EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1211

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1211 (2021. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kduģu pārstrādi (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/5320

OJ L 263, 23.7.2021, p. 13–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1211/oj

23.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 263/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1211

(2021. gada 22. jūlijs),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kduģu pārstrādi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 (2013. gada 20. novembris) par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK (1), jo īpaši tās 16. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1257/2013 6. panta 2. punkts prasa, lai kuģu īpašnieki nodrošinātu, ka pārstrādei paredzētie kuģi tiek pārstrādāti tikai kuģu pārstrādes rūpnīcās, kuras iekļautas ar minētās regulas 16. pantu izveidotajā kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstā.

(2)

Eiropas saraksts ir sniegts Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/2323 (2).

(3)

Nīderlande ir Komisiju informējusi, ka kompetentā iestāde ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu piešķīrusi atļauju tās teritorijā esošai kuģu pārstrādes rūpnīcai (3). Nīderlande ir Komisijai sniegusi visu informāciju, kas vajadzīga rūpnīcas iekļaušanai Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šo rūpnīcu.

(4)

Arī Spānija ir Komisiju informējusi, ka kompetentā iestāde ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu piešķīrusi atļauju tās teritorijā esošai kuģu pārstrādes rūpnīcai (4). Spānija ir Komisijai sniegusi visu informāciju, kas vajadzīga rūpnīcas iekļaušanai Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šo rūpnīcu.

(5)

Arī Norvēģija ir Komisiju informējusi, ka kompetentā iestāde ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu piešķīrusi atļauju tās teritorijā esošai kuģu pārstrādes rūpnīcai (5). Norvēģija ir Komisijai sniegusi visu informāciju, kas vajadzīga rūpnīcas iekļaušanai Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šo rūpnīcu.

(6)

Kādas Portugālē esošas kuģu pārstrādes rūpnīcas (6) atļaujas termiņš apritēja 2020. gada 26. novembrī. Komisija ir no Portugāles saņēmusi informāciju, ka minētajai rūpnīcai piešķirtā atļauja veikt kuģu pārstrādi ir pirms termiņa apritēšanas atjaunota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu. Tāpēc datums, līdz kuram minētā rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā, būtu attiecīgi jāatjaunina.

(7)

Kādas Igaunijā esošas kuģu pārstrādes rūpnīcas (7) atļaujas termiņš apritēja 2021. gada 15. februārī. Komisija ir no Igaunijas saņēmusi informāciju, ka minētajai rūpnīcai piešķirtā atļauja veikt kuģu pārstrādi ir pirms termiņa apritēšanas atjaunota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu. Tāpēc datums, līdz kuram minētā rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā, būtu attiecīgi jāatjaunina.

(8)

Divu Dānijā esošu kuģu pārstrādes rūpnīcu (8) atļauju termiņš būtu apritējis attiecīgi 2021. gada 30. jūnijā un 2021. gada 15. septembrī. Komisija ir no Dānijas saņēmusi informāciju, ka minētajām rūpnīcām piešķirtās atļaujas veikt kuģu pārstrādi ir pirms termiņa apritēšanas atjaunotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu. Tāpēc datums, līdz kuram minētās rūpnīcas ir iekļautas Eiropas sarakstā, būtu attiecīgi jāatjaunina.

(9)

Divu Nīderlandē esošu kuģu pārstrādes rūpnīcu (9) atļauju termiņš būtu apritējis attiecīgi 2021. gada 21. jūlijā un 2021. gada 27. septembrī. Komisija ir no Nīderlandes saņēmusi informāciju, ka minētajām rūpnīcām piešķirtās atļaujas veikt kuģu pārstrādi ir pirms termiņa apritēšanas atjaunotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu. Tāpēc datums, līdz kuram minētās rūpnīcas ir iekļautas Eiropas sarakstā, būtu attiecīgi jāatjaunina.

(10)

Divu Apvienotajā Karalistē esošu kuģu pārstrādes rūpnīcu (10) iekļautība sarakstā beidzās Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzētā pārejas perioda beigās, proti, 2020. gada 31. decembrī. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, šīs rūpnīcas no tā svītrojot.

(11)

Francija un Norvēģija ir Komisiju informējušas katra par vienas attiecīgajā valstī esošas kuģu pārstrādes rūpnīcas (11) nosaukuma un kontaktinformācijas izmaiņām. Tāpēc Eiropas saraksts būtu attiecīgi jāatjaunina.

