Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0108(03)

To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp. , OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp. , OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp. , OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp. , OV C 57, 1.3.2008., 31. lpp. , OV C 134, 31.5.2008., 14. lpp. , OV C 207, 14.8.2008, 12. lpp. ) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

OJ C 3, 8.1.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 3/5


To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp., OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 31. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 14. lpp., OV C 207, 14.8.2008, 12. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2009/C 3/04)

To uzturēšanās atļauju saraksta publicēšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

VĀCIJA

OV C 247, 13.10.2006. publicētās informācijas grozījumi

I iedaļu “Vispārīgi dokumenti” aizstāj ar šādu tekstu:

“—

Aufenthaltserlaubnis

(uzturēšanās atļauja)

Niederlassungserlaubnis

(apmešanās atļauja)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(pastāvīgās uzturēšanās atļauja ES)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(uzturēšanās karte ES pilsoņu vai EEZ dalībvalstu valstspiederīgo ģimenes locekļiem)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte “Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind”, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(saskaņā ar 15. pantu likumā par ES pilsoņu vispārēju pārvietošanās brīvību “Aufenthaltserlaubnis EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind” (uzturēšanās atļauja ES vai EEZ dalībvalstu valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kuri nav ES vai EEZ dalībvalstu valstspiederīgie), kas izdota pirms 2007. gada 28. augusta, ir derīga kā uzturēšanās karte)

Fiktionsbescheinigung

(pagaidu apliecība), kurā izdarīta atzīme 3. lappusē, trešajā lodziņā (“uzturēšanās atļauja paliek spēkā” (AufenthG 81. panta 4. punkts). Ieceļošana ir iespējama tikai kopā ar uzturēšanās atļauju, kam beidzies derīguma termiņš, vai vīzu. Pirmais un otrais atzīmējamais lodziņš nedod nepārprotamu atļauju ieceļot bez vīzas.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(uzturēšanās atļauja Šveices valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri nav Šveices valstspiederīgie)

Arī turpmāk norādītās atļaujas, kas izdotas pirms 2005. gada 1. janvāra, dod tiesības to turētājiem ieceļot bez vīzas:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(uzturēšanās atļauja EK dalībvalstu valstspiederīgajiem)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(neierobežota atļauja uzturēties Vācijas Federatīvajā Republikā)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(uzturēšanās atļauja Vācijas Federatīvajā Republikā — īpašiem mērķiem)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(ārkārtēja uzturēšanās atļauja Vācijas Federatīvajā Republikā)

Šīs atļaujas ir derīgas kā dokumenti, kas aizstāj vīzas, ieceļošanai bez vīzas tikai tad, ja tās izsniegtas pasē vai atsevišķi saistībā ar pasi, bet nav derīgas, ja tās izsniegtas kā iekšējs dokuments, ar ko aizstāj personas apliecības.

Arī “Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” (izraidīšanas atlikšana (izņēmuma atļauja palikt valstī)) vai “Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” (pagaidu uzturēšanās atļauja patvēruma meklētājiem) nav derīga ieceļošanai bez vīzas.”

SPĀNIJA

OV C 247, 13.10.2006. publicētā saraksta aizstāšana ar citu sarakstu

Autorización de Regreso

(atgriešanās atļauja)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002

(vienota uzturēšanās atļauju forma saskaņā ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002)

Tarjeta de extranjeros “régimen comunitario”

(ārvalstniekiem izdodama Kopienas režīma personas apliecība)

Tarjeta de extranjeros “estudiante”

(ārvalstniekiem izdodama personas apliecība par studenta statusu)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā)

Bez vīzas drīkst ieceļot personas, kam ir turpmāk minētās Ārlietu un sadarbības jautājumu ministrijas izsniegtas akreditācijas kartes:

Vēstnieka personas apliecība (sarkanā krāsā)

Uz tās vāka rakstīts “Documento de Identidad Diplomático” (diplomātiskā personas apliecība) ar norādi “Embajador/Ambassador” kreisajā pusē; to izsniedz akreditētiem vēstniekiem.

Diplomātiskā personas apliecība (sarkanā krāsā)

Uz tās vāka rakstīts “Documento de Identidad Diplomático” (diplomātiskā personas apliecība); to izsniedz akreditētiem diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem ar diplomātisko statusu. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedram vai bērniem.

