Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0290

Komisijas Regula (ES) 2018/290 (2018. gada 26. februāris), ar ko attiecībā uz glicidila taukskābju esteru maksimāli pieļaujamo koncentrāciju augu eļļās un taukos, maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/1018

OJ L 55, 27.2.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/290/oj

27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/27


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/290

(2018. gada 26. februāris),

ar ko attiecībā uz glicidila taukskābju esteru maksimāli pieļaujamo koncentrāciju augu eļļās un taukos, maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006 (2) ir noteikta konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamā koncentrācija pārtikas produktos.

(2)

2016. gada maijā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA; turpmāk “Iestāde”) Zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē (CONTAM), pieņēma zinātnisko atzinumu par tādiem cilvēka veselības riskiem, kuri saistīti ar 3- un 2-monohlorpropāndiola (MHPD), to taukskābju esteru un glicidila taukskābju esteru klātbūtni pārtikā (3).

(3)

Rūpīgi izanalizējot atšķirības Apvienotās FAO/PVO pārtikas piedevu ekspertu komitejas (JECFA) (4) un Iestādes sniegtajos atzinumos par šo piesārņotāju un ņemot vērā Zinātniskās komitejas atjauninātos norādījumus par etalondevas pieejas izmantošanu riska novērtēšanā (5), Iestāde nolēma atsākt 3-MHPD taukskābju esteru novērtēšanu. Tāpēc pirms piemērotu reglamentējošu pasākumu veikšanas ir lietderīgi sagaidīt 3-MHPD un tā taukskābju esteru novērtējuma rezultātu.

(4)

Glicidila taukskābju esteri ir pārtikas piesārņotāji, kuru visaugstākā koncentrācija ir konstatēta rafinētajās augu eļļās un taukos. Kuņģa un zarnu traktā glicidila taukskābju esteri hidrolizējas par glicidolu.

(5)

Iestāde secināja, ka glicidols ir genotoksisks un kancerogēns savienojums. Ņemot vērā glicidola genotoksisko un kancerogēno potenciālu, Iestāde izmantoja ekspozīcijas robežvērtības (MoE) pieeju. Zīdaiņu, mazbērnu un citu bērnu eksponētības scenārijos tika iegūta MoE no 12 800 līdz 4 900, un attiecībā uz zīdaiņiem, kuri uzturā saņem vienīgi maisījumus, tika iegūta MoE no aptuveni 5 500 līdz 2 100. Iestāde uzskatīja, ka MoE, kas zemāka par 25 000, rada veselības apdraudējumu. Tāpēc ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamo glicidila taukskābju esteru koncentrāciju augu eļļās un taukos, ko laiž tirgū galapatērētājam vai izmanto par sastāvdaļu pārtikā. Ņemot vērā veselības apdraudējumu zīdaiņiem, mazbērniem un maziem bērniem, ir lietderīgi noteikt stingrāku maksimāli pieļaujamo koncentrāciju augu eļļās un taukos, kas paredzēti bērnu pārtikas ražošanai un tādas apstrādātas graudaugu pārtikas ražošanai, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem.

(6)

Lai novērstu jebkādus iespējamos veselības apdraudējumus zīdaiņiem, mazbērniem un maziem bērniem, jo īpaši, ņemot vērā tādu zīdaiņu, kas baroti vienīgi ar zīdaiņiem paredzētiem maisījumiem, iespējamo eksponētību glicidila taukskābju esteriem, ir lietderīgi noteikt īpašu, stingru maksimāli pieļaujamo koncentrāciju maisījumos, kuri paredzēti zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem. Tomēr ir nepieciešams vēl vairāk samazināt glicidila taukskābju esteru klātbūtni maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem; tāpēc, tiklīdz kļūst pieejama uzticama analīzes metode stingrāk noteiktas koncentrācijas analizēšanai, maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir jāpārskata, lai tiktu nodrošināta šīs koncentrācijas ievērošanas efektīva izpilde.

(7)

Pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem būtu jādod pietiekami daudz laika ražošanas procesu pielāgošanai.

(8)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1881/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītie pārtikas produkti, kuri ir likumīgi laisti tirgū pirms šīs regulas stāšanās spēkā, tirgū var palikt līdz 2018. gada 19. septembrim.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

(3)  Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 lpp.; doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  Zinātniskās komitejas 2017. gada 13.–14. februārī notikušās 82. plenārsēdes protokols. Pieejams vietnē https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf

(5)  Apvienotās FAO/PVO pārtikas piedevu ekspertu komitejas (JECFA) 83. sapulce, Roma, 2016. gada 8.–17. novembris, kopsavilkums un secinājumi. Pieejams vietnē http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma iedaļu “4. sadaļa: 3-monohloropropān-1,2-diols (3-MHPD)” aizstāj ar šādu:

“4. iedaļa: 3-monohlorpropāndiols (3-MHPD) un glicidila taukskābju esteri

Pārtikas produkti (1)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

(μg/kg)

4.1.

3-monohlorpropāndiols (3-MHPD)

 

4.1.1.

Hidrolizētie augu proteīni (30)

20

4.1.2.

Sojas mērce (30)

20

4.2.

Glicidila taukskābju esteri, izteikti kā glicidols

 

4.2.1.

Augu eļļas un tauki, ko laiž tirgū galapatērētājam vai izmanto par sastāvdaļu pārtikā, izņemot 4.2.2. punktā minētajos pārtikas produktos

1 000

4.2.2.

Augu eļļas un tauki, kas paredzēti bērnu pārtikas ražošanai un tādas apstrādātas graudaugu pārtikas ražošanai, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem (3)

500

4.2.3.

Maisījumi zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem (pulveris) (3) (29)

75 līdz 30.6.2019.

50 no 1.7.2019.

4.2.4.

Maisījumi zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem (šķidrā veidā) (3) (29)

10,0 līdz 30.6.2019.

6,0 no 1.7.2019.”


Top