(12)

Spānija ir Komisiju informējusi par vienas tās teritorijā esošas kuģu pārstrādes rūpnīcas (12) informācijas izmaiņām un atjauninājumiem. Proti, mainījusies šīs rūpnīcas kontaktinformācija, izmantotā pārstrādes metode, pārstrādājamo kuģu lielums, kā arī maksimālais kuģu pārstrādes apjoms gadā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu attiecīgi jāatjaunina.

(13)

Komisija ir saņēmusi atjauninātu informāciju par ierobežojumiem un nosacījumiem, ar kādiem darbojas kuģu pārstrādes rūpnīcas Turcijā, it sevišķi attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanā un manipulācijās ar tiem vairs nav iesaistīta Turcijas Kuģu pārstrādes asociācija (SRAT). Turklāt Komisija ir saņēmusi sīkāku informāciju par Regulas (ES) Nr. 1257/2013 7. panta 3. punktā minēto kuģu pārstrādes plānu apstiprināšanas procedūru Turcijā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu attiecīgi jāatjaunina.

(14)

Komisija ir informēta par kādas Turcijā esošas kuģu pārstrādes rūpnīcas (13) nosaukuma un kontaktinformācijas izmaiņām. Tāpēc Eiropas saraksts būtu attiecīgi jāatjaunina.

(15)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2323 būtu attiecīgi jāgroza.

(16)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 25. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2323 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 330, 10.12.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2323 (2016. gada 19. decembris), ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi (OV L 345, 20.12.2016., 119. lpp.).

(3)  Hoondert Services & Decommissioning B.V.

(4)  DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA).

(5)  Green Yard Kleven AS.

(6)  Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais.

(7)  BLRT Refonda Baltic OÜ.

(8)  Fornæs ApS un Smedegaarden A/S.

(9)  Damen Verolme Rotterdam B.V. un Scheepssloperij Nederland B.V.

(10)  Able UK Limited un Dales Marine Services Ltd.

(11)  Les recycleurs Bretons (Francija) un Kvaerner AS (Norvēģija).

(12)  DDR VESSELS XXI, S.L.

(13)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


PIELIKUMS

““PIELIKUMS

Kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas saraksts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 16. pantā

A DAĻA

Kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas dalībvalstīs

Rūpnīcas nosaukums

Pārstrādes metode

Pārstrādājamo kuģu tips un izmērs

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi, arī attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

Sīkāka informācija par procedūru, kurā kompetentā iestāde ar skaidru izteikumu vai klusējot apstiprina kuģu pārstrādes plānu (1)

Maksimālais kuģu pārstrādes apjoms gadā, ko aprēķina kā LDT izteiktu to kuģu masas summu, kas attiecīgajā gadā pārstrādāti konkrētajā rūpnīcā (2)

Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā (3)

BEĻĢIJA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Beļģija

Tālrunis: +32(0)9/251 25 21

E-pasts: peter.wyntin@galloo.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens), uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 265 m

Platums: 37 m

Iegrime: 12,5 m

 

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods — 30 dienas

34 000  (4)

2025. gada 31. marts

DĀNIJA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Dānija

www.fayard.dk

Tālrunis: +45 7592 0000

E-pasts: fayard@fayard.dk

Sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 415 m

Platums: 90 m

Iegrime: 7,8 m

Kuģu pārstrādes rūpnīca tiek reglamentēta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un nosacījumiem, kas izklāstīti Kertemindes pašvaldības 2018. gada 7. novembrī izdotajā vidiskajā atļaujā. Vidiskajā atļaujā ir paredzētas ekspluatācijas stundas, īpaši ekspluatācijas nosacījumi, darbības ar atkritumiem un to uzglabāšana, kā arī nosacījums, ka darbības jāveic sausajā dokā.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0 (5)

2023. gada 7. novembris

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Dānija

www.fornaes.com

Tālrunis: +45 86326393

E-pasts: recycling@fornaes.dk

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 25 m

Iegrime: 7 m

GT: 10 000

Norddjūras pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

30 000  (6)

2026. gada 12. maijs

Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

Dānija

www.jatob.dk

Tālrunis: +45 8668 1689

E-pasts: post@jatob.dk mathias@jatob.dk

Pietauvošanās vietā, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 30 m

Iegrime: 6 m

Uz darbībām ar atkritumu frakcijām un to uzglabāšanu attiecas vidiskā atļauja. Objektā ne ilgāk par gadu var pagaidu kārtā uzglabāt bīstamos atkritumus.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

13 000  (7)

2025. gada 9. marts

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Dānija

www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-pasts: kim@mars-eu.dk

Uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 290 m Platums: 90 m Iegrime: 14 m

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2018. gada 9. martā izdevusi Frederikshavnas pašvaldība.