Konsulārā personas apliecība (tumši zaļā krāsā)

Uz tās vāka rakstīts “Documento de Identidad Consular” (konsulārā personas apliecība); to izsniedz Spānijā akreditētām konsulārām amatpersonām. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedram vai bērniem.

Konsulārā darbinieka personas apliecība (gaiši zaļā krāsā)

Uz tās vāka rakstīts “Tarjeta de Identidad Consular” (konsulārā personas apliecība); to izsniedz Spānijā akreditētām konsulārām administratīvām amatpersonām. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedram vai bērniem.

Personas apliecība akreditētu diplomātisko pārstāvniecību administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem (dzeltenā krāsā)

Uz tās vāka rakstīts “Documento de Identidad Diplomático” (diplomātiskā personas apliecība); to izsniedz akreditētu diplomātisko pārstāvniecību administratīvajiem darbiniekiem. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedram vai bērniem.

Personas apliecība starptautisku un Eiropas Savienības iestāžu diplomātiskajiem, administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem (zilā krāsā)

Uz tās vāka rakstīts “Documento de Identidad Diplomático” (diplomātiskā personas apliecība); to izsniedz diplomātiskajiem darbiniekiem un akreditētiem starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības iestāžu administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedram vai bērniem.

Personas apliecība diplomātisko pārstāvniecību, konsulātu, starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības iestāžu mājkalpotājiem un akreditētu diplomātisko un konsulāro amatpersonu privātajiem mājkalpotājiem (pelēkā krāsā)

Uz tās vāka rakstīts “Documento de Identidad Diplomático” (diplomātiskā personas apliecība); to izsniedz diplomātisko pārstāvniecību, konsulātu, starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības iestāžu mājkalpotājiem un akreditētu diplomātisko un konsulāro amatpersonu privātajiem mājkalpotājiem. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedram vai bērniem.

Personas apliecība akreditētu darbinieku vecākiem un bērniem, kuri ir vecumā no astoņpadsmit līdz divdesmit trīs gadiem (smilškrāsā)

Uz tās vāka rakstīts “Tarjeta de Identidad” (personas apliecība); to izsniedz akreditētu darbinieku vecākiem un bērniem, kuri ir vecumā no astoņpadsmit līdz divdesmit trīs gadiem.

UNGĀRIJA

OV C 247, 13.10.2006. publicētā saraksta aizstāšana ar citu sarakstu

Uzturēšanās atļaujas

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(Uzturēšanās atļauja imigrācijas vai apmešanās atļaujas turētājiem, ielīme valsts pasē; to izsniedz saskaņā ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002

Izsniegšanas datums: no 2007. gada 1. jūlija.

iedaļā MEGJEGYZÉSEK (piezīmes) šādu uzturēšanās atļauju gadījumā:

a)

bevándorlási engedély” — imigrācijas atļauja;

b)

letelepedési engedély” — apmešanās atļauja;

c)

ideiglenes letelepedési engedély” — pagaidu uzturēšanās atļauja;

d)

nemzeti letelepedési engedély” — valsts apmešanās atļauja;

e)

huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK” — EK apmešanās atļauja)

Tartózkodási engedély

(uzturēšanās atļauja — apliecības veidā kopā ar valsts pasi; to izsniedz saskaņā ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002)

Tartózkodási engedély

(uzturēšanās atļauja — ielīmes veidā, kas ielīmēta valsts pasē; to izsniedz saskaņā ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002)

Letelepedési engedély

(pastāvīgās uzturēšanās atļauja kopā ar valsts pasi, kurā norādīta pastāvīgās uzturēšanās atļaujas izsniegšana

Veids: laminēta karte

Izsniegšanas datums: laikposmā no 2002. gada līdz 2004. gadam

Derīguma termiņš: līdz 5 gadiem no izdošanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2009. gadam)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(Uzturēšanās atļauja Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem

Veids: laminēta karte, uz abām pusēm iespiests, termiski laminēts papīra dokuments ID-2 formātā (105 × 75 mm).

Izsniegšanas datums: no 2004. gada.

