara mazāk dažās nodarbinātības un sociālās politikas daļās

Sadarbība robežu pārvaldības, patvēruma politikas un terorisma apkarošanas jautājumos ir sistemātiska

ES pauž vienotu nostāju par visiem ārpolitikas jautājumiem; ir izveidota Eiropas Aizsardzības savienība

Būtiski pārplānots, lai atbilstu jaunajām prioritātēm, par kurām panākta vienošanās ES-27 līmenī

Sākotnējā vienošanās par uzdevumiem, kam jāpiešķir prioritāte vai no kuriem jāatsakās, ir problemātiska; tiklīdz ir panākta, lēmumu pieņemšana, iespējams, ir vieglāk saprotama; ES rīkojas ātrāk un izlēmīgāk jomās, kurās tai ir lielāka loma

Ilustratīvi momentuzņēmumi

Eiropas Telekomunikāciju iestādei ir pilnvaras atbrīvot frekvences pārrobežu komunikāciju pakalpojumiem, piemēram, tiem, kas nepieciešami ar interneta pieslēgumu aprīkotu automašīnu lietošanai visā Eiropā. Tā darbojas kā regulators, lai aizsargātu mobilo tālruņu un interneta lietotāju tiesības neatkarīgi no viņu atrašanās vietas ES.

Jauna Eiropas Pretterorisma aģentūra palīdz atturēt un novērst nopietnus uzbrukumus Eiropas pilsētās, sistemātiski izsekojot un iezīmējot aizdomās turētās personas. Valstu policijas iestādes var viegli piekļūt Eiropas datubāzēm, kuras satur noziedznieku biometrisko informāciju.

Eiropas Robežu un krasta apsardze pilnībā pārņem ārējo robežu pārvaldību.

Algas, sociālās jomas tiesību akti un nodokļu līmenis turpina ievērojami atšķirties visā Eiropā.

Eiropas patērētāji, kurus maldinājuši automašīnu ražotāji, tagad var paļauties uz ES, ka tā piemēros sankcijas šādiem uzņēmumiem un panāks kompensāciju.

Lauksaimnieki var piekļūt cenu ziņā pieejamiem, reāllaika laikapstākļu un kultūraugu pārvaldības datiem, pateicoties pilnībā funkcionējošai Eiropas satelītu sistēmai.

5. scenārijs. Darīt daudz vairāk kopā

EIROPAS SAVIENĪBA NOLEMJ DARĪT DAUDZ VAIRĀK KOPĀ VISĀS POLITIKAS JOMĀS.

Kāpēc un kādā veidā?

Scenārijā, saskaņā ar kuru pastāv vienprātība, ka ES-27 savā pašreizējā veidolā un Eiropas valstis individuāli nespēj pietiekami labi risināt mūsdienu problēmas, dalībvalstis nolemj vairāk dalīt pilnvaras, resursus un lēmumu pieņemšanu dažādās jomās.

Tā rezultātā sadarbība starp visām dalībvalstīm visās jomās tiek palielināta vairāk nekā jebkad agrāk. Līdzīgā veidā eirozona tiek stiprināta, panākot skaidru sapratni, ka tas, kas ir izdevīgs valstīm, kuras izmanto vienoto valūtu, ir izdevīgs arī pārējiem. Vienošanās par lēmumiem tiek panākta ātrāk Eiropas līmenī, un tie tiek ātri īstenoti.

Līdz 2025. gadam tas nozīmē:

starptautiskā mērogā Eiropai ir vienota nostāja, un tā darbojas kā viens veselums tirdzniecības jomā, un vairumā starptautisko forumu tai ir viena vieta. Eiropas Parlamentam ir pēdējais vārds attiecībā uz starptautiskiem tirdzniecības nolīgumiem. Aizsardzībai un drošībai ir piešķirta prioritāte. Pilnā saskaņotībā ar NATO tiek izveidota Eiropas Aizsardzības savienība. Sadarbība drošības jautājumos ir regulāra. ES-27 turpina vadīt globālo cīņu pret klimata pārmaiņām un stiprina savu pasaules lielākās humānās un attīstības palīdzības līdzekļu devējas lomu.

ES plašā spektra ārpolitika tai liek pastiprināt savu kopīgo pieeju migrācijai. Ciešākas partnerattiecības un lielākas investīcijas Eiropas kaimiņvalstīs un citviet palīdz radīt ekonomikas iespējas, pārvaldīt atbilstīgo migrāciju un apkarot neatbilstīgās migrācijas kanālus.