Norddjūras pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Rūpnīca nedrīkst bīstamos atkritumus glabāt ilgāk par vienu gadu.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0 (8)

2023. gada 23. augusts

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Dānija

www.smedegaarden.net

Tālrunis: +45 75128888

E-pasts:

m@smedegaarden.net

Pietauvošanās vietā, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 200 m*

Platums: 48 m

Iegrime: 7,5 m

(* Ja garums > 170 m,

vajadzīgs

Esbjergas pašvaldības

akcepts.)

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2015. gada 4. jūnijā izdevusi Esbjergas pašvaldība.

Esbjergas pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

20 000  (9)

2026. gada 11. marts

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Dānija

www.stenarecycling.dk

Tālrunis: +45 20699190

E-pasts: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 40 m Platums: 40 m Iegrime: 10 m

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2017. gada 5. oktobrī izdevusi Esbjergas pašvaldība.

Kā noteikts kuģu pārstrādes rūpnīcas vidiskajā atļaujā, Esbjergas pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vidiskajām prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0 (10)

2024. gada 7. februāris

IGAUNIJA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Igaunija

Tālrunis: +372 610 2933

Fakss: +372 610 2444

E-pasts: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Piestātnē peldoši, peldošajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 197 m

Platums: 32 m

Iegrime: 9,6 m

Atkritumu atļauja Nr. KL-511809. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. 0546. Vene-Balti ostas noteikumi, MSR-Refonda rokasgrāmata par kuģu pārstrādi. Vidiskās pārvaldības sistēma, atkritumu apsaimniekošana EP 4.4.6-1-13.

Rūpnīca var pārstrādāt tikai tos bīstamos materiālus, kuru pārstrādei tai ir atļauja.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods — 30 dienas

24 364  (11)

2026. gada 15. februāris

SPĀNIJA

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

Spānija

Tālrunis: +34944971152

E-pasts: redena@redena.es

www.redena.es

Uz demontāžas rampas

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 120 m

Platums: 20 m

Iegrime: 6 m

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā iestāde, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir ostas kapteiņa dienests

2 086  (12)

2026. gada 3. marts

DDR VESSELS XXI, S.L.

“El Musel” osta

Gijon

Spānija

Tālrunis: +34 630 14 44 16

E-pasts: abarredo@ddr-vessels.com

Pietauvošanās vietā, uz demontāžas rampas

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 169,9 m

(Atkarībā no detalizēta tehniski ekonomiskā pamatojuma var pieņemt arī lielākus kuģus, ja tie ir tādi, kas nevar apgāzties vai noslīdēt pa rampu)

Platums: 25 m

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā iestāde, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir ostas kapteiņa dienests

3 600  (13)

2025. gada 28. jūlijs

FRANCIJA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tālrunis: (+33) (0)7 69 79 12 80

E-pasts: patrick@demonaval-recycling.fr

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 140 m

Platums: 25 m

Iegrime: 5 m

Vidiskie ierobežojumi ir noteikti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

0 (14)

2022. gada 11. decembris

GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francija

Tālrunis: +33(0)2 35 95 16 34

E-pasts: infos@gardet-bezenac.com

Uz ūdens un uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 18 m

Iegrime: 7 m

LDT: 7 000

Vidiskie ierobežojumi ir noteikti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

16 000  (15)

2021. gada 30. decembris

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex,

Francija

Tālrunis: +33(0)5 56 90 58 00

E-pasts: maintenance@bordeaux-port.fr

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 240 m

Platums: 37 m

Iegrime: 17 m

Vidiskie ierobežojumi ir noteikti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

18 000  (16)

2021. gada 21. oktobris

Recycleurs Bretons - Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

Francija

Tālrunis: +33(0)2 98 01 11 06

E-pasts: navaleo@navaleo.fr

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 225 m

Platums: 34 m

Iegrime: 27 m

Vidiskie ierobežojumi ir noteikti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