Derīguma termiņš: līdz 5 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 2012. gada 29. jūnijam)

Állandó tartózkodási kártya

(Pastāvīgās uzturēšanās atļauja kopā ar valsts pasi

Ieviešanas datums: 2007. gada 1. jūlijs, pamatojoties uz 2007. gada likumu I par to personu ieceļošanu, kurām ir tiesības uz brīvu pārvietošanos un uzturēšanos.

Ja tā ir izdota EEZ pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, uz kuriem attiecas tiesības pastāvīgi uzturēties, tā ir derīga kopā ar personas apliecību vai valsts pasi.

Trešo valstu valstspiederīgo gadījumā tā ir derīga tikai kopā ar valsts pasi)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Uzturēšanās atļauja EEZ valstspiederīgo ģimenes locekļiem

Ieviešanas datums: 2007. gada 1. jūlijs, pamatojoties uz 2007. gada likumu I par to personu ieceļošanu, kurām ir tiesības uz brīvu pārvietošanos un uzturēšanos; derīguma termiņš: ilgākais, uz pieciem gadiem. Uz abām pusēm iespiests, termiski laminēts papīra dokuments ID-2 formātā.

iedaļā “EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” (citas piezīmes): “tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére” (uzturēšanās karte EEZ valstspiederīgo ģimenes locekļiem)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Ungārijas pilsoņu ģimenes locekļu, kas ir trešo valstu valstspiederīgie, uzturēšanās karte)

Veids: ielīme valsts pasē

Izsniegšanas datums: no 2007. gada 1. jūlija, joprojām tiek izsniegta

Derīguma termiņš: 5. gadi no izdošanas dienas

Tartózkodási engedély” uzlīme (“uzturēšanās atļauja”)

Iedaļā “AZ ENGEDÉLY TÍPUSA” (atļaujas veids): “Tartózkodási kártya” (uzturēšanās karte)

iedaļā “MEGJEGYZÉSEK” (piezīmes): “tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére” (Ungārijas pilsoņu ģimenes locekļu, kas ir trešo valstu valstspiederīgie, uzturēšanās karte)

Humanitárius tartózkodási engedély

(humānu apsvērumu dēļ izsniegta uzturēšanās atļauja

Veids: apliecības veidā kopā ar valsts pasi; to izsniedz saskaņā ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002)

Piezīme:

Humānu apsvērumu dēļ izsniegta uzturēšanās atļauja patvēruma meklētājiem (atbilstoši 29. panta 1. punkta c) apakšpunktam 2007. gada likumā II) vai personām, uz kurām attiecas aizliegums ieceļot vai uzturēties (saskaņā ar 25. pantu Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu), ļauj tās turētājiem uzturēties vienīgi Ungārijā, bet ne ceļot pa ES, ne arī šķērsot ārējās robežas.

Citi dokumenti:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(dokuments, kas kopā ar valsts pasi apliecina pagaidu aizsardzības saņēmēju identitāti un uzturēšanās tiesības; to izsniedz saskaņā ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(personas apliecība, ko izsniedz bēgļiem un personām, uz kurām attiecas papildu aizsardzības tiesības.

Bēgļu gadījumā tā ir derīga kopā ar ceļošanas dokumentu, kas izsniegts saskaņā ar 1951. gada Ženēvas Konvenciju.

To personu gadījumā, uz kurām attiecas papildu aizsardzība, tā ir derīga kopā ar ceļošanas dokumentu, kas izsniegts personām, uz kurām attiecas papildu aizsardzība)

Diáklista

(Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(īpaša apliecība diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem (diplomātiskā personas apliecība) — ja vajadzīgs, kopā ar Ārlietu ministrijas izsniegtu D vīzu)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(īpaša apliecība konsulāro dienestu darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem (konsulārā personas apliecība) — ja vajadzīgs, kopā ar Ārlietu ministrijas izsniegtu D vīzu)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(īpaša apliecība diplomātisko pārstāvniecību administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem — ja vajadzīgs, kopā ar Ārlietu ministrijas izsniegtu D vīzu)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(īpaša apliecība diplomātisko pārstāvniecību dienesta personālam, privātiem mājkalpotājiem un viņu ģimenes locekļiem — ja vajadzīgs, kopā ar Ārlietu ministrijas izsniegtu D vīzu)


Top