ES-27 liela uzmanība un vēriens ir vērsti uz to, lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi enerģētikas, digitālajā un pakalpojumu jomās. Pateicoties kopīgām investīcijām inovācijā un pētniecībā, izveidojas vairākas Eiropas “Silikona ielejas”, kas uzņem riska kapitāla ieguldītāju, jaunuzņēmumu, lielu uzņēmumu un pētniecības centru kopas. Pilnībā integrēti kapitāla tirgi palīdz mobilizēt finansējumu MVU un lieliem infrastruktūras projektiem visā ES.

Eirozonā, kā arī attiecībā uz tām dalībvalstīm, kas vēlas tai pievienoties, pastāv daudz lielāka koordinācija attiecībā uz fiskālajiem, sociālajiem un nodokļu jautājumiem, kā arī Eiropas veikta finanšu pakalpojumu uzraudzība. ES papildu finansiālais atbalsts tiek darīts pieejams, lai veicinātu ekonomikas attīstību un reaģētu uz satricinājumiem reģionālā, nozaru un valstu līmenī.

Priekšrocības un trūkumi:

lēmumu pieņemšanas process ES līmenī ir daudz plašāks un ātrāks Pilsoņiem ir vairāk tiesību, kas tieši atvasinātas no ES tiesībām. Tomēr pastāv risks, ka tiek atsvešinātas tās sabiedrības daļas, kas uzskata, ka Eiropas Savienībai trūkst leģitimitātes vai tā ir valstu iestādēm atņēmusi pārāk daudz varas.

Politikas pārskats

VIENOTAIS TIRGUS

UN TIRDZNIECĪBA

EKONOMISKĀ UN MONETĀRĀ SAVIENĪBA

ŠENGENA, MIGRĀCIJA

UN DROŠĪBA

ĀRPOLITIKA

UN AIZSARDZĪBA

ES BUDŽETS

SPĒJA ĪSTENOT

Vienotais tirgus tiek stiprināts, izmantojot harmonizāciju standartos un stingrāku izpildes nodrošināšanu; tirdzniecības jautājumi tiek ekskluzīvi risināti ES līmenī

Ekonomikas, finanšu un fiskālā Savienība ir sasniegta, kā iecerēts Piecu priekšsēdētāju 2015. gada jūnija ziņojumā.

Tāpat kā “Darīt mazāk, bet efektīvāk” scenārijā, sadarbība robežu pārvaldības, patvēruma politikas un terorisma apkarošanas jautājumos ir sistemātiska

ES pauž vienotu nostāju par visiem ārpolitikas jautājumiem; ir izveidota Eiropas Aizsardzības savienība

Būtiski modernizēts un palielināts, papildināts ar pašu resursiem; eirozonas fiskālās stabilizācijas funkcija darbojas

Lēmumu pieņemšana ir ātrāka un izpildes nodrošināšana ir spēcīgāka visās jomās; jautājumi par pārskatatbildību rodas tiem, kuri uzskata, ka ES ir pārāk daudz varas atņēmusi dalībvalstīm

Ilustratīvi momentuzņēmumi

Notiek aktīvi centieni noslēgt tirdzniecības nolīgumus. ES 27 dalībvalstu vārdā tie tiek uzsākti, par tiem tiek risinātas sarunas un tos ratificē.

Eiropieši izmanto ar interneta pieslēgumu aprīkotas automašīnas nevainojami visā Eiropā, pateicoties ES mēroga noteikumiem un ES izpildes nodrošināšanas aģentūras darbam.

Eiropiešiem, kuri vēlas paust savu viedokli par ierosinātu ES finansētu vēja ģeneratoru projektu savā apkaimē, ir grūtības noteikt atbildīgo Eiropas iestādi.

Iedzīvotāji, kas ceļo uz ārvalstīm, saņem konsulāro aizsardzību un palīdzību no ES vēstniecībām, kuras dažās pasaules daļās ir aizstājušas valstu vēstniecības. Trešo valstu valstspiederīgie, kuri vēlas ceļot uz Eiropu, var apstrādāt vīzu pieteikumus, izmantojot to pašu tīklu.

Eiropas Stabilitātes mehānisms kļūst par Eiropas Valūtas fondu. To kontrolē Eiropas Parlaments un tas uzņemas veikt jaunus pienākumus, lai atbalstītu Eiropas Investīciju banku finansējuma piesaistīšanā trešās paaudzes “Junkera plānam”, lai visā Eiropā palielinātu investīcijas.