15 000  (17)

2025. gada 19. jūnijs

ITĀLIJA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Itālija

Tālrunis: +39 (0)10 251561

E-pasts:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 350 m

Platums: 75 m

Iegrime: 16 m

GT: 130 000

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

38 564  (18)

2023. gada 6. jūnijs

LATVIJA

SIA “Galaksis N”

Kapsēdes iela 2D,

Liepāja, LV-3414

Latvija

Tālrunis: +371 29410506

E-pasts: galaksisn@inbox.lv

Pietauvošanās vietā (uz ūdens), sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 165 m

Platums: 22 m

Iegrime: 7 m

GT: 12 000

Sk. valsts atļauju Nr. LI12IB0053.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

0 (19)

2024. gada 17. jūlijs

LIETUVA

UAB APK

Minijos 180 (piestātne 133 A) LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis: +370 (46) 365776

Fakss: +370 (46) 365776

E-pasts: uab.apk@gmail.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 130 m

Platums: 35 m

Iegrime: 10 m

GT: 3 500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-15/2015.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

1 500  (20)

2025. gada 12. marts

UAB Armar

Minijos 180 (piestātne 131A), LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis: +370 685 32607

E-pasts: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 80 m

Platums: 16 m

Iegrime: 5 m

GT: 1 500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-51/2017.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

3 910  (21)

2022. gada 19. aprīlis

UAB Demeksa

Nemuno g. 42A (piestātne 121), LT 93277, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis: +370 630 69903

E-pasts: uabdemeksa@gmail.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 58 m

Platums: 16 m

Iegrime: 5 m

GT: 3500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-64/2019.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

0 (22)

2024. gada 22. maijs

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (piestātnes 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis: +370 (46) 483940 / 483891

Fakss: +370 (46) 483891

E-pasts: refonda@wsy.lt

Pietauvošanās vietā (uz ūdens)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 230 m

Platums: 55 m

Iegrime: 14 m

GT: 70 000

Sk. valsts atļauju Nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

20 140  (23)

2025. gada 30. aprīlis

NĪDERLANDE

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam

Nīderlande

Tālrunis: +31 (0)181 23 4353

E-pasts: MZoethout@damenverolme.com

Sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 400 m

Platums: 90 m

Iegrime: 12 m

Augstums: 90 m

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0 (24)

2026. gada 21. maijs

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4

4455 TW Nieuwdorp

Tālrunis: +31 113352510

E-pasts: info@hsd.nl

Sagatavošanās darbības piestātnē, sagriešana pēc izcelšanas krastā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 175 m

Platums: 40 m

Iegrime: 10 m

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

30 000  (25)

2026. gada 26. janvāris

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Nīderlande

Tālrunis: +31113351710

E-pasts: slf@sagro.nl

Sagatavošanās darbības piestātnē, sagriešana pēc izcelšanas krastā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 120 m

Platums: 20 m

Iegrime: 6 m

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

15 000  (26)

2024. gada 28. marts

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1

3295 XZ

s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 ZJ

s-Gravendeel

Nīderlande

Tālrunis: +31 18 046 39 90

E-pasts: gsnoek@sloperij-nederland.nl

Pietauvošanās vietā (uz ūdens) un uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 200 m

Platums: 33 m

Iegrime: 5,5 m

Augstums: 45 m (Botlekas tilts)

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Sagatavošanās darbības notiek piestātnē, līdz kuģa korpusu var uzvilkt uz eliņa, izmantojot vinču, kuras vilkšanas jauda ir 2 000  tonnu.

Skaidri izteikts apstiprinājums

17 500  (27)

2026. gada 12. maijs

NORVĒĢIJA

ADRS Decom Gulen

Rūpnīcas adrese:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norvēģija

Biroja adrese:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Norvēģija

https://adrs.no/

Pietauvošanās vietā, uz eliņa, sausajā/slapjajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 360 m

Platums: bez ierobežojuma

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2019.0501.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0 (28)

2024. gada 1. oktobris

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norvēģija

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Pietauvošanās vietā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 290 m

Platums: bez ierobežojuma

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2005.0038.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

31 000  (29)

2024. gada 28. janvāris

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norvēģija

www.greenyard.no

Sausajā dokā (iekštelpās), uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 230 m

Platums: 25 m

Iegrime: 20 m

Sk. valsts atļauju Nr. 2018,0833.T.