4. Turpmākā rīcība

Liela daļa progresa, kas pirms 60 gadiem likās neiespējams Eiropā, tagad tiek uzskatīta par pašsaprotamu. Mūsu tumšākās dienas joprojām ir ievērojami gaišākas, nekā tās dienas, ko mūsu priekšgājēji pavadīja ieslodzījumā Ventotenē.

Pat tādiem tālredzīgiem sapņotājiem kā viņiem tādas brīvības, tiesības un iespējas, kādas ES kopš tā laika ir izveidojusi, būtu šķitušas neiedomājamas. Vienotai Eiropai atzīmējot savu gadadienu, ir laiks atjaunot mūsu solījumus, no jauna atklāt mūsu lepnumu un veidot pašiem savu nākotni.

Pārmaiņas visās jomās var būt nenovēršamas, bet tas, ko mēs vēlamies no savas dzīves, un Eiropas vērtības, kas mums dārgas, joprojām paliek nemainīgas. Mēs vēlamies tādu sabiedrību, kurā miers, brīvība, iecietība un solidaritāte ir augstākas par visu pārējo. Mēs vēlamies dzīvot demokrātijā, kurā pastāv viedokļu daudzveidība un kritiska, neatkarīga un brīva prese. Mēs vēlamies brīvi paust savus uzskatus un būt pārliecināti, ka neviena persona vai iestāde nestāv pāri likumam. Mēs vēlamies Savienību, kurā pret visiem iedzīvotājiem un visām dalībvalstīm ir vienlīdzīga attieksme. Mēs vēlamies radīt mūsu bērniem labāku dzīvi, nekā bijusi mums.

Neatkarīgi no tā, kurš no šeit aprakstītajiem scenārijiem izrādīsies realitātei vistuvākais, šīs vērtības un centieni turpinās vienot Eiropas iedzīvotājus, un par tām ir vērts cīnīties.

ES ir unikāls projekts, kurā pašmāju prioritātes un suverenitāte ir apvienotas, lai labāk kalpotu valstu un kolektīvajām interesēm. Tas ne vienmēr ir bijis viegls process, ES nekad nav bijusi nevainojama, bet tā ir apliecinājusi savu spēju pati sevi reformēt un laika gaitā ir pierādījusi savu vērtību. Ievērojot moto “vienotība daudzveidībā”, ES un tās dalībvalstis ir spējušas izmantot savu tautu unikālās stiprās īpašības un bagātību, lai panāktu nepieredzētu progresu.

Nedrošā pasaulē izolēšanās pievilcība dažiem var šķist vilinoša, bet šķelšanās un sadrumstalotības sekas būtu tālejošas. Tā liktu Eiropas valstīm un iedzīvotājiem saskarties ar savas sašķeltās pagātnes rēgu un padarītu tos par spēcīgāku lielvaru interešu upuriem.

Eiropai tagad ir jāizdara izvēle. Ir gan daudz iespēju, gan problēmu. Šī var būt Eiropas stunda, bet to var izmantot tikai visas 27 dalībvalstis, rīkojoties kopīgi ar kopīgu apņēmību.

Šai Baltajai grāmatai būtu jāuzsāk godīga un plaša mēroga diskusija ar iedzīvotājiem par to, kā Eiropai būtu jāattīstās turpmāko gadu laikā. Visi viedokļi ir jāuzklausa. Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un ieinteresētajām dalībvalstīm rīkos virkni “Diskusiju par Eiropas nākotni” Eiropas valstu parlamentos, pilsētās un reģionos. Simtiem miljonu eiropiešu idejas un apņēmība būs mūsu progresa katalizators.

Šī Baltā grāmata ir Eiropas Komisijas ieguldījums Romas samitā. Tāpat kā visas gadadienas, Romas samits būs īstais laiks pārdomām par panākumiem pēdējo 60 gadu laikā. Tomēr tas būtu jāskata arī kā procesa sākums ES 27 valstīm, lai kopīgi lemtu par Savienības nākotni.

Eiropas Komisija turpmāko mēnešu laikā dos ieguldījumu šajā diskusijā ar virkni pārdomu dokumentu par šādām tēmām:

Eiropas sociālās dimensijas izstrāde;

ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana, balsoties uz piecu priekšsēdētāju 2015. gada jūnija ziņojumu;

globalizācijas lietderīga izmantošana;

Eiropas aizsardzības nākotne;

ES finanšu nākotne.