Galvenās demontāžas operācijas jāveic iekštelpās.

Vienīgās demontāžas un sagriešanas operācijas, ko atļauts veikt ārā, ir nenozīmīgas operācijas, kas vajadzīgas, lai kuģus varētu ietilpināt rūpnīcas iekšienē. Sīkāku informāciju sk. atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0 (30)

2024. gada 28. janvāris

Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

Norvēģija

www.kleven.no

Pietauvošanās vietā, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 170 m

Platums: 35 m

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2021.0011.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0 (31)

2026. gada 9. aprīlis

Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432,

7177 Revsnes

Norvēģija

Tālrunis: +47 400 39 479 E-pasts: knut@fosengjenvinning.no

Pietauvošanās vietā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot ogļūdeņražu ieguves platformas vai kuģus

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 20 m

Iegrime: 7 m

Sk. valsts atļauju Nr. 2006.0250.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

8 000  (32)

2024. gada 9. janvāris

Aker Solutions AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norvēģija

www.akersolutions.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens), uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 230 m

Platums: bez ierobežojuma

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2013.0111.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

43 000  (33)

2024. gada 28. janvāris

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norvēģija

www.lutelandetoffshore.com

Pietauvošanās vietā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: bez ierobežojuma

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju

Nr. 2014.0646.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

14 000  (34)

2024. gada 28. janvāris

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norvēģija

www.norscrap.no

Pietauvošanās vietā, uz peldošā eliņa, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 34 m

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2017.0864.T.

Ne vairāk kā 8 000  LDT uz peldošā eliņa. Ja kuģa masa pārsniedz 8 000  LDT, tas pirms uzvilkšanas uz eliņa ir jāsadala.

Skaidri izteikts apstiprinājums

4 500  (35)

2024. gada 1. marts

PORTUGĀLE

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugāle

Tālrunis: +351234378970, +351232767700

E-pasts: info@navalria.pt

Sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 104 m

Platums: 6,5 m

Iegrime: 6,5 m

Darbībai piemērojamie nosacījumi ir noteikti 2016. gada 26. janvāra atļaujai AL Nr. 5/2015/CCDRC pievienotajā specifikācijā.

Dekontaminēšana un demontāža notiek horizontālā plaknē un slīpumā atkarībā no kuģa lieluma. Nominālā celtspēja horizontālā plaknē: 700 t. Nominālā celtspēja slīpumā: 900 t.

Skaidri izteikts apstiprinājums

1 900  (36)

2021. gada 31. decembris

SOMIJA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Somija

Tālrunis: +358 2 44 511

Email try@turkurepairyard.com

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 250 m

Platums: 40 m

Iegrime: 7,9 m

Ierobežojumi ir norādīti nacionālajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

20 000  (37)

2023. gada 1. oktobris

APVIENOTĀ KARALISTE

Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Tālrunis: +44(0)2890534189 Fakss: +44(0)2890458515

E-mail Eoghan.Rainey@harland-wolff.com

Sausajā dokā un uz ūdens

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 556 m

Platums: 93 m

Iegrime: 7,5 m

DWT: 550 000

Rūpnīcai ir atļauja (atkritumu apsaimniekošanas atļauja, LN/20/11), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

12 000  (38)

2025. gada 16. jūnijs

B DAĻA

Kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas trešās valstīs

Rūpnīcas nosaukums

Pārstrādes metode

Pārstrādājamo kuģu tips un izmērs

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi, arī attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

Sīkāka informācija par procedūru, kurā kompetentā iestāde ar skaidru izteikumu vai klusējot apstiprina kuģu pārstrādes plānu (39)

Maksimālais kuģu pārstrādes apjoms gadā, ko aprēķina kā LDT izteiktu to kuģu masas summu, kas attiecīgajā gadā pārstrādāti konkrētajā rūpnīcā (40)

Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā (41)

TURCIJA

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 5 Aliağa

İzmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 21 07 – 08 - 09

E-pasts:  info@avsargemiltd.com

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot platformas.