Tāpat kā šī Baltā grāmata, šie pārdomu dokumenti piedāvās dažādas idejas, priekšlikumus, variantus vai scenārijus Eiropai 2025. gadā, lai uzsāktu diskusiju, šajā posmā nesniedzot galīgus lēmumus.

Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2017. gada runā par stāvokli Savienībā šīs idejas tiks pilnveidotas, pirms 2017. gada decembra Eiropadomē varētu izdarīt pirmos secinājumus. Tam vajadzētu palīdzēt izlemt par rīcības virzienu, kas uzsākams pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada jūnijā.

Eiropu virzīs uz priekšu mūsu kolektīvā griba. Tāpat kā iepriekšējās paaudzēs, Eiropas nākotne ir mūsu pašu rokās.

Top

Briselē, 1.3.2017

COM(2017) 2025 final

PIELIKUMS

dokumentam

Baltā grāmata par Eiropas nākotni

Pārdomas un scenāriji attiecībā uz ES-27 līdz 2025. gadam


1. pielikums. Baltās grāmatas process – no Romas līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā

Marts

1.03.

Eiropas Komisijas Baltā grāmata par Eiropas nākotni

9.03.–10.03.

Eiropadome / ES-27 sanāksme

25.03.

ES-27 samits – Romas deklarācija – 60. gadadiena

Aprīlis

Aprīļa beigas

Komisijas pārdomu dokuments par Eiropas sociālo dimensiju

Maijs

Maija vidus

Komisijas pārdomu dokuments par globalizācijas izmantošanu

Maija beigas

Komisijas pārdomu dokuments par Ekonomiskās un monetārās savienības nākotni

26.05.–27.05.

G7 samits, Taormīna, Itālija

Jūnijs

Jūnija sākums

Komisijas pārdomu dokuments par Eiropas aizsardzības nākotni

09.06.

Konference par drošību un aizsardzību, Prāga, Čehijas Republika

22.06.–23.06.

Eiropadome

Jūnija beigas

Komisijas pārdomu dokuments par ES finanšu nākotni

Jūlijs

07.07.–08.07.

G20 samits, Hamburga, Vācija

Septembris

Septembra vidus

Runa par stāvokli Eiropas Savienībā 2017. gadā

Oktobris

19.10.–20.10.

Eiropadome

Novembris

17.11.

Augstākā līmeņa sociālo lietu sanāksme, Gēteborga, Zviedrija

Decembris

14.12.–15.12.    

Eiropadome / ES-27 sanāksme

2019. gada jūnijs

Jūnijs

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Diskusijas par Eiropas nākotni parlamentos, pilsētās un reģionos

Top

Briselē, 1.3.2017

COM(2017) 2025 final

EMPTY

PIELIKUMS

dokumentam

Baltā grāmata par Eiropas nākotni

Pārdomas un scenāriji attiecībā uz ES-27 līdz 2025. gadam


2. pielikums. Pieci scenāriji: politikas pārskats

               

TURPINĀM IESĀKTO

TIKAI UN VIENĪGI VIENOTAIS TIRGUS

TIE, KAS VĒLAS VAIRĀK, DARA VAIRĀK

DARĪT MAZĀK, BET EFEKTĪVĀK

DARĪT DAUDZ VAIRĀK KOPĀ

VIENOTAIS TIRGUS

UN TIRDZNIECĪBA

Vienotais tirgus tiek stiprināts, tostarp enerģētikas un digitālajā nozarē; ES-27 tiecas noslēgt progresīvus tirdzniecības nolīgumus

Vienotais tirgus precēm un kapitālam tiek nostiprināts; standarti turpina atšķirties; personu brīva pārvietošanās un pakalpojumu brīva aprite nav pilnībā garantēta

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, vienotais tirgus tiek stiprināts un ES-27 tiecas noslēgt progresīvus tirdzniecības nolīgumus

Kopīgi standarti noteikti minimālā apmērā, bet izpildes nodrošināšana ir pastiprināta  jomās, kuras tiek reglamentētas ES līmenī; tirdzniecības jautājumi tiek ekskluzīvi risināti ES līmenī

Vienotais tirgus tiek stiprināts, izmantojot harmonizāciju standartos un stingrāku izpildes nodrošināšanu; tirdzniecības jautājumi tiek ekskluzīvi risināti ES līmenī

EKONOMISKĀ UN MONETĀRĀ SAVIENĪBA

Pakāpenisks progress eirozonas darbības uzlabošanā

Sadarbība eirozonā ir ierobežota

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, izņemot valstu grupu, kuras padziļina sadarbību tādās jomās kā nodokļi un sociālie standarti

Vairāki pasākumi tiek veikti, lai nostiprinātu eirozonu un nodrošinātu tās stabilitāti; ES-27 dara mazāk dažās nodarbinātības un sociālās politikas daļās

Ekonomikas, finanšu un fiskālā Savienība ir sasniegta, kā iecerēts Piecu priekšsēdētāju 2015.gada jūnija ziņojumā.

ŠENGENA, MIGRĀCIJA

UN DROŠĪBA

Sadarbība ārējo robežu pārvaldībā tiek palielināta pakāpeniski; progress virzībā uz kopēju patvēruma sistēmu; uzlabota koordinēšana drošības jautājumos

Nav vienotas migrācijas vai patvēruma politikas; turpmāka koordinācija

drošības jomā tiek veikta divpusēji; pārbaudes pie iekšējām robežām ir sistemātiskākas

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, izņemot valstu grupu, kuras padziļina sadarbību drošības un tieslietu jautājumos

Sadarbība robežu pārvaldības, patvēruma politikas un terorisma apkarošanas jautājumos ir sistemātiska

Tāpat kā “Darīt mazāk, bet efektīvāk” scenārijā, sadarbība robežu pārvaldības, patvēruma politikas un terorisma apkarošanas jautājumos ir sistemātiska

ĀRPOLITIKA

UN AIZSARDZĪBA

Progress tiek panākts attiecībā uz vienotas nostājas paušanu ārlietās; ciešāka sadarbība aizsardzības jomā

Daži ārpolitikas jautājumi arvien vairāk tiek risināti divpusēji; sadarbība aizsardzības jomā saglabājas tāda pati kā patlaban

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, izņemot valstu grupu, kuras padziļina sadarbību aizsardzības jomā, koncentrējoties uz militāro koordināciju un kopīgu aprīkojumu

ES pauž vienotu nostāju par visiem ārpolitikas jautājumiem; ir izveidota Eiropas Aizsardzības savienība

Tāpat kā “Darīt mazāk, bet efektīvāk” scenārijā, ES pauž vienotu nostāju par visiem ārpolitikas jautājumiem; ir izveidota Eiropas Aizsardzības savienība

ES BUDŽETS

Daļēji modernizēts, lai atspoguļotu ES 27 valstu sastāvā pieņemto reformu programmu

Pārorientēts, lai finansētu pamatfunkcijas, kas nepieciešamas vienotajam tirgum.

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, dažas dalībvalstis dara pieejamus papildu budžetus tām jomām, kurās tās nolemj darīt vairāk

Būtiski pārplānots, lai atbilstu jaunajām prioritātēm, par kurām panākta vienošanās ES-27 līmenī

Būtiski modernizēts un palielināts, papildināts ar pašu resursiem; eirozonas fiskālās stabilizācijas funkcija darbojas

SPĒJA ĪSTENOT

Pozitīvā rīcības programma dod konkrētus rezultātus; lēmumu pieņemšanu joprojām ir sarežģīti izprast; spēja īstenot ne vienmēr atbilst cerībām

Lēmumu pieņemšana, iespējams, ir vieglāk saprotama, bet spēja kolektīvi rīkoties ir ierobežota; visiem svarīgi jautājumi bieži vien ir jārisina divpusēji

Tāpat kā “Turpinām iesākto” scenārijā, pozitīvā rīcības programma 27 dalībvalstu līmenī dod konkrētus rezultātus; dažas grupas konkrētās jomās panāk vairāk, strādājot kopā; lēmumu pieņemšana kļūst sarežģītāka

Sākotnējā vienošanās par uzdevumiem, kam jāpiešķir prioritāte vai no kuriem jāatsakās, ir problemātiska; tiklīdz ir panākta, lēmumu pieņemšana, iespējams, ir vieglāk saprotama; ES rīkojas ātrāk un izlēmīgāk jomās, kurās tai ir lielāka loma

Lēmumu pieņemšana ir ātrāka un izpildes nodrošināšana ir spēcīgāka visās jomās; jautājumi par pārskatatbildību rodas tiem, kuri uzskata, ka ES ir pārāk daudz varas atņēmusi dalībvalstīm

Top