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 50 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

54 224  (42)

2025. gada 2. decembris

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. A.Ş

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 21 65

E-pasts: info@isiksanship.com

www.isiksanship.com

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 75 m

Iegrime: 17 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

91 851  (43)

2024. gada 7. jūlijs

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 21 62

E-pasts: pamirtaner@egecelik.com

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 50 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

55 503  (44)

2025. gada 12. februāris

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 20 30

E-pasts: info@leyal.com.tr

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 100 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

55 495  (45)

2023. gada 9. decembris

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 20 65

E-pasts: demtas@leyal.com.tr

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 63 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

50 350  (46)

2023. gada 9. decembris

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 21 05

E-pasts: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 70 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

62 471  (47)

2025. gada 12. februāris

Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 11-12 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 20 36

E-pasts: shipyard@simseklergroup.com.tr

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 95 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

51 569  (48)

2025. gada 2. decembris

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 2092

E-pasts: info@sokship.com

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 90 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

66 167  (49)

2025. gada 12. februāris

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

ASV

Tālrunis: 956-831-2299

E-pasts: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens), uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 366 m Platums: 48 m Iegrime: 9 m

Rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti atļaujās un sertifikātos, ko rūpnīcai izsniegusi ASV Vides aizsardzības aģentūra, Teksasas Vides kvalitātes komisija [Texas Commission of Environmental Quality], Teksasas Zemes aģentūra [Texas General Land Office] un ASV Krasta apsardze.

ASV Toksisko vielu kontroles likums aizliedz ASV importēt ASV ārvalstu karoga kuģus, kuru PHB koncentrācija pārsniedz 50 daļas uz miljonu.

Rūpnīcai ir divi eliņi ar rampām galīgajai kuģa pārstrādei (austrumu eliņš un rietumu eliņš) ES dalībvalstu karoga kuģus pārstrādā tikai uz austrumu eliņa rampas.

Pašlaik ASV tiesību aktos nav paredzēta neviena kuģu pārstrādes plānu apstiprināšanas procedūra.

120 000  (50)

2023. gada 9. decembris”


(1)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi 7. panta 3. punktā.

(2)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā teikumā.

(3)  Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā, ir dalībvalstī rūpnīcai piešķirtās atļaujas derīguma termiņa beigu datums.

(4)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000 LDT gadā.

(5)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 30 000 LDT gadā.

(6)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000 LDT gadā.

(7)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 30 000 LDT gadā.

(8)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 200 000 LDT gadā.

(9)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000 LDT gadā.

(10)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 45 000 LDT gadā.

(11)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 36 000 LDT gadā.

(12)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 6000 LDT gadā.

(13)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000 LDT gadā.

(14)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 15 000 LDT gadā.

(15)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 18 000 LDT gadā.

(16)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 23 000 LDT gadā.

(17)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 40 000 LDT gadā.

(18)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000 LDT gadā.

(19)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 10 000 LDT gadā.

(20)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000 LDT gadā.

(21)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 6 000 LDT gadā.

(22)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 10 000 LDT gadā.

(23)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 45 000 LDT gadā.

(24)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000 LDT gadā.

(25)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000 LDT gadā.

(26)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000 LDT gadā.

(27)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 40 000 LDT gadā.

(28)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 75 000 LDT gadā.

(29)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 75 000 LDT gadā.

(30)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000 LDT gadā.

(31)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000 LDT gadā.

(32)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 10 000 LDT gadā.

(33)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 85 000 LDT gadā.

(34)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 200 000 LDT gadā.

(35)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 100 000 LDT gadā.

(36)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 5 000 LDT gadā.

(37)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 40 000 LDT gadā.

(38)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 300 000 LDT gadā.

(39)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi 7. panta 3. punktā.

(40)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā teikumā.

(41)  Ja vien nav norādīts citādi, trešā valstī esošas kuģu pārstrādes rūpnīcas tiek Eiropas sarakstā iekļautas uz pieciem gadiem no dienas, kad stājas spēkā attiecīgais Komisijas Īstenošanas lēmums, ar ko attiecīgā rūpnīca tiek sarakstā iekļauta.

(42)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000 LDT gadā.

(43)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 120 000 LDT gadā.

(44)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000 LDT gadā.

(45)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 80 000 LDT gadā.

(46)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000 LDT gadā.

(47)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 90 000 LDT gadā.

(48)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 70 000 LDT gadā.

(49)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000 LDT gadā.

(50)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 120 000 LDT gadā.


Top